Advanced

En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

Falk, Fredric LU ; Ericsson, Filip LU and Sepulveda Cubillos, Daniel LU (2018) FEKH29 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg.
Seminariedatum: 2015-06-04
Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå

Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson

Handledare: Clara Gustafsson


Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen är förankrad i två specifika teoretiska grunder: Destinationspersonlighet och Destinationsimage. Den första baseras på Ekinci & Hosanys 2006 studie där de applicerar Jennifer Aakers varumärkespersonlighetsmodell på resedestinationer. Den andra baseras på en metastudie som Beerli & Martins utförde på... (More)
Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg.
Seminariedatum: 2015-06-04
Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå

Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson

Handledare: Clara Gustafsson


Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen är förankrad i två specifika teoretiska grunder: Destinationspersonlighet och Destinationsimage. Den första baseras på Ekinci & Hosanys 2006 studie där de applicerar Jennifer Aakers varumärkespersonlighetsmodell på resedestinationer. Den andra baseras på en metastudie som Beerli & Martins utförde på destination image där attribut för upplevelsen av en destination definieras. Utifrån dessa studier formulerade vi en hypotes i linje med vårt syfte.

Metod: Uppsatsen har en kvantitativ forskningsstrategi och en deduktiv ansats. Datainsamlingen skedde genom en enkätundersökning i Göteborg, där respondenterna fick besvara frågorna på en femgradig Likertskala.

Empiri: Vid insamlingen av data har vi utgått från ett konsekutivt urval av vår population. Enkätens syfte var att samla in data från respondenter som var turister och få deras upplevda helhetsbild av Göteborg.

Slutsats: Efter genomgång av datan kom vi fram till att hypotesen i uppsatsen inte kunde stärkas, ingen signifikant påverkan på destinationspersonligheterna från de funktionella attributen kunde etableras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falk, Fredric LU ; Ericsson, Filip LU and Sepulveda Cubillos, Daniel LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Destinationspersonlighet, Funktionella attribut, Destination management organization (DMO), Destionationsimage
language
Swedish
id
7767226
date added to LUP
2015-08-27 11:33:49
date last changed
2015-08-27 11:33:49
@misc{7767226,
 abstract   = {Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg.
Seminariedatum: 2015-06-04 
Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå

Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson

Handledare: Clara Gustafsson


Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen är förankrad i två specifika teoretiska grunder: Destinationspersonlighet och Destinationsimage. Den första baseras på Ekinci & Hosanys 2006 studie där de applicerar Jennifer Aakers varumärkespersonlighetsmodell på resedestinationer. Den andra baseras på en metastudie som Beerli & Martins utförde på destination image där attribut för upplevelsen av en destination definieras. Utifrån dessa studier formulerade vi en hypotes i linje med vårt syfte.

Metod: Uppsatsen har en kvantitativ forskningsstrategi och en deduktiv ansats. Datainsamlingen skedde genom en enkätundersökning i Göteborg, där respondenterna fick besvara frågorna på en femgradig Likertskala.

Empiri: Vid insamlingen av data har vi utgått från ett konsekutivt urval av vår population. Enkätens syfte var att samla in data från respondenter som var turister och få deras upplevda helhetsbild av Göteborg.

Slutsats: Efter genomgång av datan kom vi fram till att hypotesen i uppsatsen inte kunde stärkas, ingen signifikant påverkan på destinationspersonligheterna från de funktionella attributen kunde etableras.},
 author    = {Falk, Fredric and Ericsson, Filip and Sepulveda Cubillos, Daniel},
 keyword   = {Destinationspersonlighet,Funktionella attribut,Destination management organization (DMO),Destionationsimage},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg},
 year     = {2018},
}