Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljöpåverkan från hushåll Miljöutredning av Brf Malmöhus 49

Lindau, Henric LU (2015) MVEM12 20151
Studies in Environmental Science
Abstract
Abstract
The aim of this thesis is to discuss the tools needed to work with environmental issues in a condominium. This includes what the tenants can do to reduce their environmental impacts, and what can be expected in their voluntary work from an environmental perspective. Through a case study in the form of an environmental review of the condominium association Malmöhus 49, a model has been developed to facilitate the minimization of environmental aspects from households and reduce the caused environmental impacts. Eight environmental aspects were discovered in Malmöhus 49, of which four are assessed as significant in proportion to the size of the condominium, which are marked with italics below. The board can improve the environmental... (More)
Abstract
The aim of this thesis is to discuss the tools needed to work with environmental issues in a condominium. This includes what the tenants can do to reduce their environmental impacts, and what can be expected in their voluntary work from an environmental perspective. Through a case study in the form of an environmental review of the condominium association Malmöhus 49, a model has been developed to facilitate the minimization of environmental aspects from households and reduce the caused environmental impacts. Eight environmental aspects were discovered in Malmöhus 49, of which four are assessed as significant in proportion to the size of the condominium, which are marked with italics below. The board can improve the environmental performance of the condominium and achieve continuous improvements by setting concrete goals and action plans. In order to reduce their environmental impacts Malmöhus 49 can summarize their objectives in an environmental policy, and determine a number of environmental goals to be achieved, based on the significant environmental aspects. Furthermore, the board can structure their work with the environment in an environmental management system based on the results of this environmental review. All targets should be linked to relevant work procedures for all people involved, and all the results should be monitored and evaluated. The residents can reduce the significant environmental aspects by energy reduction measures of heating of electricity, and by improving their waste management. Riksbyggen can help to reduce the significant environmental aspects by selective control of its suppliers, and if possible phase out some of the hazardous chemicals and replace those with less harmful alternatives for health and environment. Additionally, Riksbyggen can also help the board by clarifying the link between environmental work at resident level to national laws, and also to relevant national and local environmental objectives.

• Electricity and heating
• Water usage
• Purchase of products
• Hiring of service contracts
• Transports
• Construction materials
• Chemical usage
• Waste generation (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning

Inledning
Alla typer av verksamheter inverkar på miljön på något sätt, och med miljöaspekter menas aktiviteter som har eller kan ha inverkan på den omgivande miljön. Med miljö avses samspelet mellan allt från människor, mark, luft, vatten, flora, fauna och naturresurser. Om en miljöaspekt är så pass allvarlig att den orsakar eller kan orsaka stor miljöpåverkan, kallas den för en betydande miljöaspekt. En verksamhet kan minska sin miljöpåverkan genom att på olika sätt kontrollera och begränsa sina miljöaspekter. Detta görs främst för att bidra till en hållbar värld för sig själv och för kommande generationer. Genom en miljöutredning kan en verksamhet grundligt kartläggas på olika sätt och dess... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning

Inledning
Alla typer av verksamheter inverkar på miljön på något sätt, och med miljöaspekter menas aktiviteter som har eller kan ha inverkan på den omgivande miljön. Med miljö avses samspelet mellan allt från människor, mark, luft, vatten, flora, fauna och naturresurser. Om en miljöaspekt är så pass allvarlig att den orsakar eller kan orsaka stor miljöpåverkan, kallas den för en betydande miljöaspekt. En verksamhet kan minska sin miljöpåverkan genom att på olika sätt kontrollera och begränsa sina miljöaspekter. Detta görs främst för att bidra till en hållbar värld för sig själv och för kommande generationer. Genom en miljöutredning kan en verksamhet grundligt kartläggas på olika sätt och dess miljöaspekter undersökas. För att förenkla miljöarbetet kan verksamheten strukturera upp detta i form av ett miljöledningssystem.

Syfte
Detta examensarbete har som syfte att diskutera vad som behövs för att arbeta med miljöfrågor i en bostadsrättsförening. Detta innefattar vad de boende kan göra för att minska sin miljöpåverkan. Genom en fallstudie i form av en miljöutredning av bostadsrättsföreningen Malmöhus 49, som förvaltas av Riksbyggen, har en modell tagits fram för att underlätta för hushåll att begränsa sina miljöaspekter och minska sin miljöpåverkan. Genom miljöutredningen identifierades åtta stycken miljöaspekter som Malmöhus 49 ger upphov till, varav fyra av dessa bedöms som betydande, vilka listas nedan i kursivt.

• El och uppvärmning
• Vattenanvändning
• Produktinköp
• Tjänsteupphandling
• Transporter
• Byggnadsmaterial
• Kemikaliehantering
• Avfall

Slutsats
Bostadsrättsföreningar kan förbättra sitt miljöarbete och ständigt förbättra verksamheten genom att sätta upp konkreta mål och handlingsplaner. För att minska sin miljöpåverkan kan Malmöhus 49 sammanfatta sina målsättningar i en miljöpolicy, och bestämma ett antal miljömål med utgångspunkt från de betydande miljöaspekterna. Bostadsrättsföreningen kan sedan strukturera upp sitt miljöarbete i ett miljöledningssystem. Alla mål ska kopplas till relevanta arbetsrutiner för alla som är involverade, och resultatet ska uppföljas och utvärderas.

Gällande de betydande miljöaspekterna kan de boende minska sin energianvändning genom till exempel individuell mätning av kostnader för el- och uppvärmning. Genom bättre information från styrelsen kan de förbättra sin hantering av avfall. Riksbyggen kan hjälpa till att reducera de betydande miljöaspekterna genom noggrann kontroll av sina leverantörer, samt om möjligt fasa ut vissa av de farliga kemikalier som används och ersätta dessa med mindre hälso- och miljöfarliga alternativ. Dessutom kan Riksbyggen hjälpa bostadsrättsföreningen genom att tydliggöra länken mellan miljöarbetet på föreningsnivå kopplat till nationell lagstiftning, samt till nationella och lokala miljömål.

För referenser, se den ursprungliga rapporten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindau, Henric LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
Swedish
additional info
På grund av önskemål från uppdragsgivaren (sekretessavtal) publiceras endast en kortversion av examensarbetet offentligt.
id
8033350
date added to LUP
2015-10-01 09:53:29
date last changed
2015-10-01 09:53:29
@misc{8033350,
 abstract   = {Abstract
The aim of this thesis is to discuss the tools needed to work with environmental issues in a condominium. This includes what the tenants can do to reduce their environmental impacts, and what can be expected in their voluntary work from an environmental perspective. Through a case study in the form of an environmental review of the condominium association Malmöhus 49, a model has been developed to facilitate the minimization of environmental aspects from households and reduce the caused environmental impacts. Eight environmental aspects were discovered in Malmöhus 49, of which four are assessed as significant in proportion to the size of the condominium, which are marked with italics below. The board can improve the environmental performance of the condominium and achieve continuous improvements by setting concrete goals and action plans. In order to reduce their environmental impacts Malmöhus 49 can summarize their objectives in an environmental policy, and determine a number of environmental goals to be achieved, based on the significant environmental aspects. Furthermore, the board can structure their work with the environment in an environmental management system based on the results of this environmental review. All targets should be linked to relevant work procedures for all people involved, and all the results should be monitored and evaluated. The residents can reduce the significant environmental aspects by energy reduction measures of heating of electricity, and by improving their waste management. Riksbyggen can help to reduce the significant environmental aspects by selective control of its suppliers, and if possible phase out some of the hazardous chemicals and replace those with less harmful alternatives for health and environment. Additionally, Riksbyggen can also help the board by clarifying the link between environmental work at resident level to national laws, and also to relevant national and local environmental objectives.

•	Electricity and heating
•	Water usage
•	Purchase of products
•	Hiring of service contracts
•	Transports
•	Construction materials
•	Chemical usage
•	Waste generation},
 author    = {Lindau, Henric},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljöpåverkan från hushåll Miljöutredning av Brf Malmöhus 49},
 year     = {2015},
}