Advanced

Min resa visar vem jag är. En fallstudie kring Mallorcas imageutveckling

Stoltz, Caroline LU and Nordström, Viktoria LU (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Att konsumera resor har blivit ett allt vanligare sätt för individer att skapa och förmedla sin identitet. Hur och var individer reser påverkar inte bara hur de ser på sig själva, utan det skapar även en uppfattning av hur omgivningen uppfattar dem. Resultatet har blivit att individer inte väljer resmål utifrån sina önskemål, utan utifrån vilken bild de vill förmedla av sig själva. Eftersom individer kan definiera vem de är genom hur och vad de konsumerar, kan omgivningen få en uppfattning om individer beroende på vilket rykte och image destinationen har som individerna besöker.

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka och skapa en fördjupad förståelse för samspelet mellan unga vuxnas sociala identitet och destinationers... (More)
Bakgrund: Att konsumera resor har blivit ett allt vanligare sätt för individer att skapa och förmedla sin identitet. Hur och var individer reser påverkar inte bara hur de ser på sig själva, utan det skapar även en uppfattning av hur omgivningen uppfattar dem. Resultatet har blivit att individer inte väljer resmål utifrån sina önskemål, utan utifrån vilken bild de vill förmedla av sig själva. Eftersom individer kan definiera vem de är genom hur och vad de konsumerar, kan omgivningen få en uppfattning om individer beroende på vilket rykte och image destinationen har som individerna besöker.

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka och skapa en fördjupad förståelse för samspelet mellan unga vuxnas sociala identitet och destinationers image. Syftet har undersökts utifrån två perspektiv; det ena utgår från individers perspektiv, medan det andra fokuserar på destinationsmarknadsförares perspektiv.

Frågeställningar: Hur och på vilket sätt påverkar individers sociala identitet deras val av resmål? Hur arbetar destinationsmarknadsförare för att få destinationer att associeras med en önskad image för att därigenom attrahera besökare med en viss social identitet?

Metod: För att samla in empiriskt material till vår undersökning har vi valt att använda oss av två olika kvalitativa metoder. Vi använde oss av fokusgrupper eftersom en sådan metod söker förståelse för individers känslor, åsikter och attityder. På så sätt fick vi genom att utföra fokusgrupper möjlighet att undersöka individers uppfattningar och personliga åsikter kring vårt valda tema. Vi använde oss även av en semiotisk dokumentanalys där vi analyserade www.seemallorca.coms förstasida. Genom en sådan metod kunde vi undersöka vilken bild organisationen ville förmedla av Mallorca.

Slutsatser: Undersökningen visar att det finns bevis som stödjer hypotesen om att unga vuxna individer väljer resmål för att framhäva sin sociala identitet. Det innebär att de konsumerar resmål för att visa tillhörighet eller olikhet till vissa grupper. Det händer på så sätt att individer väljer resmål utifrån vilken image och vilka värderingar som resmålet återspeglar. Genom att resa till en destination med en viss image kan individerna uppvisa en social identitet som associeras med de värderingar som destinationen uttrycker. På samma sätt avstår individer från att resa till vissa resmål för att därigenom visa olikhet till den image som destinationen speglar. Vilka uppfattningar som individer har om en destination är därför en väsentlig bakomliggande faktor till om destinationen är attraktiv att besöka eller ej. Det är därmed av stor vikt för destinationsmarknadsförare att uttrycka sig på ett sätt som ger positiva signaler till omgivningen. Genom att uttrycka en särskild image kan destinationer attrahera individer som anser att de har en social identitet som stämmer överens med destinationens uttryckta image. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stoltz, Caroline LU and Nordström, Viktoria LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Social identitet, konsumtion, turism, motivation, destination branding, destinationsimage, Mallorca.
language
Swedish
id
7761518
date added to LUP
2015-08-14 09:26:55
date last changed
2015-08-14 09:26:55
@misc{7761518,
 abstract   = {Bakgrund: Att konsumera resor har blivit ett allt vanligare sätt för individer att skapa och förmedla sin identitet. Hur och var individer reser påverkar inte bara hur de ser på sig själva, utan det skapar även en uppfattning av hur omgivningen uppfattar dem. Resultatet har blivit att individer inte väljer resmål utifrån sina önskemål, utan utifrån vilken bild de vill förmedla av sig själva. Eftersom individer kan definiera vem de är genom hur och vad de konsumerar, kan omgivningen få en uppfattning om individer beroende på vilket rykte och image destinationen har som individerna besöker.

Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka och skapa en fördjupad förståelse för samspelet mellan unga vuxnas sociala identitet och destinationers image. Syftet har undersökts utifrån två perspektiv; det ena utgår från individers perspektiv, medan det andra fokuserar på destinationsmarknadsförares perspektiv.

Frågeställningar: Hur och på vilket sätt påverkar individers sociala identitet deras val av resmål? Hur arbetar destinationsmarknadsförare för att få destinationer att associeras med en önskad image för att därigenom attrahera besökare med en viss social identitet?

Metod: För att samla in empiriskt material till vår undersökning har vi valt att använda oss av två olika kvalitativa metoder. Vi använde oss av fokusgrupper eftersom en sådan metod söker förståelse för individers känslor, åsikter och attityder. På så sätt fick vi genom att utföra fokusgrupper möjlighet att undersöka individers uppfattningar och personliga åsikter kring vårt valda tema. Vi använde oss även av en semiotisk dokumentanalys där vi analyserade www.seemallorca.coms förstasida. Genom en sådan metod kunde vi undersöka vilken bild organisationen ville förmedla av Mallorca.

Slutsatser: Undersökningen visar att det finns bevis som stödjer hypotesen om att unga vuxna individer väljer resmål för att framhäva sin sociala identitet. Det innebär att de konsumerar resmål för att visa tillhörighet eller olikhet till vissa grupper. Det händer på så sätt att individer väljer resmål utifrån vilken image och vilka värderingar som resmålet återspeglar. Genom att resa till en destination med en viss image kan individerna uppvisa en social identitet som associeras med de värderingar som destinationen uttrycker. På samma sätt avstår individer från att resa till vissa resmål för att därigenom visa olikhet till den image som destinationen speglar. Vilka uppfattningar som individer har om en destination är därför en väsentlig bakomliggande faktor till om destinationen är attraktiv att besöka eller ej. Det är därmed av stor vikt för destinationsmarknadsförare att uttrycka sig på ett sätt som ger positiva signaler till omgivningen. Genom att uttrycka en särskild image kan destinationer attrahera individer som anser att de har en social identitet som stämmer överens med destinationens uttryckta image.},
 author    = {Stoltz, Caroline and Nordström, Viktoria},
 keyword   = {Social identitet,konsumtion,turism,motivation,destination branding,destinationsimage,Mallorca.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Min resa visar vem jag är. En fallstudie kring Mallorcas imageutveckling},
 year     = {2015},
}