Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Socialt hållbarhetsarbete i byggsektorn

Håkansson, Erica LU and Jeppsson, Erika LU (2015) In TVBP VBEM01 20151
Construction Management
Abstract (Swedish)
Begreppet social hållbarhet saknar entydig definition. Hos entreprenör och beställare inom byggsektorn finns både engagemang och visioner kring social hållbarhet men dessa skiljer sig mellan aktörerna. Denna studie ska identifiera likheter och skillnader i aktörernas synsätt. Studiens syfte är att finna en samsyn hos entreprenör och beställare för att skapa goda förutsättningar till ett socialt ansvarstagande. Syftet är även att tydliggöra vilken mognadsgrad entreprenör respektive beställare har beträffande socialt ansvarstagande i samhället. Studien utförs i form av en fallstudie där ett entreprenadföretag och flertalet fastighetsbolag agerar fallföretag. Med dessa företag genomförs kvalitativa intervjuer som sedan sammanställs och... (More)
Begreppet social hållbarhet saknar entydig definition. Hos entreprenör och beställare inom byggsektorn finns både engagemang och visioner kring social hållbarhet men dessa skiljer sig mellan aktörerna. Denna studie ska identifiera likheter och skillnader i aktörernas synsätt. Studiens syfte är att finna en samsyn hos entreprenör och beställare för att skapa goda förutsättningar till ett socialt ansvarstagande. Syftet är även att tydliggöra vilken mognadsgrad entreprenör respektive beställare har beträffande socialt ansvarstagande i samhället. Studien utförs i form av en fallstudie där ett entreprenadföretag och flertalet fastighetsbolag agerar fallföretag. Med dessa företag genomförs kvalitativa intervjuer som sedan sammanställs och analyseras för att bilda en slutsats. Det finns ingen allmänt etablerad definition av social hållbarhet. I dagsläget är begreppet alltför utbrett för att beställare och entreprenör av en tillfällighet ska arbeta i samma riktning. För att skapa en samsyn krävs det ett forum där begreppet kan diskuteras och smalnas av. En möjlig åtgärd är att arbeta med workshops där aktörerna gemensamt kan ta fram en riktkurs och bidra till en snabbare utveckling av socialt hållbarhetsarbete. Studien gör en jämförelse mellan flera beställare och ett fallföretag från entreprenör sidan. Det framkommer en meningsskiljaktighet om vilket upphandlingsform som är mest lämpat för att arbeta med sociala krav. Denna oenighet kan leda till ineffektivitet i arbetet med social hållbarhet.
Studiens resultat indikerar på att beställare efterlyser inspirerande referensprojekt i syfte att ta lärdom av framgångsrika koncept. Därför är det viktigt att beställare som genomfört sociala klausuler i upphandlingar delar med sig av sina erfarenheter och på så sätt få fler aktörer att vågar gå från ord till handling. Genom att visa på tidigare godkända kravformuleringar ökar chansen att även restriktiva bolag vågar avancera och ställa sociala krav i förfrågningsunderlaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Erica LU and Jeppsson, Erika LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Social hållbarhet, Socialt ansvarsfull upphandling, SRPP, Företags samhällsansvar, CSR
publication/series
TVBP
report number
15/5505
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander och Henrik Davidsson
Examinator: Anne Landin
id
7767335
date added to LUP
2015-11-05 12:07:44
date last changed
2019-11-15 15:12:47
@misc{7767335,
 abstract   = {Begreppet social hållbarhet saknar entydig definition. Hos entreprenör och beställare inom byggsektorn finns både engagemang och visioner kring social hållbarhet men dessa skiljer sig mellan aktörerna. Denna studie ska identifiera likheter och skillnader i aktörernas synsätt. Studiens syfte är att finna en samsyn hos entreprenör och beställare för att skapa goda förutsättningar till ett socialt ansvarstagande. Syftet är även att tydliggöra vilken mognadsgrad entreprenör respektive beställare har beträffande socialt ansvarstagande i samhället. Studien utförs i form av en fallstudie där ett entreprenadföretag och flertalet fastighetsbolag agerar fallföretag. Med dessa företag genomförs kvalitativa intervjuer som sedan sammanställs och analyseras för att bilda en slutsats. Det finns ingen allmänt etablerad definition av social hållbarhet. I dagsläget är begreppet alltför utbrett för att beställare och entreprenör av en tillfällighet ska arbeta i samma riktning. För att skapa en samsyn krävs det ett forum där begreppet kan diskuteras och smalnas av. En möjlig åtgärd är att arbeta med workshops där aktörerna gemensamt kan ta fram en riktkurs och bidra till en snabbare utveckling av socialt hållbarhetsarbete. Studien gör en jämförelse mellan flera beställare och ett fallföretag från entreprenör sidan. Det framkommer en meningsskiljaktighet om vilket upphandlingsform som är mest lämpat för att arbeta med sociala krav. Denna oenighet kan leda till ineffektivitet i arbetet med social hållbarhet.
Studiens resultat indikerar på att beställare efterlyser inspirerande referensprojekt i syfte att ta lärdom av framgångsrika koncept. Därför är det viktigt att beställare som genomfört sociala klausuler i upphandlingar delar med sig av sina erfarenheter och på så sätt få fler aktörer att vågar gå från ord till handling. Genom att visa på tidigare godkända kravformuleringar ökar chansen att även restriktiva bolag vågar avancera och ställa sociala krav i förfrågningsunderlaget.},
 author    = {Håkansson, Erica and Jeppsson, Erika},
 keyword   = {Social hållbarhet,Socialt ansvarsfull upphandling,SRPP,Företags samhällsansvar,CSR},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Socialt hållbarhetsarbete i byggsektorn},
 year     = {2015},
}