Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Organisationsorienterat medarbetarskap - Betydelsen av samspel mellan chef och medarbetare i hotellbranschen

Andersson, Alexandra LU and Vidis, Antonia LU (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Synen på hur chefer och ledare ser på sin personal har förändrats genom åren. Från att personalen skulle följa regler och inte få yttra sina åsikter, har personalens åsikter, kunskap och idéer istället börjat efterfrågas. Intresset för och kännedomen om betydelsen av ledarskap är betydligt större än för medarbetarskap. Ett ensidigt perspektiv innebär att den ena parten, chef eller personal, i samspelet blir bortglömd och undantryckt, då det krävs två parter för att ett samspel ska fungera. Genom ett tvåsidigt perspektiv där både chefen och medarbetaren är i fokus skapas ett ömsesidigt samspel som leder till samarbete. Hotellbranschen har en stämpel att vara intensiv och stressfull vilket kan påverka samspelet mellan chefen och... (More)
Synen på hur chefer och ledare ser på sin personal har förändrats genom åren. Från att personalen skulle följa regler och inte få yttra sina åsikter, har personalens åsikter, kunskap och idéer istället börjat efterfrågas. Intresset för och kännedomen om betydelsen av ledarskap är betydligt större än för medarbetarskap. Ett ensidigt perspektiv innebär att den ena parten, chef eller personal, i samspelet blir bortglömd och undantryckt, då det krävs två parter för att ett samspel ska fungera. Genom ett tvåsidigt perspektiv där både chefen och medarbetaren är i fokus skapas ett ömsesidigt samspel som leder till samarbete. Hotellbranschen har en stämpel att vara intensiv och stressfull vilket kan påverka samspelet mellan chefen och medarbetaren.

Syftet med studien är att studera hur samspelet fungerar mellan chef och medarbetare utifrån ett medarbetarskapsperspektiv. Vi har i vår studie utgått ifrån hotellkedjan Scandic. För att besvara syftet har två frågeställningar bestämts:
- Hur arbetar chefer inom hotellverksamhet för att främja en god arbetsplats?
- Hur upplever medarbetare chefernas främjande av en god arbetsplats inom hotellverksamhet?

I studien har tio kvalitativa intervjuer gjorts på tre Scandic hotell i södra Sverige. Bland tio intervjupersoner är sex av dessa chefer som har ansvar för andra anställda medan fyra är personal som inte har ansvar för anställda. Vi har använt oss av ett målinriktat urval och ett snöbollsurval när vi valde ut intervjupersoner.

Empirin analyseras utifrån valda teorier och begrepp för att besvara syfte och frågeställningar. Vår centrala teori i studien är medarbetarskap där figuren medarbetarskapshjulet är utgångspunkten. Hälsa och HR kommer att vara komplement till medarbetarskapshjulet för att få en djupare förståelse för samspelet mellan medarbetare och chef. Studiens analys av empiri kommer att utgå ifrån både chefens och medarbetarens synvinkel.

Utifrån studien går det att utläsa att cheferna, som i studien benämns Ansvarstagarna, arbetar för att främja en god arbetsplats på olika sätt. Ansvarstagarna arbetar med organisationens HR policy och hälsofrämjande arbete vilket är en bra grund för en god arbetsplats. Utöver detta arbetar Ansvarstagarna med en öppen kommunikation genom att förbättra sammanhållningen och att öka medarbetarnas engagemang på arbetsplatsen. Ansvarstagarna är måna om medarbetarnas utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna, som i studien kallas Arbetstagarna, upplever att cheferna främjar en god arbetsplats, för att cheferna är måna om deras hälsa, värnar om deras utveckling och gruppens välmående. Arbetstagarna upplever även att de har förtroende för sina chefer och har en bra gemenskap vilket skapar engagemang hos medarbetarna. Utifrån vår utvecklade modell av Hällstén och Tengblads medarbetarskapshjul (2006:16) framgår det att samspel råder mellan chef och medarbetare. De välkända problem som finns inom hotellbranschen blir inte tydligt inom hotellkedjan Scandic då ett väletablerat samspel råder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Alexandra LU and Vidis, Antonia LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
HR, Medarbetarskap, Medarbetarskapshjulet, Hälsa, Hotellbransch
language
Swedish
id
8046629
date added to LUP
2015-10-05 09:33:20
date last changed
2015-10-05 09:33:20
@misc{8046629,
 abstract   = {Synen på hur chefer och ledare ser på sin personal har förändrats genom åren. Från att personalen skulle följa regler och inte få yttra sina åsikter, har personalens åsikter, kunskap och idéer istället börjat efterfrågas. Intresset för och kännedomen om betydelsen av ledarskap är betydligt större än för medarbetarskap. Ett ensidigt perspektiv innebär att den ena parten, chef eller personal, i samspelet blir bortglömd och undantryckt, då det krävs två parter för att ett samspel ska fungera. Genom ett tvåsidigt perspektiv där både chefen och medarbetaren är i fokus skapas ett ömsesidigt samspel som leder till samarbete. Hotellbranschen har en stämpel att vara intensiv och stressfull vilket kan påverka samspelet mellan chefen och medarbetaren.

Syftet med studien är att studera hur samspelet fungerar mellan chef och medarbetare utifrån ett medarbetarskapsperspektiv. Vi har i vår studie utgått ifrån hotellkedjan Scandic. För att besvara syftet har två frågeställningar bestämts:
- Hur arbetar chefer inom hotellverksamhet för att främja en god arbetsplats?
- Hur upplever medarbetare chefernas främjande av en god arbetsplats inom hotellverksamhet?

I studien har tio kvalitativa intervjuer gjorts på tre Scandic hotell i södra Sverige. Bland tio intervjupersoner är sex av dessa chefer som har ansvar för andra anställda medan fyra är personal som inte har ansvar för anställda. Vi har använt oss av ett målinriktat urval och ett snöbollsurval när vi valde ut intervjupersoner.

Empirin analyseras utifrån valda teorier och begrepp för att besvara syfte och frågeställningar. Vår centrala teori i studien är medarbetarskap där figuren medarbetarskapshjulet är utgångspunkten. Hälsa och HR kommer att vara komplement till medarbetarskapshjulet för att få en djupare förståelse för samspelet mellan medarbetare och chef. Studiens analys av empiri kommer att utgå ifrån både chefens och medarbetarens synvinkel.

Utifrån studien går det att utläsa att cheferna, som i studien benämns Ansvarstagarna, arbetar för att främja en god arbetsplats på olika sätt. Ansvarstagarna arbetar med organisationens HR policy och hälsofrämjande arbete vilket är en bra grund för en god arbetsplats. Utöver detta arbetar Ansvarstagarna med en öppen kommunikation genom att förbättra sammanhållningen och att öka medarbetarnas engagemang på arbetsplatsen. Ansvarstagarna är måna om medarbetarnas utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna, som i studien kallas Arbetstagarna, upplever att cheferna främjar en god arbetsplats, för att cheferna är måna om deras hälsa, värnar om deras utveckling och gruppens välmående. Arbetstagarna upplever även att de har förtroende för sina chefer och har en bra gemenskap vilket skapar engagemang hos medarbetarna. Utifrån vår utvecklade modell av Hällstén och Tengblads medarbetarskapshjul (2006:16) framgår det att samspel råder mellan chef och medarbetare. De välkända problem som finns inom hotellbranschen blir inte tydligt inom hotellkedjan Scandic då ett väletablerat samspel råder.},
 author    = {Andersson, Alexandra and Vidis, Antonia},
 keyword   = {HR,Medarbetarskap,Medarbetarskapshjulet,Hälsa,Hotellbransch},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationsorienterat medarbetarskap - Betydelsen av samspel mellan chef och medarbetare i hotellbranschen},
 year     = {2015},
}