Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Näringslivets syn på CSR : en kritisk diskursanalys av Svenskt Näringslivs syn på CSR

Mårtensson, Matilda LU (2015) MRSG31 20151
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Debatten kring CSR är idag splittrad. De berörda aktörerna inom CSR har olika uppfattning om vad begreppet innebär och vilket ansvar företag har för mänskliga rättigheter. Flera svenska företag har uppmärksammats för att ha varit med i människorättskränkningar genom produktionernas olika led. Svenskt Näringsliv utgör en intressant aktör för ämnet eftersom de representerar 60 000 företag i Sverige. Uppsatsens syfte är att undersöka svenskt Näringslivs attityder gentemot CSR samt diskutera vilka syften som ligger bakom dessa attityder. Syftet kommer leda till ett resultat som visar Svenskt Näringslivs syn på CSR. Primärmaterialet utgörs av Svenskt Näringslivs rapport Företagets roll i samhället och dokumentet Kort om vår syn på CSR. Metoden... (More)
Debatten kring CSR är idag splittrad. De berörda aktörerna inom CSR har olika uppfattning om vad begreppet innebär och vilket ansvar företag har för mänskliga rättigheter. Flera svenska företag har uppmärksammats för att ha varit med i människorättskränkningar genom produktionernas olika led. Svenskt Näringsliv utgör en intressant aktör för ämnet eftersom de representerar 60 000 företag i Sverige. Uppsatsens syfte är att undersöka svenskt Näringslivs attityder gentemot CSR samt diskutera vilka syften som ligger bakom dessa attityder. Syftet kommer leda till ett resultat som visar Svenskt Näringslivs syn på CSR. Primärmaterialet utgörs av Svenskt Näringslivs rapport Företagets roll i samhället och dokumentet Kort om vår syn på CSR. Metoden som används i uppsatsen är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Text, diskursiv praktik och social praktik är de tre dimensionerna som utgör den kritiska diskursanalysen. Archie B. Carrolls pyramid om CSR och moraliskt ledarskap utgör uppsatsens teori. Uppsatsens resultat visar på negativa attityder och motsättningar till att företag har något ansvar. Bakomliggande syften till dessa attityder och motsättningar visar sig i diskussion och resultat grunda sig i vinstintresse samt att utkomsten ska gynna organisationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mårtensson, Matilda LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20151
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Mänskliga rättigheter, CSR, human rights
language
Swedish
id
7763813
date added to LUP
2015-09-17 12:05:13
date last changed
2015-09-17 12:05:13
@misc{7763813,
 abstract   = {Debatten kring CSR är idag splittrad. De berörda aktörerna inom CSR har olika uppfattning om vad begreppet innebär och vilket ansvar företag har för mänskliga rättigheter. Flera svenska företag har uppmärksammats för att ha varit med i människorättskränkningar genom produktionernas olika led. Svenskt Näringsliv utgör en intressant aktör för ämnet eftersom de representerar 60 000 företag i Sverige. Uppsatsens syfte är att undersöka svenskt Näringslivs attityder gentemot CSR samt diskutera vilka syften som ligger bakom dessa attityder. Syftet kommer leda till ett resultat som visar Svenskt Näringslivs syn på CSR. Primärmaterialet utgörs av Svenskt Näringslivs rapport Företagets roll i samhället och dokumentet Kort om vår syn på CSR. Metoden som används i uppsatsen är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Text, diskursiv praktik och social praktik är de tre dimensionerna som utgör den kritiska diskursanalysen. Archie B. Carrolls pyramid om CSR och moraliskt ledarskap utgör uppsatsens teori. Uppsatsens resultat visar på negativa attityder och motsättningar till att företag har något ansvar. Bakomliggande syften till dessa attityder och motsättningar visar sig i diskussion och resultat grunda sig i vinstintresse samt att utkomsten ska gynna organisationen.},
 author    = {Mårtensson, Matilda},
 keyword   = {Mänskliga rättigheter,CSR,human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Näringslivets syn på CSR : en kritisk diskursanalys av Svenskt Näringslivs syn på CSR},
 year     = {2015},
}