Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vi lägger pusslet

Bergman, Victor LU ; Franzén, Philip ; Hansson, Jim and Tödt, Sara (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka den anormala avkastningen hos börsintroduktioner på Stockholmsbörsen, mellan år 2000 och 2011, jämfört med ett relevant branschindex. Författarna undersöker sedan huruvida det finns något signifikant samband mellan ett antal utvalda variabler och erhållen BHAR. Förhoppningen är att studien kan bidra med ny kunskap inom aktuellt område, samt fungera som inspirationskälla för framtida studier. Författarna har använt sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att analysera den sekundärdata som samlats in. Tidigare forskning som ligger till grund för denna studie undersöker huvudsakligen börsintroduktioner, och deras långsiktiga anormala avkastning, på de amerikanska börserna. Urvalet utgörs av... (More)
Syftet med studien är att undersöka den anormala avkastningen hos börsintroduktioner på Stockholmsbörsen, mellan år 2000 och 2011, jämfört med ett relevant branschindex. Författarna undersöker sedan huruvida det finns något signifikant samband mellan ett antal utvalda variabler och erhållen BHAR. Förhoppningen är att studien kan bidra med ny kunskap inom aktuellt område, samt fungera som inspirationskälla för framtida studier. Författarna har använt sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att analysera den sekundärdata som samlats in. Tidigare forskning som ligger till grund för denna studie undersöker huvudsakligen börsintroduktioner, och deras långsiktiga anormala avkastning, på de amerikanska börserna. Urvalet utgörs av 59 börsnoteringar som har matchats ihop med nio olika branschindex. All data är hämtad från Datastream, Nasdaq OMX samt Skatteverket.
Studien påvisade att börsintroduktionerna i urvalet presterar signifikant sämre än jämförbart branschindex. Av de förklarande variablerna visade sig två av branscherna ha ett signifikant positivt samband med BHAR, Consumer Goods and services samt Technology. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study is to examine the abnormal performance of IPOs, conducted on Nasdaq OMX Stockholm between the years 2000 and 2011, compared to a relevant sector index. The authors examine if there is a significant relationship between a selection of variables and obtained BHAR. Hopefully the study will contribute with new knowledge within this research area, and act as a source of inspiration for future studies. The authors used a quantitative method with a deductive approach to analyze the secondary data that has been collected. Earlier research that has been the foundation for this study has mainly examined IPOs, and their long term performance, on the American stock exchanges. The data sample consists of 59 IPOs that have been... (More)
The purpose of the study is to examine the abnormal performance of IPOs, conducted on Nasdaq OMX Stockholm between the years 2000 and 2011, compared to a relevant sector index. The authors examine if there is a significant relationship between a selection of variables and obtained BHAR. Hopefully the study will contribute with new knowledge within this research area, and act as a source of inspiration for future studies. The authors used a quantitative method with a deductive approach to analyze the secondary data that has been collected. Earlier research that has been the foundation for this study has mainly examined IPOs, and their long term performance, on the American stock exchanges. The data sample consists of 59 IPOs that have been matched together with nine different sector indexes. All data is collected from Datastream, Nasdaq OMX and The Swedish Tax Agency.
The study showed that the sampled IPOs performed significantly worse than comparable index. Two of the explaining variables were determined to have a significant positive relationship with BHAR, Consumer Goods and Services as well as Technology. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergman, Victor LU ; Franzén, Philip ; Hansson, Jim and Tödt, Sara
supervisor
organization
alternative title
Långsiktig prestation för börsnoteringar på Nasdaq OMX Stockholm mellan 2000 och 2011
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stockholmsbörsen, Börsintroduktioner, Långsiktig prestation, BHAR, Multipel regression
language
Swedish
id
7697522
date added to LUP
2015-09-15 14:04:55
date last changed
2015-09-15 14:04:55
@misc{7697522,
 abstract   = {Syftet med studien är att undersöka den anormala avkastningen hos börsintroduktioner på Stockholmsbörsen, mellan år 2000 och 2011, jämfört med ett relevant branschindex. Författarna undersöker sedan huruvida det finns något signifikant samband mellan ett antal utvalda variabler och erhållen BHAR. Förhoppningen är att studien kan bidra med ny kunskap inom aktuellt område, samt fungera som inspirationskälla för framtida studier. Författarna har använt sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att analysera den sekundärdata som samlats in. Tidigare forskning som ligger till grund för denna studie undersöker huvudsakligen börsintroduktioner, och deras långsiktiga anormala avkastning, på de amerikanska börserna. Urvalet utgörs av 59 börsnoteringar som har matchats ihop med nio olika branschindex. All data är hämtad från Datastream, Nasdaq OMX samt Skatteverket.
Studien påvisade att börsintroduktionerna i urvalet presterar signifikant sämre än jämförbart branschindex. Av de förklarande variablerna visade sig två av branscherna ha ett signifikant positivt samband med BHAR, Consumer Goods and services samt Technology.},
 author    = {Bergman, Victor and Franzén, Philip and Hansson, Jim and Tödt, Sara},
 keyword   = {Stockholmsbörsen,Börsintroduktioner,Långsiktig prestation,BHAR,Multipel regression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vi lägger pusslet},
 year     = {2015},
}