Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Påverkar höjd människors benägenhet att utrymma via sky bridges - Försök i virtuell och fysisk miljö

Norberg, Magnus LU and Andersson, Patric LU (2015) In LUTVDG/TVBB VBRM10 20142
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
This report is a master thesis at Lund University. The aim of this report is to examine how height effects peoples willingness to evacuate from a building using a sky bridge. The study also aims to investigate if Virtual Reality and more specifically Oculus Rift is a useful tool in research regarding evacuation at high elevation. This was investigated by conducting experiments in Virtual Reality. Validating experiments in an physical environment where also conducted. The results shows that with the method used, no variation between different heights could be seen regarding the willingness to evacuate. The results indicate that Virtual Reality and Head Mounted Display could be used to experience differences in height. The tool is not... (More)
This report is a master thesis at Lund University. The aim of this report is to examine how height effects peoples willingness to evacuate from a building using a sky bridge. The study also aims to investigate if Virtual Reality and more specifically Oculus Rift is a useful tool in research regarding evacuation at high elevation. This was investigated by conducting experiments in Virtual Reality. Validating experiments in an physical environment where also conducted. The results shows that with the method used, no variation between different heights could be seen regarding the willingness to evacuate. The results indicate that Virtual Reality and Head Mounted Display could be used to experience differences in height. The tool is not perfect, but could be used to simulate evacuation at high elevation if the method is somehow improved. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Påverkar höjd människors benägenhet att utrymma via sky bridges?
Försök i virtuell och fysisk miljö

En sky bridge är en allt vanligare lösning för att underlätta förflyttning mellan höga byggnader. Sky bridges kan också användas för att förbättra utrymningssituationen i höga byggnader. För att undersöka hur personer uppfattar utrymning från höga byggnader via sky bridges kan verktyget Virtual Reality användas. Virtual Reality är en samlingsbeteckning på teknik som används för att en användare ska uppleva någonting ”på låtsas” eller ”virtuellt”. Eftersom Virtual Reality är en metod som endast efterliknar verkligheten finns det fortfarande många frågetecken om hur lämpligt detta verktyg är för utrymningsforskning.

Studien ämnar... (More)
Påverkar höjd människors benägenhet att utrymma via sky bridges?
Försök i virtuell och fysisk miljö

En sky bridge är en allt vanligare lösning för att underlätta förflyttning mellan höga byggnader. Sky bridges kan också användas för att förbättra utrymningssituationen i höga byggnader. För att undersöka hur personer uppfattar utrymning från höga byggnader via sky bridges kan verktyget Virtual Reality användas. Virtual Reality är en samlingsbeteckning på teknik som används för att en användare ska uppleva någonting ”på låtsas” eller ”virtuellt”. Eftersom Virtual Reality är en metod som endast efterliknar verkligheten finns det fortfarande många frågetecken om hur lämpligt detta verktyg är för utrymningsforskning.

Studien ämnar undersöka hur personers sinnesstämning och riskperception förändras när de utrymmer via sky bridges som är belägna på olika höjder. Vidare syftar studien till att undersöka om liknande resultat erhålls vid försök i en virtuell som vid en fysisk miljö. Arbetet utreder också om verktyget Head Mounted Display är ett lämpligt verktyg som kan användas vid forskning kring utrymning på hög höjd.

Studien utgörs av försök i Virtual Reality där utrustningen som används för att uppleva den virtuella miljön är Head Mounted Display av typ Oculus Rift. Oculus Rift placeras framför ögonen på användaren och skapar en känsla av att vara innesluten i den virtuella miljön. Försök på en fysisk sky bridge genomfördes för att validera försöken i den virtuella miljön. Försöken utvärderades med enkäter där standardiserade verktyg som mäter sinnesstämning, riskperception och presence användes. Begreppet presence används för att beskriva hur bra en virtuell miljö skapar känslan av att befinna sig i en virtuell verklighet. Totalt deltog 55 försökspersoner i studien. Åldersfördelningen på försökspersonerna var mellan 18 och 28 år och utgjordes övervägande av män.

Studien visar att utifrån den metodik som användes kunde ingen variation i riskperception och sinnesstämning observeras då sky bridgens höjd över marken varierades. Kompletterande försök visar dock på att Virtual Reality och mer specifikt Head Mounted Display av typen Oculus Rift kan användas för att uppleva olika höjder. Verktyget är inte optimalt men kan med rätt metodik användas för att simulera utrymning på hög höjd. För att visa på om höjden har en inverkan vid utrymning via sky bridges bör därför vidare studier genomföras där följande rekommendationer beaktas:
• Om studien avser att undersöka hur höjd påverkar en persons sinnesstämning bör metodiken inkludera moment som tvingar försökspersonen att under försöken aktivt observera den omgivning som återfinns i närheten av sky bridgen.
• Om studien involverar en förflyttning i en virtuell miljö bör skriptet för Head Mounted Display anpassas så att inte huvudrörelser influerar styrningen. Detta ger annars upphov till en onaturlig fokusering på ett eventuellt mål vilket leder till att omgivningen inte observeras.
• Oculus Rift erbjuder ett synfält som är betydligt smalare än det normala horisontella synfält som människan vanligtvis har. Utgör synfältet en viktig faktor vid forskningen bör en annan virtuell utrustning användas, förslagsvis ett CAVE-system. Ett CAVE-system utgörs av 3 stora bildskärmar som omger försökspersonen och erbjuder därmed ett bredare synfält än en Head Mounted Display. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norberg, Magnus LU and Andersson, Patric LU
supervisor
organization
course
VBRM10 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Sky bridge, Fire, Validation, Presence, HEI, Questionnaire, Risk perception, Virtual Reality, High-rise buildings, Evacuation, Unity, Oculus Rift
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5484
ISSN
1402-3504
language
Swedish
id
7761808
date added to LUP
2015-08-14 13:57:08
date last changed
2015-08-15 04:17:41
@misc{7761808,
 abstract   = {{This report is a master thesis at Lund University. The aim of this report is to examine how height effects peoples willingness to evacuate from a building using a sky bridge. The study also aims to investigate if Virtual Reality and more specifically Oculus Rift is a useful tool in research regarding evacuation at high elevation. This was investigated by conducting experiments in Virtual Reality. Validating experiments in an physical environment where also conducted. The results shows that with the method used, no variation between different heights could be seen regarding the willingness to evacuate. The results indicate that Virtual Reality and Head Mounted Display could be used to experience differences in height. The tool is not perfect, but could be used to simulate evacuation at high elevation if the method is somehow improved.}},
 author    = {{Norberg, Magnus and Andersson, Patric}},
 issn     = {{1402-3504}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{LUTVDG/TVBB}},
 title    = {{Påverkar höjd människors benägenhet att utrymma via sky bridges - Försök i virtuell och fysisk miljö}},
 year     = {{2015}},
}