Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Renovering av 70-talsvilla

Mårtensson, Sara and Wörlen, Rebecca (2015) VMT615 20151
Division of Building Services
Division of Building Materials
Abstract (Swedish)
Hur renoverar vi en 70-talsvilla så att dagens krav på energianvändning nås? Vad finns det för tänkbara åtgärder med detta i åtanke och med hänsyn till eventuella fuktproblem? Vad är våra rekommendationer efter denna studie för referenshuset samt för hus av liknande typ från 70-talet?

Målet med studien är att ta fram förslag på en bättre konstruktion dels för referenshuset och dels för 70-talshus med liknande problem. En bättre konstruktion uppnås genom att förbättra energiprestandan och göra byggnaden fuktsäker. Detta genom att ta fram data för ett referenshus som sedan analyseras.

De åtgärder som rekommenderas för referenshuset är kontroll av kritisk innervägg, installation av luftvärmepump och stenläggning av framsidan.
Generellt... (More)
Hur renoverar vi en 70-talsvilla så att dagens krav på energianvändning nås? Vad finns det för tänkbara åtgärder med detta i åtanke och med hänsyn till eventuella fuktproblem? Vad är våra rekommendationer efter denna studie för referenshuset samt för hus av liknande typ från 70-talet?

Målet med studien är att ta fram förslag på en bättre konstruktion dels för referenshuset och dels för 70-talshus med liknande problem. En bättre konstruktion uppnås genom att förbättra energiprestandan och göra byggnaden fuktsäker. Detta genom att ta fram data för ett referenshus som sedan analyseras.

De åtgärder som rekommenderas för referenshuset är kontroll av kritisk innervägg, installation av luftvärmepump och stenläggning av framsidan.
Generellt för 70-talshus visade det sig vara bäst att byta fönster, installera en luftvärmepump, åtgärda bristfällig ventilation och åtgärda fuktproblem hos framförallt syllen. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Efter detta arbete och analys har vi kommit fram till en rad åtgärder som är
rimliga för 70-talsvillor och för referenshuset. Generellt för en 70-talsvilla av denna typ är ett fönsterbyte den bästa åtgärden att göra energimässigt. Resultatet av beräkningarna visade att enbart byte av
fönster, från husets originalfönster till nya Elitfönster (utgångsläge), inte hade varit en tillräcklig åtgärd för att komma ner till kraven för dagens specifika energianvändning. Det ger däremot en mycket stor skillnad för energianvändningen. Om det finns någon form av mögelproblem i t ex syllen är det viktigt att denna byts ut. För referenshuset, där vi redan från början visste att mögelproblem fanns, är våra rekommendationer att den kritiska väggen... (More)
Efter detta arbete och analys har vi kommit fram till en rad åtgärder som är
rimliga för 70-talsvillor och för referenshuset. Generellt för en 70-talsvilla av denna typ är ett fönsterbyte den bästa åtgärden att göra energimässigt. Resultatet av beräkningarna visade att enbart byte av
fönster, från husets originalfönster till nya Elitfönster (utgångsläge), inte hade varit en tillräcklig åtgärd för att komma ner till kraven för dagens specifika energianvändning. Det ger däremot en mycket stor skillnad för energianvändningen. Om det finns någon form av mögelproblem i t ex syllen är det viktigt att denna byts ut. För referenshuset, där vi redan från början visste att mögelproblem fanns, är våra rekommendationer att den kritiska väggen kontrolleras och därefter eventuellt saneras. För att öka komforten i huset bör en luftvärmepump installeras. Det är inte en alltför kostsam installation och det förbättrar husets komfort. Genom att installera luftvärmepumpen Fujitsu 18LF sade resultatet av denna studie att dagens krav på den specifika energianvändningen uppfylldes. Denna åtgärd rekommenderas för hus av liknade konstruktionstyp och med komfortproblem.
Att ha rabatter intill husväggen har visat sig vara riskabelt. Att avlägsna dessa och eventuellt stenlägga är en rimlig åtgärd för referenshuset men även generellt för 70-talshus. Detta eftersom det aldrig är bra att ha vatten stående intill huset. Av de åtgärdsförslag som beräknades var det åtgärdsförslagen luftvärmepump, FVP-system och värme från solceller och solfångare som klarade dagens krav på specifik energianvändning. Hade åtgärdsförslag som tilläggsisolering kombinerats med någon eller några av de övriga hade de haft en möjlighet att klara kraven, men enskilda var tilläggsisolering inte tillräckliga för referenshuset.
Solceller och solfångare rekommenderas inte (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Sara and Wörlen, Rebecca
supervisor
organization
course
VMT615 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Renovering, Energi, Fukt, Energieffektivisering, enplanshus, 70-tal, VIP-Energy, Fuktproblem
language
Swedish
id
7762679
date added to LUP
2017-06-09 15:36:31
date last changed
2017-06-09 15:36:31
@misc{7762679,
 abstract   = {Hur renoverar vi en 70-talsvilla så att dagens krav på energianvändning nås? Vad finns det för tänkbara åtgärder med detta i åtanke och med hänsyn till eventuella fuktproblem? Vad är våra rekommendationer efter denna studie för referenshuset samt för hus av liknande typ från 70-talet?

Målet med studien är att ta fram förslag på en bättre konstruktion dels för referenshuset och dels för 70-talshus med liknande problem. En bättre konstruktion uppnås genom att förbättra energiprestandan och göra byggnaden fuktsäker. Detta genom att ta fram data för ett referenshus som sedan analyseras.

De åtgärder som rekommenderas för referenshuset är kontroll av kritisk innervägg, installation av luftvärmepump och stenläggning av framsidan.
Generellt för 70-talshus visade det sig vara bäst att byta fönster, installera en luftvärmepump, åtgärda bristfällig ventilation och åtgärda fuktproblem hos framförallt syllen.},
 author    = {Mårtensson, Sara and Wörlen, Rebecca},
 keyword   = {Renovering,Energi,Fukt,Energieffektivisering,enplanshus,70-tal,VIP-Energy,Fuktproblem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Renovering av 70-talsvilla},
 year     = {2015},
}