Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Entreprenörskapets konstruktion - en kvalitativ studie ur aktörernas egen synvinkel

Almberger, Clara LU and Green Kopanja, Pauline LU (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Studien omfattade kvalitativa intervjuer av en heterogen grupp entreprenörer. Utifrån teorier kring ämnet entreprenörskap och konstruktionism har vi analyserat vårt empiriska material med fokus på vårt syfte; att skapa förståelse för entreprenörskapet utifrån aktörens egen synvinkel och, genom denna förståelse, behandla dess subjektivitet, sammanhang och omgivningens betydelse.

Det framgår att respondenterna beskriver sitt entreprenörskap på ett likartat sätt. Vi hävdar att detta beror på att omgivningens bild av entreprenören har influerat våra aktörer. Betydelsen de lägger i begreppet är främst inriktad på egenskaper såsom drivkraftig, modig, initiativrik och innovativ. Dessa är återkommande och ges ofta som en förklaring till deras... (More)
Studien omfattade kvalitativa intervjuer av en heterogen grupp entreprenörer. Utifrån teorier kring ämnet entreprenörskap och konstruktionism har vi analyserat vårt empiriska material med fokus på vårt syfte; att skapa förståelse för entreprenörskapet utifrån aktörens egen synvinkel och, genom denna förståelse, behandla dess subjektivitet, sammanhang och omgivningens betydelse.

Det framgår att respondenterna beskriver sitt entreprenörskap på ett likartat sätt. Vi hävdar att detta beror på att omgivningens bild av entreprenören har influerat våra aktörer. Betydelsen de lägger i begreppet är främst inriktad på egenskaper såsom drivkraftig, modig, initiativrik och innovativ. Dessa är återkommande och ges ofta som en förklaring till deras agerande och en försäkran om att sättet de agerade på bygger på deras personlighet. Vi har skapat förståelse för hur våra respondenterna betraktar sitt entreprenörskap och sett ett mönster där omgivningens konstruktion av begreppet speglar aktörernas tolkningar. (Less)
Abstract
The study included qualitative interviews of a heterogeneous group of entrepreneurs and was based on theories connected with the subject of entrepreneurship and constructionism. We have analyzed our empirical material focusing on our intent; to create an understanding of entrepreneurship based on operators' own viewpoint and, through this understanding, process its subjectivity, context and ambient importance.

It is clear that the respondents describe their entrepreneurial abilities in a similar manner. We argue that this is because the ambient image of the entrepreneur has influenced our players. The importance they attach to the concept mainly focuses on characteristics such as a strong drive, braveness, enterprising and innovative.... (More)
The study included qualitative interviews of a heterogeneous group of entrepreneurs and was based on theories connected with the subject of entrepreneurship and constructionism. We have analyzed our empirical material focusing on our intent; to create an understanding of entrepreneurship based on operators' own viewpoint and, through this understanding, process its subjectivity, context and ambient importance.

It is clear that the respondents describe their entrepreneurial abilities in a similar manner. We argue that this is because the ambient image of the entrepreneur has influenced our players. The importance they attach to the concept mainly focuses on characteristics such as a strong drive, braveness, enterprising and innovative. These are recurring and are often given as an explanation for their actions and an assurance that the way they acted is based on their personality. We have created an understanding of how our respondents regard their entrepreneurship and seen a pattern where the environmental construction of the term reflects the actors' interpretations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Almberger, Clara LU and Green Kopanja, Pauline LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Entreprenörskap, entreprenör, egenskaper, omgivning, social konstruktion
language
Swedish
id
7994833
date added to LUP
2015-09-28 15:38:01
date last changed
2015-09-28 15:38:01
@misc{7994833,
 abstract   = {The study included qualitative interviews of a heterogeneous group of entrepreneurs and was based on theories connected with the subject of entrepreneurship and constructionism. We have analyzed our empirical material focusing on our intent; to create an understanding of entrepreneurship based on operators' own viewpoint and, through this understanding, process its subjectivity, context and ambient importance.

It is clear that the respondents describe their entrepreneurial abilities in a similar manner. We argue that this is because the ambient image of the entrepreneur has influenced our players. The importance they attach to the concept mainly focuses on characteristics such as a strong drive, braveness, enterprising and innovative. These are recurring and are often given as an explanation for their actions and an assurance that the way they acted is based on their personality. We have created an understanding of how our respondents regard their entrepreneurship and seen a pattern where the environmental construction of the term reflects the actors' interpretations.},
 author    = {Almberger, Clara and Green Kopanja, Pauline},
 keyword   = {Entreprenörskap,entreprenör,egenskaper,omgivning,social konstruktion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Entreprenörskapets konstruktion - en kvalitativ studie ur aktörernas egen synvinkel},
 year     = {2015},
}