Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samverkan och prioritering av tillsyn i skolor - Mot ett socialt hållbart Malmö

Helgesson, Inga LU (2015) MVEM03 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
The aim of this study was to explore how the Environmental Health Department in Malmö Sweden can apply local recommendations to reduce systematic health inequities in their regulation and monitoring of the indoor environments at elementary and junior high schools, aiming ultimately at a more socially just society. The study was comprised of qualitative interviews exploring synergy possibilities between regulatory agencies and school authorities as well as a GIS-based visualization investigating prioritization of resources and the relation between a school’s indoor quality and the socioeconomic status of its neighborhood based on residents’ highest level of education.

The main synergy opportunities between regulatory officials were... (More)
The aim of this study was to explore how the Environmental Health Department in Malmö Sweden can apply local recommendations to reduce systematic health inequities in their regulation and monitoring of the indoor environments at elementary and junior high schools, aiming ultimately at a more socially just society. The study was comprised of qualitative interviews exploring synergy possibilities between regulatory agencies and school authorities as well as a GIS-based visualization investigating prioritization of resources and the relation between a school’s indoor quality and the socioeconomic status of its neighborhood based on residents’ highest level of education.

The main synergy opportunities between regulatory officials were identified to be sharing of information and experience as well as coordinating inspections and coercive measures in an effort to avoid redundancies and eliminate overlap. The main areas of improvement between the Environmental Health Department and school officials were identified to be increased dialog and boosting the Environmental Health Departments advising role. The study also revealed that coordination of efforts had previously been undermined by high employee turnover, reorganization and poorly defined forms of collaboration. Regular meetings and contact people were identified to be effective ways of creating continuity and communication between organizations necessary for coordinating efforts and improving synergy in the future.

Based on the GIS visualization no apparent relation could be identified between a school´s indoor quality and the socioeconomic status of its neighborhood. Data for schools in more underprivileged areas was however underrepresented which may have influenced the results. Among schools that have not been inspected by the Environmental Health Department or the Swedish Work Environment Authority between 2012-2015, two clusters of schools in neighborhoods with a lower level of education were identified that should be prioritized for inspection. The GIS study visualized that problems such as cleaning and ventilation are widespread and can be targeted most effectively at a central level rather than placing demands on individual schools. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hållbar tillsyn av Malmös skollokaler

Miljöförvaltningen riktar sin tillsyn av Malmös grundskolor mot att minska orättvisa hälsoskillnader. Att prioritera utifrån socioekonomiska faktorer och att samverka med andra aktörer är två sätt som kan få klyftan att minska. Vägen dit är beroende av kommunikation.

Det finns stora skillnader i Malmöbornas hälsa som beror på faktorer som utbildningsnivå, bostadsområde och yrke. Detta beror i sin tur på den ojämlika fördelningen av saker som makt, inkomst och levnadsförhållanden. Mot bakgrund av detta har Malmö stad tagit fram strategier och rekommendationer för att minska orättvisa skillnader i hälsa.

Miljöförvaltningen i Malmö stad vill nu tillämpa rekommendationerna i sin tillsyn med fokus... (More)
Hållbar tillsyn av Malmös skollokaler

Miljöförvaltningen riktar sin tillsyn av Malmös grundskolor mot att minska orättvisa hälsoskillnader. Att prioritera utifrån socioekonomiska faktorer och att samverka med andra aktörer är två sätt som kan få klyftan att minska. Vägen dit är beroende av kommunikation.

Det finns stora skillnader i Malmöbornas hälsa som beror på faktorer som utbildningsnivå, bostadsområde och yrke. Detta beror i sin tur på den ojämlika fördelningen av saker som makt, inkomst och levnadsförhållanden. Mot bakgrund av detta har Malmö stad tagit fram strategier och rekommendationer för att minska orättvisa skillnader i hälsa.

Miljöförvaltningen i Malmö stad vill nu tillämpa rekommendationerna i sin tillsyn med fokus på grundskolor. Brister i skolans inomhusmiljöer kan orsaka allergier och astma men även koncentrationssvårigheter och ökad frånvaro. Forskning visar även att utbildningsnivå har ett starkt samband med individens hälsa som vuxen.

Nyligen genomfördes en studie som fokuserade på samverkan och prioritering av tillsyn av Malmös grundskolor enligt rekommendationerna mot ett socialt hållbart Malmö. Studien identifierade två kluster av skolor i områden med hög andel lågutbildade som borde prioriteras för tillsyn. Visualiseringar av brister i skolornas inomhusmiljöer och områdenas socioekonomiska status visade inga tydliga kopplingar mellan bristfälliga inomhusmiljöer och utsatta områden men data var bristfälligt för vissa av de mer utsatta områdena.

Studien identifierade även ett stort överlapp mellan miljöförvaltningens och Arbetsmiljöverkets pågående tillsyn av skolor. Genom att ta hänsyn till skolor som Arbetsmiljöverket inspekterar och ställer krav på kan miljöförvaltningen undvika dubbelarbete och rikta sina resurser där de behövs som mest.

För att uppnå bra inomhusmiljöer för alla elever krävs bra kommunikation och samverkan mellan förvaltningar och myndigheter. Regelbundna möten och kontaktpersoner är ett sätt att förbättra chanserna för ett framgångsrikt samarbete framöver.


Intern Handledare: Maria Hansson
Extern Handledare: Ulrica Adelbris
Examensarbete på magisternivå
15 hp i Miljö- och hälsoskydd 2015
Centrum för Miljö- och klimat forskning,
Lunds universitet
Miljöförvaltningen i Malmö stad (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Helgesson, Inga LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
health inequities, social justice, miljöförvaltningen, indoor school environment, Malmökommissionen, inomhusmiljöer, grundskolor, samverkan, prioritering, tillsyn, social hållbarhet
language
Swedish
id
7865934
date added to LUP
2015-09-21 13:24:00
date last changed
2015-09-21 13:24:00
@misc{7865934,
 abstract   = {The aim of this study was to explore how the Environmental Health Department in Malmö Sweden can apply local recommendations to reduce systematic health inequities in their regulation and monitoring of the indoor environments at elementary and junior high schools, aiming ultimately at a more socially just society. The study was comprised of qualitative interviews exploring synergy possibilities between regulatory agencies and school authorities as well as a GIS-based visualization investigating prioritization of resources and the relation between a school’s indoor quality and the socioeconomic status of its neighborhood based on residents’ highest level of education.

 The main synergy opportunities between regulatory officials were identified to be sharing of information and experience as well as coordinating inspections and coercive measures in an effort to avoid redundancies and eliminate overlap. The main areas of improvement between the Environmental Health Department and school officials were identified to be increased dialog and boosting the Environmental Health Departments advising role. The study also revealed that coordination of efforts had previously been undermined by high employee turnover, reorganization and poorly defined forms of collaboration. Regular meetings and contact people were identified to be effective ways of creating continuity and communication between organizations necessary for coordinating efforts and improving synergy in the future. 

 Based on the GIS visualization no apparent relation could be identified between a school´s indoor quality and the socioeconomic status of its neighborhood. Data for schools in more underprivileged areas was however underrepresented which may have influenced the results. Among schools that have not been inspected by the Environmental Health Department or the Swedish Work Environment Authority between 2012-2015, two clusters of schools in neighborhoods with a lower level of education were identified that should be prioritized for inspection. The GIS study visualized that problems such as cleaning and ventilation are widespread and can be targeted most effectively at a central level rather than placing demands on individual schools.},
 author    = {Helgesson, Inga},
 keyword   = {health inequities,social justice,miljöförvaltningen,indoor school environment,Malmökommissionen,inomhusmiljöer,grundskolor,samverkan,prioritering,tillsyn,social hållbarhet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samverkan och prioritering av tillsyn i skolor - Mot ett socialt hållbart Malmö},
 year     = {2015},
}