Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varför får inte mamma bli partner? – En studie om påskrivande revisorer och jämställdhet

Miörner, Carl LU ; Ohlsson, Erik LU and Widin, Jakob LU (2015) FEKH69 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Varför får inte mamma bli partner? – En studie om påskrivande revisorer och jämställdhet.
Seminariedatum: 2015-06-05
Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå
Författare: 
Carl Miörner, Eric Ohlson, Jakob Widin
Handledare: Amanda Sonnerfeldt
Nyckelord: revision, revisionsbranschen, genus, påskrivande revisor, föräldraskap, homosocial reproduktion.
Syfte: att beskriva jämställdhetssituationen i de högre hierarkiska leden inom revisionsbranschen. Vidare är intentionen att förklara de bakomliggande faktorerna till statistiken. Målet är att formulera ett kunskapsbidrag till framtida forskning inom ämnet, som i sin tur kan ligga till underlag för aktörer inom branschen som avser att aktivt arbeta för en ökad... (More)
Titel: Varför får inte mamma bli partner? – En studie om påskrivande revisorer och jämställdhet.
Seminariedatum: 2015-06-05
Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå
Författare: 
Carl Miörner, Eric Ohlson, Jakob Widin
Handledare: Amanda Sonnerfeldt
Nyckelord: revision, revisionsbranschen, genus, påskrivande revisor, föräldraskap, homosocial reproduktion.
Syfte: att beskriva jämställdhetssituationen i de högre hierarkiska leden inom revisionsbranschen. Vidare är intentionen att förklara de bakomliggande faktorerna till statistiken. Målet är att formulera ett kunskapsbidrag till framtida forskning inom ämnet, som i sin tur kan ligga till underlag för aktörer inom branschen som avser att aktivt arbeta för en ökad jämställdhet.
Metod: Flermetodsforskning med utgångspunkt i objektivistisk deduktiv kvantitativ studie och hermeneutisk induktiv kvalitativ studie.
Empiri: Kvantitativ undersökning insamlad genom slumpmässigt urval på samtliga revisionspliktiga aktiebolag i Sverige med årsredovisning från 2013 och senare samt ytterligare två populationer bestående av Nasdaq Stockholm OMX Large Cap och Sveriges 100 största aktiebolag sett till omsättning. Kvalitativ undersökning insamlad genom fyra intervjuer av auktoriserade revisorer med kontor i Malmö. Intervjuerna skedde på respektive intervjuobjekts kontor, med en tidsåtgång mellan 28 till 56 minuter.
Resultat: Genom att använda studiens insamlade kvantitativa och kvalitativa empiri har vi med hjälp av befintliga teorier lyckats undersöka könsfördelningen bland påskrivande revisorer i svenska aktiebolag, möjlig förklaring bakom denna könsfördelning, processen att bli påskrivande revisor samt gällande könsrollerna inom branschen.
Slutsats: Det finns en skev könsfördelning bland påskrivande revisorer för svenska aktiebolag till kvinnornas nackdel. Detta beror på att män premieras i de processer som leder fram till att revisorer utses till påskrivande. Branschen ställer karriär mot föräldraledighet. Kulturen tyder på att en kvinna inte kan välja båda utan måste prioritera. Det finns däremot inget som tyder på könsroller i branschen och vi finner att de kvinnor som accepterar de premisser som branschens maskulina kultur sätter har möjligheten att lyckas i sin karriär. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Miörner, Carl LU ; Ohlsson, Erik LU and Widin, Jakob LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
7765413
date added to LUP
2015-09-09 14:45:20
date last changed
2015-09-09 14:45:20
@misc{7765413,
 abstract   = {Titel: Varför får inte mamma bli partner? – En studie om påskrivande revisorer och jämställdhet.
Seminariedatum: 2015-06-05
Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå
Författare: 
Carl Miörner, Eric Ohlson, Jakob Widin
Handledare: Amanda Sonnerfeldt	
Nyckelord: revision, revisionsbranschen, genus, påskrivande revisor, föräldraskap, homosocial reproduktion.
Syfte: att beskriva jämställdhetssituationen i de högre hierarkiska leden inom revisionsbranschen. Vidare är intentionen att förklara de bakomliggande faktorerna till statistiken. Målet är att formulera ett kunskapsbidrag till framtida forskning inom ämnet, som i sin tur kan ligga till underlag för aktörer inom branschen som avser att aktivt arbeta för en ökad jämställdhet. 
Metod: Flermetodsforskning med utgångspunkt i objektivistisk deduktiv kvantitativ studie och hermeneutisk induktiv kvalitativ studie. 
Empiri: Kvantitativ undersökning insamlad genom slumpmässigt urval på samtliga revisionspliktiga aktiebolag i Sverige med årsredovisning från 2013 och senare samt ytterligare två populationer bestående av Nasdaq Stockholm OMX Large Cap och Sveriges 100 största aktiebolag sett till omsättning. Kvalitativ undersökning insamlad genom fyra intervjuer av auktoriserade revisorer med kontor i Malmö. Intervjuerna skedde på respektive intervjuobjekts kontor, med en tidsåtgång mellan 28 till 56 minuter.
Resultat: Genom att använda studiens insamlade kvantitativa och kvalitativa empiri har vi med hjälp av befintliga teorier lyckats undersöka könsfördelningen bland påskrivande revisorer i svenska aktiebolag, möjlig förklaring bakom denna könsfördelning, processen att bli påskrivande revisor samt gällande könsrollerna inom branschen. 
Slutsats: Det finns en skev könsfördelning bland påskrivande revisorer för svenska aktiebolag till kvinnornas nackdel. Detta beror på att män premieras i de processer som leder fram till att revisorer utses till påskrivande. Branschen ställer karriär mot föräldraledighet. Kulturen tyder på att en kvinna inte kan välja båda utan måste prioritera. Det finns däremot inget som tyder på könsroller i branschen och vi finner att de kvinnor som accepterar de premisser som branschens maskulina kultur sätter har möjligheten att lyckas i sin karriär.},
 author    = {Miörner, Carl and Ohlsson, Erik and Widin, Jakob},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varför får inte mamma bli partner? – En studie om påskrivande revisorer och jämställdhet},
 year     = {2015},
}