Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Elevers upplevelse av ljudmiljön i grundskolan – en enkätstudie

Johansson, Erika LU and Vigertsson, Daniel LU (2015) AUDM81 20151
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Den här studien undersöker elevers upplevelse av ljudmiljön i grundskolan.
Forskning visar att dålig ljudmiljö försämrar bland annat taluppfattning och arbetsminne. Man
har sett att barn påverkas i större utsträckning än vuxna men det finns få studier som undersöker
hur de själva upplever ljudmiljön. En enkät utvecklades 2013 i England för att undersöka detta.
Syftet med denna studie är att genom en översättning och bearbetning anpassa denna efter
svenska förhållanden för att kunna undersöka elevers upplevelse av ljudmiljön i grundskolan.
Metod: Enkäten från den engelska studien översattes och bearbetades. En enkätstudie gjordes på
totalt 149 elever i årskurs 4-7 i fyra olika skolor. Deskriptiv statistik togs fram för att... (More)
Bakgrund: Den här studien undersöker elevers upplevelse av ljudmiljön i grundskolan.
Forskning visar att dålig ljudmiljö försämrar bland annat taluppfattning och arbetsminne. Man
har sett att barn påverkas i större utsträckning än vuxna men det finns få studier som undersöker
hur de själva upplever ljudmiljön. En enkät utvecklades 2013 i England för att undersöka detta.
Syftet med denna studie är att genom en översättning och bearbetning anpassa denna efter
svenska förhållanden för att kunna undersöka elevers upplevelse av ljudmiljön i grundskolan.
Metod: Enkäten från den engelska studien översattes och bearbetades. En enkätstudie gjordes på
totalt 149 elever i årskurs 4-7 i fyra olika skolor. Deskriptiv statistik togs fram för att presentera
normaldata för hela gruppen samt för de olika årskurserna, gruppen med särskilda
inlärningsbehov (annat modersmål än svenska, hörselnedsättning och/eller särskilt stöd) samt en
klass med akustikanpassat klassrum och hörseltekniska hjälpmedel. Resultat: Generellt upplevde
eleverna på gruppnivå inga stora besvär av dålig ljudmiljö. Resultatet visar dock att de ljud som
eleverna upplever som mest störande är de som orsakas av andra elever. Diskussion: Resultatet i
denna studie överensstämde i flera fall med resultatet i den engelska studien. Vissa förbättringar
av enkäten skulle behövas och i framtiden efterfrågas vidare studier på ett större urval och
eventuellt en förenklad och kortare version av enkäten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Erika LU and Vigertsson, Daniel LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ljudmiljö, skola, buller, elever, enkätstudie
language
Swedish
id
7985156
date added to LUP
2015-09-22 11:42:18
date last changed
2015-09-22 11:42:18
@misc{7985156,
 abstract   = {Bakgrund: Den här studien undersöker elevers upplevelse av ljudmiljön i grundskolan.
Forskning visar att dålig ljudmiljö försämrar bland annat taluppfattning och arbetsminne. Man
har sett att barn påverkas i större utsträckning än vuxna men det finns få studier som undersöker
hur de själva upplever ljudmiljön. En enkät utvecklades 2013 i England för att undersöka detta.
Syftet med denna studie är att genom en översättning och bearbetning anpassa denna efter
svenska förhållanden för att kunna undersöka elevers upplevelse av ljudmiljön i grundskolan.
Metod: Enkäten från den engelska studien översattes och bearbetades. En enkätstudie gjordes på
totalt 149 elever i årskurs 4-7 i fyra olika skolor. Deskriptiv statistik togs fram för att presentera
normaldata för hela gruppen samt för de olika årskurserna, gruppen med särskilda
inlärningsbehov (annat modersmål än svenska, hörselnedsättning och/eller särskilt stöd) samt en
klass med akustikanpassat klassrum och hörseltekniska hjälpmedel. Resultat: Generellt upplevde
eleverna på gruppnivå inga stora besvär av dålig ljudmiljö. Resultatet visar dock att de ljud som
eleverna upplever som mest störande är de som orsakas av andra elever. Diskussion: Resultatet i
denna studie överensstämde i flera fall med resultatet i den engelska studien. Vissa förbättringar
av enkäten skulle behövas och i framtiden efterfrågas vidare studier på ett större urval och
eventuellt en förenklad och kortare version av enkäten.},
 author    = {Johansson, Erika and Vigertsson, Daniel},
 keyword   = {ljudmiljö,skola,buller,elever,enkätstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Elevers upplevelse av ljudmiljön i grundskolan – en enkätstudie},
 year     = {2015},
}