Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I det okända - En diskussion kring hur utforskande kan bli en möjlighet i utbildning

Hasselberg, Karin LU (2015) PEDK01 20151
Education
Abstract (Swedish)
Med syftet att bidra till vidare forskning, påbörjar jag i upp- satsen en diskussion kring hur utforskandets svagheter kan bli till möjligheter i utbildning; Att ge sig ut i det okända och ta risker är en nödvändighet då vi vill lära oss det vi inte redan vet och i förlängningen påverka den värld vi är en del av. Men utforskandet kräver också att det som skall läras inte är känt från början och detta i sig medför en risk inför att vad som helst kan hända.
I ett första steg i uppsatsen kopplar jag utifrån risktagande och att vara i det okända samman utforskandet med Gert Biestas teorier kring demokrati och utbildning. Här får Bi- estas formuleringar kring kreativitet och skapande en cen- tral roll. För att sedan ”testa” min ”tes” kring... (More)
Med syftet att bidra till vidare forskning, påbörjar jag i upp- satsen en diskussion kring hur utforskandets svagheter kan bli till möjligheter i utbildning; Att ge sig ut i det okända och ta risker är en nödvändighet då vi vill lära oss det vi inte redan vet och i förlängningen påverka den värld vi är en del av. Men utforskandet kräver också att det som skall läras inte är känt från början och detta i sig medför en risk inför att vad som helst kan hända.
I ett första steg i uppsatsen kopplar jag utifrån risktagande och att vara i det okända samman utforskandet med Gert Biestas teorier kring demokrati och utbildning. Här får Bi- estas formuleringar kring kreativitet och skapande en cen- tral roll. För att sedan ”testa” min ”tes” kring utforskande, risktagande och att vara i det okända och se vilket utrymme utforskandet utifrån detta resonemang ges i skolans styrdo- kument, gör jag, med stöd i Biestas teorier, en kritisk dis- kursanalys över hur orden utforska, risk och okända före- kommer och används i läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasium.
Även om det medför vissa begränsningar i att enbart se på några få specifika ord i en större text, stämmer resultaten från analysen av användningen av orden i läroplanerna väl överens med den tidigare knapphändiga forskning som finns innehållande termen ”utforskande lärprocesser”. Forskning som uteslutande berör utbildning och lärande i förskolan. På så vis bekräftar resultatet av analysen det ”tomrum” som finns kring användandet av begreppet ”utforskande lärpro- cesser” för utbildning högre upp i åldrarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hasselberg, Karin LU
supervisor
organization
course
PEDK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Utforska, okända, risk, kreativitet, utbildning, demokrati, läroplan, kritisk diskursanalys, utforskande lärprocesser
language
Swedish
id
7851810
date added to LUP
2015-09-01 15:30:25
date last changed
2015-09-01 15:30:25
@misc{7851810,
 abstract   = {Med syftet att bidra till vidare forskning, påbörjar jag i upp- satsen en diskussion kring hur utforskandets svagheter kan bli till möjligheter i utbildning; Att ge sig ut i det okända och ta risker är en nödvändighet då vi vill lära oss det vi inte redan vet och i förlängningen påverka den värld vi är en del av. Men utforskandet kräver också att det som skall läras inte är känt från början och detta i sig medför en risk inför att vad som helst kan hända.
I ett första steg i uppsatsen kopplar jag utifrån risktagande och att vara i det okända samman utforskandet med Gert Biestas teorier kring demokrati och utbildning. Här får Bi- estas formuleringar kring kreativitet och skapande en cen- tral roll. För att sedan ”testa” min ”tes” kring utforskande, risktagande och att vara i det okända och se vilket utrymme utforskandet utifrån detta resonemang ges i skolans styrdo- kument, gör jag, med stöd i Biestas teorier, en kritisk dis- kursanalys över hur orden utforska, risk och okända före- kommer och används i läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasium.
Även om det medför vissa begränsningar i att enbart se på några få specifika ord i en större text, stämmer resultaten från analysen av användningen av orden i läroplanerna väl överens med den tidigare knapphändiga forskning som finns innehållande termen ”utforskande lärprocesser”. Forskning som uteslutande berör utbildning och lärande i förskolan. På så vis bekräftar resultatet av analysen det ”tomrum” som finns kring användandet av begreppet ”utforskande lärpro- cesser” för utbildning högre upp i åldrarna.},
 author    = {Hasselberg, Karin},
 keyword   = {Utforska,okända,risk,kreativitet,utbildning,demokrati,läroplan,kritisk diskursanalys,utforskande lärprocesser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I det okända - En diskussion kring hur utforskande kan bli en möjlighet i utbildning},
 year     = {2015},
}