Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Attityder för miljövänliga köksprodukter - en kvantitativ undersökning

Lindström, Katarina LU ; Gustafsson, Marie LU and Warner, Maria LU (2015) FEKH29 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Vårt syfte är att generera kunskap om människors attityd kring miljövänliga köksprodukter och dess tillhörande information, och hur dessa attityder skiljer sig åt mellan olika demografiska grupper.

Teoretiskt perspektiv:
Uppsatsen huvudsakliga teori är köpprocessen och kompletteras med teorier om köpmotiv, risk & osäkerhet samt engagemang. Här motiveras också de sex hypoteser som formulerats.

Metod:
Undersökningen baserades på en deduktiv ansats med primärdata från en kvantitativ enkätundersökning som spreds digitalt. Enkäten framställdes i Google Formulär.

Empiri:
Resultatet från de 261insamlade enkätsvaren ligger till grund för resultat och analys. Datan analyserades i statistikprogrammet SPSS för att undersöka... (More)
Syfte:
Vårt syfte är att generera kunskap om människors attityd kring miljövänliga köksprodukter och dess tillhörande information, och hur dessa attityder skiljer sig åt mellan olika demografiska grupper.

Teoretiskt perspektiv:
Uppsatsen huvudsakliga teori är köpprocessen och kompletteras med teorier om köpmotiv, risk & osäkerhet samt engagemang. Här motiveras också de sex hypoteser som formulerats.

Metod:
Undersökningen baserades på en deduktiv ansats med primärdata från en kvantitativ enkätundersökning som spreds digitalt. Enkäten framställdes i Google Formulär.

Empiri:
Resultatet från de 261insamlade enkätsvaren ligger till grund för resultat och analys. Datan analyserades i statistikprogrammet SPSS för att undersöka korrelationer samt för att utföra chi-två test.

Slutsats:
Ett intresse för miljövänliga köksprodukter har kunnat urskiljas i resultatet från enkätundersökningen. Olika demografiska grupper uppvisar däremot olika stort intresse och skiftande attityd. Äldre, arbetande, kvinnor samt de som handlar ekologiska livsmedel ofta har visat sig i större utsträckning än andra grupper ha ett intresse för miljövänliga köksprodukter. Allmänt verkade prisfaktorn inte vara avgörande för respondenterna inför köp av en miljövänlig köksprodukt, dock var detta viktigt för grupperna studenter och unga. Miljöaspekten verkade värderas högre än kvalité dock uppvisade män motsatt attityd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Katarina LU ; Gustafsson, Marie LU and Warner, Maria LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Miljömärkning, miljövänliga köksprodukter, köpprocessen, attityd
language
Swedish
id
7791583
date added to LUP
2015-08-27 11:40:53
date last changed
2015-08-27 11:40:53
@misc{7791583,
 abstract   = {Syfte:
Vårt syfte är att generera kunskap om människors attityd kring miljövänliga köksprodukter och dess tillhörande information, och hur dessa attityder skiljer sig åt mellan olika demografiska grupper.

Teoretiskt perspektiv:
Uppsatsen huvudsakliga teori är köpprocessen och kompletteras med teorier om köpmotiv, risk & osäkerhet samt	engagemang. Här motiveras också de sex hypoteser som formulerats.

Metod:
Undersökningen baserades på en deduktiv ansats med primärdata från en kvantitativ enkätundersökning som spreds digitalt. Enkäten framställdes i Google Formulär.

Empiri:
Resultatet från de 261insamlade enkätsvaren ligger till grund för resultat och analys. Datan analyserades i statistikprogrammet SPSS för att undersöka korrelationer samt för att utföra chi-två test.

Slutsats:
Ett intresse för miljövänliga köksprodukter har kunnat urskiljas i resultatet från enkätundersökningen. Olika demografiska grupper uppvisar däremot olika stort intresse och skiftande attityd. Äldre, arbetande, kvinnor samt de som handlar 					ekologiska livsmedel ofta har visat sig i större utsträckning än andra grupper ha ett intresse för miljövänliga köksprodukter. Allmänt verkade prisfaktorn inte vara avgörande för respondenterna inför köp av en miljövänlig köksprodukt, dock var detta viktigt för grupperna studenter och unga. Miljöaspekten verkade värderas högre än kvalité dock uppvisade män motsatt attityd.},
 author    = {Lindström, Katarina and Gustafsson, Marie and Warner, Maria},
 keyword   = {Miljömärkning,miljövänliga köksprodukter,köpprocessen,attityd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Attityder för miljövänliga köksprodukter - en kvantitativ undersökning},
 year     = {2015},
}