Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Våld i nära relation - Är det viktigt att urskilja typ av våld?

Andersson, Carina LU (2015) PPTT06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Utgångspunkten för undersökningen var en intervjuguide som används på en behandlingsenhet för såväl kvinnor och män som varit utsatta för eller utövat våld i nära relation, som för barn som bevittnat eller varit direkt utsatta för våldet. Analysen visade att våld i nära relation utövas av såväl män som kvinnor men när det gäller utsatthet för mer frekvent våld, i den grupp där terrorvåld förekommer, är kvinnor överrepresenterade. Analysen visade också att i relationer där det förekom situationsvåld med hög frekvens sker detta i större utsträckning om utövaren är påverkad av alkohol eller droger medan så inte är fallet vid terrorvåld. Barnets perspektiv och utsatthet får litet utrymme i samtalet med den våldsutsatta eller våldsutövande... (More)
Utgångspunkten för undersökningen var en intervjuguide som används på en behandlingsenhet för såväl kvinnor och män som varit utsatta för eller utövat våld i nära relation, som för barn som bevittnat eller varit direkt utsatta för våldet. Analysen visade att våld i nära relation utövas av såväl män som kvinnor men när det gäller utsatthet för mer frekvent våld, i den grupp där terrorvåld förekommer, är kvinnor överrepresenterade. Analysen visade också att i relationer där det förekom situationsvåld med hög frekvens sker detta i större utsträckning om utövaren är påverkad av alkohol eller droger medan så inte är fallet vid terrorvåld. Barnets perspektiv och utsatthet får litet utrymme i samtalet med den våldsutsatta eller våldsutövande föräldern. Slutsatsen var att det är viktigt att lyfta barnens perspektiv och utsatthet i behandlingsarbetet med föräldern samt att det skapas möjlighet och utrymme för barnens behov av stöd och behandling. (Less)
Abstract
The starting point for the study was an interview guide used in a treatment unit for both women and men who have been exposed to or exercised intimate partner violence, as well as children who have witnessed or been directly exposed to the violence. The analysis of the source material showed that intimate partner violence is exercised by both men and women but in terms of exposure to more frequent violence, in the group where you will find intimate terrorism, women are over-represented. The analysis also showed that in relationships where there is frequent situational couples violence, this is more common if the abuser is under the influence of alcohol or drugs while this is not the case with intimate terrorism. The children's perspective... (More)
The starting point for the study was an interview guide used in a treatment unit for both women and men who have been exposed to or exercised intimate partner violence, as well as children who have witnessed or been directly exposed to the violence. The analysis of the source material showed that intimate partner violence is exercised by both men and women but in terms of exposure to more frequent violence, in the group where you will find intimate terrorism, women are over-represented. The analysis also showed that in relationships where there is frequent situational couples violence, this is more common if the abuser is under the influence of alcohol or drugs while this is not the case with intimate terrorism. The children's perspective and vulnerability gets little space in the conversation with the victim of violence or the violent parent. The conclusion was that it is important to lift the children's perspective and vulnerability in the treatment work with the parents and that opportunity and room for the children's need for support and treatment is established. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Carina LU
supervisor
organization
course
PPTT06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Våld i nära relation, terror våld, situationsvåld, barns utsatthet
language
Swedish
id
8032030
date added to LUP
2015-09-30 08:25:05
date last changed
2015-09-30 08:25:05
@misc{8032030,
 abstract   = {The starting point for the study was an interview guide used in a treatment unit for both women and men who have been exposed to or exercised intimate partner violence, as well as children who have witnessed or been directly exposed to the violence. The analysis of the source material showed that intimate partner violence is exercised by both men and women but in terms of exposure to more frequent violence, in the group where you will find intimate terrorism, women are over-represented. The analysis also showed that in relationships where there is frequent situational couples violence, this is more common if the abuser is under the influence of alcohol or drugs while this is not the case with intimate terrorism. The children's perspective and vulnerability gets little space in the conversation with the victim of violence or the violent parent. The conclusion was that it is important to lift the children's perspective and vulnerability in the treatment work with the parents and that opportunity and room for the children's need for support and treatment is established.},
 author    = {Andersson, Carina},
 keyword   = {Våld i nära relation,terror våld,situationsvåld,barns utsatthet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Våld i nära relation - Är det viktigt att urskilja typ av våld?},
 year     = {2015},
}