Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dynamiska förmågor bland fyra företag i byggindustrin

Iwan, Monika LU ; Lindvall, Henrik LU ; Persmark, Jakob LU and Puska, Noora LU (2015) FEKH19 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det i vissa situationer är fördelaktigare för ett företag att förändra sin resursbas med ad hoc-lösningar än genom att utveckla dynamiska förmågor.

Metod: Uppsatsen genomförs genom en multipel fallstudie på fyra företag. Analysen av det insamlade materialet utförs med så kallad ”pattern-matching”.

Teoretiska perspektiv: Studien använder sig allmänt av det dynamiska perspektivet, och mer specifikt av Teeces (2007) gruppering av dynamiska förmågor i kategorierna förståelse,
formning och transformering.

Empiri: Insamlingen av data genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med personer på högt uppsatta positioner inom de fyra olika företagen.

Resultat: (1) Företagen i... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det i vissa situationer är fördelaktigare för ett företag att förändra sin resursbas med ad hoc-lösningar än genom att utveckla dynamiska förmågor.

Metod: Uppsatsen genomförs genom en multipel fallstudie på fyra företag. Analysen av det insamlade materialet utförs med så kallad ”pattern-matching”.

Teoretiska perspektiv: Studien använder sig allmänt av det dynamiska perspektivet, och mer specifikt av Teeces (2007) gruppering av dynamiska förmågor i kategorierna förståelse,
formning och transformering.

Empiri: Insamlingen av data genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med personer på högt uppsatta positioner inom de fyra olika företagen.

Resultat: (1) Företagen i undersökningen använder sig av ad hoc-lösningar i högre utsträckning än vad tidigare forskare har antagit är vanligt ute på företag. (2) Det verkar finnas situationer där utvecklandet av dynamiska förmågor är negativt för ett företags lönsamhet. (3) Vår undersökning visar att ett företag eventuellt kan skapa hållbara konkurrensfördelar genom att kontinuerligt optimera sin resursbas med hjälp av ad hoc-lösningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Iwan, Monika LU ; Lindvall, Henrik LU ; Persmark, Jakob LU and Puska, Noora LU
supervisor
organization
alternative title
En multipel fallstudie ur ett dynamisk RBV-perspektiv
course
FEKH19 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ad hoc-lösningar, dynamiska förmågor, operativa förmågor, strategiska resurser, RBV
language
Swedish
id
7863603
date added to LUP
2015-09-11 13:53:13
date last changed
2015-09-11 13:53:13
@misc{7863603,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om det i vissa situationer är fördelaktigare för ett företag att förändra sin resursbas med ad hoc-lösningar än genom att utveckla dynamiska förmågor.

Metod: Uppsatsen genomförs genom en multipel fallstudie på fyra företag. Analysen av det insamlade materialet utförs med så kallad ”pattern-matching”.

Teoretiska perspektiv: Studien använder sig allmänt av det dynamiska perspektivet, och mer specifikt av Teeces (2007) gruppering av dynamiska förmågor i kategorierna förståelse, 
formning och transformering.

Empiri: Insamlingen av data genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med personer på högt uppsatta positioner inom de fyra olika företagen.

Resultat: (1) Företagen i undersökningen använder sig av ad hoc-lösningar i högre utsträckning än vad tidigare forskare har antagit är vanligt ute på företag. (2) Det verkar finnas situationer där utvecklandet av dynamiska förmågor är negativt för ett företags lönsamhet. (3) Vår undersökning visar att ett företag eventuellt kan skapa hållbara konkurrensfördelar genom att kontinuerligt optimera sin resursbas med hjälp av ad hoc-lösningar.},
 author    = {Iwan, Monika and Lindvall, Henrik and Persmark, Jakob and Puska, Noora},
 keyword   = {ad hoc-lösningar,dynamiska förmågor,operativa förmågor,strategiska resurser,RBV},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dynamiska förmågor bland fyra företag i byggindustrin},
 year     = {2015},
}