Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Makten över staden. En studie om makt, segregation och ansvar.

Hadzajlic, Sabina LU (2015) SOCK04 20151
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Med de miljonprogramsområden som byggdes i Sverige på 60- och 70-talet åsyftades att avskaffa den rådande bostadsbristen. Detta var en satsning som kom från politiskt håll, men i kölvattnet av denna satsning uppkom ett annat problem. Segregation uppstod på flera håll i Sverige, och återfinns än idag i de flesta svenska städer, och Helsingborg är inget undantag.

Bostadsbrist och segregation beskrivs som allvarliga problem som hotar utvecklingen för staden, och Helsingborgshem, det kommunala bostadsbolaget, anser sig vara en av aktörerna i staden som ansvarar för att vända denna negativa utveckling. Vad gäller bostadsmarknaden är fastighetsägare och hyresvärdar inflytelserika aktörer som både opererar som individer, och genom sin... (More)
Med de miljonprogramsområden som byggdes i Sverige på 60- och 70-talet åsyftades att avskaffa den rådande bostadsbristen. Detta var en satsning som kom från politiskt håll, men i kölvattnet av denna satsning uppkom ett annat problem. Segregation uppstod på flera håll i Sverige, och återfinns än idag i de flesta svenska städer, och Helsingborg är inget undantag.

Bostadsbrist och segregation beskrivs som allvarliga problem som hotar utvecklingen för staden, och Helsingborgshem, det kommunala bostadsbolaget, anser sig vara en av aktörerna i staden som ansvarar för att vända denna negativa utveckling. Vad gäller bostadsmarknaden är fastighetsägare och hyresvärdar inflytelserika aktörer som både opererar som individer, och genom sin beslutsfattande ställning, även inom den
strukturella överordningen. Genom att belysa frågan ur detta perspektiv framgår hyresvärdarnas inflytande över, och även upprätthållande av segregationsprocessen.

Denna studie kommer att beröra den socioekonomiska segregationen i Helsingborg, med fokus på ett bostadsbolags makt, och ansvar, som aktör i staden. Studien vilar på en kvalitativ forskningsmetod ochtillvägagångssättet för att frambringa empiri är dokumentanalys och
intervjuer. Genom användningen av dessa redskap är syftet att undersöka bostadsbolagets satsningar, de boendes syn på ansvar och makt samt bostadsbolagets syn på sin roll och sin maktposition. Vid analysen av de många och välformulerade satsningarna som presenteras i dokumenten, framgår en relativt positiv bild gällande bostadsbolagets ambitioner att förändra utvecklingen i Helsingborg. Ett ansvarstagande och handlingskraftigt bostadsbolag är kontentan av dokumenten. Däremot målas en annan bild upp i intervjuerna, där de boende menar att ansvarstagandet för utvecklingen av staden uteblivit från bostadsbolagets sida. Helsingborgshem hävdar däremot att ansvarskänslan är stark, men att makten att påverka inskränks av avkastningskrav och ekonomisk vinning.

Nyckelord: segregation, makt, samhällsaktörer, ansvar, kapitalism, makt, CSR (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hadzajlic, Sabina LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8046630
date added to LUP
2015-10-07 11:39:39
date last changed
2015-10-07 11:39:39
@misc{8046630,
 abstract   = {Med de miljonprogramsområden som byggdes i Sverige på 60- och 70-talet åsyftades att avskaffa den rådande bostadsbristen. Detta var en satsning som kom från politiskt håll, men i kölvattnet av denna satsning uppkom ett annat problem. Segregation uppstod på flera håll i Sverige, och återfinns än idag i de flesta svenska städer, och Helsingborg är inget undantag. 

Bostadsbrist och segregation beskrivs som allvarliga problem som hotar utvecklingen för staden, och Helsingborgshem, det kommunala bostadsbolaget, anser sig vara en av aktörerna i staden som ansvarar för att vända denna negativa utveckling. Vad gäller bostadsmarknaden är fastighetsägare och hyresvärdar inflytelserika aktörer som både opererar som individer, och genom sin beslutsfattande ställning, även inom den 
strukturella överordningen. Genom att belysa frågan ur detta perspektiv framgår hyresvärdarnas inflytande över, och även upprätthållande av segregationsprocessen.

Denna studie kommer att beröra den socioekonomiska segregationen i Helsingborg, med fokus på ett bostadsbolags makt, och ansvar, som aktör i staden. Studien vilar på en kvalitativ forskningsmetod ochtillvägagångssättet för att frambringa empiri är dokumentanalys och 
intervjuer. Genom användningen av dessa redskap är syftet att undersöka bostadsbolagets satsningar, de boendes syn på ansvar och makt samt bostadsbolagets syn på sin roll och sin maktposition. Vid analysen av de många och välformulerade satsningarna som presenteras i dokumenten, framgår en relativt positiv bild gällande bostadsbolagets ambitioner att förändra utvecklingen i Helsingborg. Ett ansvarstagande och handlingskraftigt bostadsbolag är kontentan av dokumenten. Däremot målas en annan bild upp i intervjuerna, där de boende menar att ansvarstagandet för utvecklingen av staden uteblivit från bostadsbolagets sida. Helsingborgshem hävdar däremot att ansvarskänslan är stark, men att makten att påverka inskränks av avkastningskrav och ekonomisk vinning.

Nyckelord: segregation, makt, samhällsaktörer, ansvar, kapitalism, makt, CSR},
 author    = {Hadzajlic, Sabina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Makten över staden. En studie om makt, segregation och ansvar.},
 year     = {2015},
}