Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att översätta en trend

Wiklund, Ola LU (2015) SKOM12 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Att översätta en trend
– En studie av institutionaliseringsprocessen av content marketing
Denna studie undersöker hur ett nytt begrepp inom kommunikationsbranschen sprids och börjar
etableras. De få studier inom strategisk kommunikation som beskriver spridning av nya
idéer handlar nästan uteslutande om hur de har anammats av efterfrågesidan. Denna studie
studerar därför hur aktörerna på produktionsfältet för kommunikationsidéer agerar i en institutionaliseringsprocess
för ett nytt begrepp. Spridning betraktas i studien utifrån Latours
begrepp översättning, men här inom ramen för institutionell teori. För att fånga interaktionen
mellan fältets makro och mikronivå används både kvantitativa och kvalitativa metoder. För
mikronivån... (More)
Att översätta en trend
– En studie av institutionaliseringsprocessen av content marketing
Denna studie undersöker hur ett nytt begrepp inom kommunikationsbranschen sprids och börjar
etableras. De få studier inom strategisk kommunikation som beskriver spridning av nya
idéer handlar nästan uteslutande om hur de har anammats av efterfrågesidan. Denna studie
studerar därför hur aktörerna på produktionsfältet för kommunikationsidéer agerar i en institutionaliseringsprocess
för ett nytt begrepp. Spridning betraktas i studien utifrån Latours
begrepp översättning, men här inom ramen för institutionell teori. För att fånga interaktionen
mellan fältets makro och mikronivå används både kvantitativa och kvalitativa metoder. För
mikronivån finns innehållsanalyser av böcker, hemsidor, tidningstexter, videor och kvalitativa
intervjuer. För makronivån analyseras tidningsartiklar och kommunikationsbyråerna hemsidor.
Resultaten visar att olika aktörer kopplar begreppet till olika idéinnehåll och att detta tenderar
att överensstämma med inriktningen på den egna verksamheten. Resultaten pekar samtidigt
mot att förutsättningarna för idéinnehållet påverkas av vilken funktion begreppet har
översatts till, dess kommunikationsgenre. (Less)
Popular Abstract
Translating a trend
– A study of the intstitutionalization process of content marketing.
This study explores how a new term in is diffused and established. The few studies on diffusion
of ideas in Strategic communication that exists have mostly been focused on the adoption.
This study is therefore an exploration over how actors act on the production field of
communication ideas in an institutionalization process. The diffusion is viewed from Latour's
translation, but in the frame of institutional theory. To capture the interaction of the micro and
macro level both qualitative and quantitative methods are used. There is content analysis of
books, websites, trade journal articles, videos and qualitative interviews. In the macro... (More)
Translating a trend
– A study of the intstitutionalization process of content marketing.
This study explores how a new term in is diffused and established. The few studies on diffusion
of ideas in Strategic communication that exists have mostly been focused on the adoption.
This study is therefore an exploration over how actors act on the production field of
communication ideas in an institutionalization process. The diffusion is viewed from Latour's
translation, but in the frame of institutional theory. To capture the interaction of the micro and
macro level both qualitative and quantitative methods are used. There is content analysis of
books, websites, trade journal articles, videos and qualitative interviews. In the macro studies
trade journal articles and webpages of communication agencies are examined. The results
show that different actors connect the term to different conceptual content and that this tends
to be consistent with the actors own operation. It also indicates, that the conceptual content is
influenced by the function that the term has been translated into - it's communication genre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wiklund, Ola LU
supervisor
organization
alternative title
En studie av institutionaliseringsprocessen av Content Marketing
course
SKOM12 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
strategisk kommunikation, översättning, institutionaliseringsprocess, managementmode, produktionsfält, content marketing
language
Swedish
id
7860222
date added to LUP
2015-09-07 16:08:01
date last changed
2015-09-07 16:08:01
@misc{7860222,
 abstract   = {Att översätta en trend
– En studie av institutionaliseringsprocessen av content marketing
Denna studie undersöker hur ett nytt begrepp inom kommunikationsbranschen sprids och börjar
etableras. De få studier inom strategisk kommunikation som beskriver spridning av nya
idéer handlar nästan uteslutande om hur de har anammats av efterfrågesidan. Denna studie
studerar därför hur aktörerna på produktionsfältet för kommunikationsidéer agerar i en institutionaliseringsprocess
för ett nytt begrepp. Spridning betraktas i studien utifrån Latours
begrepp översättning, men här inom ramen för institutionell teori. För att fånga interaktionen
mellan fältets makro och mikronivå används både kvantitativa och kvalitativa metoder. För
mikronivån finns innehållsanalyser av böcker, hemsidor, tidningstexter, videor och kvalitativa
intervjuer. För makronivån analyseras tidningsartiklar och kommunikationsbyråerna hemsidor.
Resultaten visar att olika aktörer kopplar begreppet till olika idéinnehåll och att detta tenderar
att överensstämma med inriktningen på den egna verksamheten. Resultaten pekar samtidigt
mot att förutsättningarna för idéinnehållet påverkas av vilken funktion begreppet har
översatts till, dess kommunikationsgenre.},
 author    = {Wiklund, Ola},
 keyword   = {strategisk kommunikation,översättning,institutionaliseringsprocess,managementmode,produktionsfält,content marketing},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att översätta en trend},
 year     = {2015},
}