Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunal verksamhets föreställningar om molntjänster

Adolfsson, Fredrik ; Carsing, John LU and Strandberg, Axel (2015) SYSK02 20151
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Molntjänster är en teknik som gör det möjligt för konsumenter att hyra och bruka IT-resurser via internet. I dagsläget ökar intresset för ämnet och molntjänster vinner mark från traditionell mjukvaruförsäljning, även bland Sveriges kommuner sägs intresset vara stort. I denna rapport ämnar vi utreda kommunernas intresse genom att försöka besvara frågan om vilka föreställningar kommunerna har av molntjänster. Baserat på genomgång av litteratur och tidigare forskning har vi identifierat ett antal faktorer som av konsumenter anses vara betydelsefulla vid införskaffning av molntjänster. En empirisk undersökning av kvantitativ karaktär har utförts på Sveriges kommuner i vilken 18 påståenden presenterats för respondenterna.
Uppsatsens slutsats... (More)
Molntjänster är en teknik som gör det möjligt för konsumenter att hyra och bruka IT-resurser via internet. I dagsläget ökar intresset för ämnet och molntjänster vinner mark från traditionell mjukvaruförsäljning, även bland Sveriges kommuner sägs intresset vara stort. I denna rapport ämnar vi utreda kommunernas intresse genom att försöka besvara frågan om vilka föreställningar kommunerna har av molntjänster. Baserat på genomgång av litteratur och tidigare forskning har vi identifierat ett antal faktorer som av konsumenter anses vara betydelsefulla vid införskaffning av molntjänster. En empirisk undersökning av kvantitativ karaktär har utförts på Sveriges kommuner i vilken 18 påståenden presenterats för respondenterna.
Uppsatsens slutsats visar att kommuner har ett gott förtroende för leverantörer och tekniken som möjliggör molntjänster, detta även när det gäller tidigare påvisade riskområden som säkerhet och tillförlitlighet. Kommunerna har dock inte stora förväntningar på de effekter som molntjänster kan ha på deras verksamhet, även när det gäller tidigare påvisade drivkrafter som kostnadsbesparingar. Förväntningarna lutade istället åt tillgänglighet och flexibilitet som de större drivkrafterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adolfsson, Fredrik ; Carsing, John LU and Strandberg, Axel
supervisor
organization
course
SYSK02 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
prioriteringar, förväntningar, tilltro, kommuner, föreställningar, Molntjänster
report number
INF15-049
language
Swedish
id
7855452
date added to LUP
2015-09-07 10:16:38
date last changed
2015-09-07 10:16:38
@misc{7855452,
 abstract   = {Molntjänster är en teknik som gör det möjligt för konsumenter att hyra och bruka IT-resurser via internet. I dagsläget ökar intresset för ämnet och molntjänster vinner mark från traditionell mjukvaruförsäljning, även bland Sveriges kommuner sägs intresset vara stort. I denna rapport ämnar vi utreda kommunernas intresse genom att försöka besvara frågan om vilka föreställningar kommunerna har av molntjänster. Baserat på genomgång av litteratur och tidigare forskning har vi identifierat ett antal faktorer som av konsumenter anses vara betydelsefulla vid införskaffning av molntjänster. En empirisk undersökning av kvantitativ karaktär har utförts på Sveriges kommuner i vilken 18 påståenden presenterats för respondenterna. 
Uppsatsens slutsats visar att kommuner har ett gott förtroende för leverantörer och tekniken som möjliggör molntjänster, detta även när det gäller tidigare påvisade riskområden som säkerhet och tillförlitlighet. Kommunerna har dock inte stora förväntningar på de effekter som molntjänster kan ha på deras verksamhet, även när det gäller tidigare påvisade drivkrafter som kostnadsbesparingar. Förväntningarna lutade istället åt tillgänglighet och flexibilitet som de större drivkrafterna.},
 author    = {Adolfsson, Fredrik and Carsing, John and Strandberg, Axel},
 keyword   = {prioriteringar,förväntningar,tilltro,kommuner,föreställningar,Molntjänster},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunal verksamhets föreställningar om molntjänster},
 year     = {2015},
}