Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hantering av information genom Content Curation och Sociala Interaktioner

Bogren, Emma LU and Bleckberg, Nora (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Tillgången på information har aldrig varit så utbredd som den är idag eftersom
mediebruset finns överallt och är världsomfattande. Det har därmed blivit svårt för människor att hitta rätt information vid rätt tillfälle inom exempelvis ehandeln.

E-barometerns helårsrapport (2014) menar att e-handelns framtida
utmaningar är att underlätta konsumenters informationssökande och organisera
den stora informationsmängden online. På så vis kan det uppkomma ett behov av
att filtrera och jämföra information och där kan den sociala aspekten komma att bli en del av filtreringen. Dagens konsumenter söker aktivt efter social interaktion på sociala nätverk, webbsidor och bloggar vilket ökar mängden information samtidigt som det kan skapa värde för... (More)
Tillgången på information har aldrig varit så utbredd som den är idag eftersom
mediebruset finns överallt och är världsomfattande. Det har därmed blivit svårt för människor att hitta rätt information vid rätt tillfälle inom exempelvis ehandeln.

E-barometerns helårsrapport (2014) menar att e-handelns framtida
utmaningar är att underlätta konsumenters informationssökande och organisera
den stora informationsmängden online. På så vis kan det uppkomma ett behov av
att filtrera och jämföra information och där kan den sociala aspekten komma att bli en del av filtreringen. Dagens konsumenter söker aktivt efter social interaktion på sociala nätverk, webbsidor och bloggar vilket ökar mängden information samtidigt som det kan skapa värde för dem som använder det.

Syfte: Syftet med denna undersökning är att utifrån en beskrivning av begreppet content curation analysera hur det i kombination med sociala interaktioner, bidrar till värdeskapande för konsumenter ur generation y.

Metod: Studien har baserats på kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats.

Empirin är insamlad genom fokusgruppsintervjuer med konsumenter ur
generation y samt genom en djupintervju. Det empiriska materialet har därefter
transkriberats och tematiserats och har på så vis analyserats med hjälp av den
teoretiska referensramen.

Teori: Studiens teoretiska referensram består av tre block: filtrering, sociala interaktioner och värdeskapande. Dessa innefattar begreppen: content curation,social curation, sociala nätverk, parasociala interaktioner, word-of-mouth,storytelling, value co-creation och kund till kund perspektivet.

Slutsatser: Sammanfattningsvis kan det fastställas av det empiriska och teoretiska materialet att konsumenter ur generation y efterfrågar större filtreringsmöjligheter och sociala interaktioner på e-handeln för att främja värdeskapande. Vidare har en utveckling av begreppet content curation skett, från ett företagsperspektiv till ett konsumentperspektiv vilket frambringar nya utmaningar för e-handeln. Därmed har en modell upprättats, consumer content curator (CCC), för att tydliggöra och stegvis definiera hur konsumenter genom egen informationsfiltrering samt sociala
interaktioner skapar värde. Dessa steg medför således ett nytt förhållningssätt samt framtida möjligheter för e-handeln då denna konsumtionsform bör ta konsumenter i beaktning och integrera alla parter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bogren, Emma LU and Bleckberg, Nora
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om hur konsumenter ur generation y kan skapa värde när de är Content Curators?
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Content Curation, Sociala Interaktioner, Värdeskapande, Generation Y
language
Swedish
id
7989020
date added to LUP
2015-09-23 14:28:30
date last changed
2015-09-23 14:28:30
@misc{7989020,
 abstract   = {Tillgången på information har aldrig varit så utbredd som den är idag eftersom
mediebruset finns överallt och är världsomfattande. Det har därmed blivit svårt för människor att hitta rätt information vid rätt tillfälle inom exempelvis ehandeln.

E-barometerns helårsrapport (2014) menar att e-handelns framtida
utmaningar är att underlätta konsumenters informationssökande och organisera
den stora informationsmängden online. På så vis kan det uppkomma ett behov av
att filtrera och jämföra information och där kan den sociala aspekten komma att bli en del av filtreringen. Dagens konsumenter söker aktivt efter social interaktion på sociala nätverk, webbsidor och bloggar vilket ökar mängden information samtidigt som det kan skapa värde för dem som använder det.

Syfte: Syftet med denna undersökning är att utifrån en beskrivning av begreppet content curation analysera hur det i kombination med sociala interaktioner, bidrar till värdeskapande för konsumenter ur generation y.

Metod: Studien har baserats på kvalitativ forskningsmetod med en induktiv ansats.

Empirin är insamlad genom fokusgruppsintervjuer med konsumenter ur
generation y samt genom en djupintervju. Det empiriska materialet har därefter
transkriberats och tematiserats och har på så vis analyserats med hjälp av den
teoretiska referensramen.

Teori: Studiens teoretiska referensram består av tre block: filtrering, sociala interaktioner och värdeskapande. Dessa innefattar begreppen: content curation,social curation, sociala nätverk, parasociala interaktioner, word-of-mouth,storytelling, value co-creation och kund till kund perspektivet.

Slutsatser: Sammanfattningsvis kan det fastställas av det empiriska och teoretiska materialet att konsumenter ur generation y efterfrågar större filtreringsmöjligheter och sociala interaktioner på e-handeln för att främja värdeskapande. Vidare har en utveckling av begreppet content curation skett, från ett företagsperspektiv till ett konsumentperspektiv vilket frambringar nya utmaningar för e-handeln. Därmed har en modell upprättats, consumer content curator (CCC), för att tydliggöra och stegvis definiera hur konsumenter genom egen informationsfiltrering samt sociala
interaktioner skapar värde. Dessa steg medför således ett nytt förhållningssätt samt framtida möjligheter för e-handeln då denna konsumtionsform bör ta konsumenter i beaktning och integrera alla parter.},
 author    = {Bogren, Emma and Bleckberg, Nora},
 keyword   = {Content Curation,Sociala Interaktioner,Värdeskapande,Generation Y},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hantering av information genom Content Curation och Sociala Interaktioner},
 year     = {2015},
}