Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Take (c)over, fienden anfaller

Levin, Oscar LU ; Hoppe, Olivia LU ; Nicklasson Lantz, Robin LU and Wenning, Gustav LU (2015) FEKH89 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att beskriva och analysera reaktiva försvarsstrategiers effektivitet och förekomst vid fientliga bud i Sverige år 2003-2014.

Metod: Metoden utgår från uppsatsens syfte med en deduktiv ansats och en kvantitativ metod. Data som behandlas har hämtats från NASDAQ Stockholms hemsida samt Mediearkivet. Datan bearbetas vidare i Excel och statistikprogrammet SPSS där binära logistiska regressioner genomförs.

Teori: Teorin består utav förklaringar och observationer om företagsuppköp och försvarsåtgärder samt genomgång av lagliga aspekter och corporate governance.

Empiri: Uppsatsen undersöker alla fientliga bud som lagts i Sverige mellan 2003-2014. Undersökningen resulterar i totalt 41 observationer. Dessa 41 observationer... (More)
Syfte: Att beskriva och analysera reaktiva försvarsstrategiers effektivitet och förekomst vid fientliga bud i Sverige år 2003-2014.

Metod: Metoden utgår från uppsatsens syfte med en deduktiv ansats och en kvantitativ metod. Data som behandlas har hämtats från NASDAQ Stockholms hemsida samt Mediearkivet. Datan bearbetas vidare i Excel och statistikprogrammet SPSS där binära logistiska regressioner genomförs.

Teori: Teorin består utav förklaringar och observationer om företagsuppköp och försvarsåtgärder samt genomgång av lagliga aspekter och corporate governance.

Empiri: Uppsatsen undersöker alla fientliga bud som lagts i Sverige mellan 2003-2014. Undersökningen resulterar i totalt 41 observationer. Dessa 41 observationer analyseras i tre regressioner. Den första regressionen mäter försvarseffektivitet om uppköp stoppats eller bud höjts. Andra regressionen mäter stark effektivitet om uppköp helt stoppats medan tredje regressionen mäter svag effektivitet om bud höjts.

Resultat: Resultaten från regressionerna visar att vit riddare och kritik mot bud är de försvarsåtgärder som anses vara effektiva mot fientliga bud. Andra regressionen påvisar att vit riddare och kritik mot bud är starkt effektiva och är bra att använda för att helt undvika uppköp. Den tredje regressionen som visar svag effektivitet förklarar att kritik mot bud är den åtgärd som ska användas med syfte att endast höja fientligt bud. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Levin, Oscar LU ; Hoppe, Olivia LU ; Nicklasson Lantz, Robin LU and Wenning, Gustav LU
supervisor
organization
alternative title
En totalundersökning av försvarseffektivitet mot fientliga bud i Sverige mellan 2003-2014
course
FEKH89 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kritik mot bud, logistisk regression, vit riddare, försvarsåtgärder, fientliga bud, defence strategies, hostile takeovers
language
Swedish
id
7751770
date added to LUP
2015-09-15 16:24:33
date last changed
2015-09-15 16:24:33
@misc{7751770,
 abstract   = {Syfte: 		Att beskriva och analysera reaktiva försvarsstrategiers effektivitet och förekomst vid fientliga bud i Sverige år 2003-2014.

Metod: 		Metoden utgår från uppsatsens syfte med en deduktiv ansats och en kvantitativ metod. Data som behandlas har hämtats från NASDAQ Stockholms hemsida samt Mediearkivet. Datan bearbetas vidare i Excel och statistikprogrammet SPSS där binära logistiska regressioner genomförs.

Teori:	Teorin består utav förklaringar och observationer om företagsuppköp och försvarsåtgärder samt genomgång av lagliga aspekter och corporate governance.

Empiri:	Uppsatsen undersöker alla fientliga bud som lagts i Sverige mellan 2003-2014. Undersökningen resulterar i totalt 41 observationer. Dessa 41 observationer analyseras i tre regressioner. Den första regressionen mäter försvarseffektivitet om uppköp stoppats eller bud höjts. Andra regressionen mäter stark effektivitet om uppköp helt stoppats medan tredje regressionen mäter svag effektivitet om bud höjts.

Resultat: 		Resultaten från regressionerna visar att vit riddare och kritik mot bud är de försvarsåtgärder som anses vara effektiva mot fientliga bud. Andra regressionen påvisar att vit riddare och kritik mot bud är starkt effektiva och är bra att använda för att helt undvika uppköp. Den tredje regressionen som visar svag effektivitet förklarar att kritik mot bud är den åtgärd som ska användas med syfte att endast höja fientligt bud.},
 author    = {Levin, Oscar and Hoppe, Olivia and Nicklasson Lantz, Robin and Wenning, Gustav},
 keyword   = {kritik mot bud,logistisk regression,vit riddare,försvarsåtgärder,fientliga bud,defence strategies,hostile takeovers},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Take (c)over, fienden anfaller},
 year     = {2015},
}