Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bidrar motion till välbefinnande?

Olsson, Anneli LU and Klarin, Johanna LU (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
De senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige, enligt SCB (2015), vilket påverkar både
individ och organisation negativt. Samtidigt råder en träningstrend där träning och kost
prioriteras av allt fler i vardagen för att förbättra eller bibehålla sin hälsa. Eftersom
sjukfrånvaro är ett samhällsproblem och träning anses generera flera positiva effekter, finner
vi det intressant att undersöka om det finns samband mellan dessa ämnen och hur det varierar
i olika åldrar. Syftet med studien är att undersöka hur individers välbefinnande på
arbetsplatsen påverkas av motionsvanor och ett hälsofrämjande arbete, samt hur detta varierar
mellan olika åldersgrupper.

Studien har en deduktiv ansats och en flermetodsansats med både... (More)
De senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige, enligt SCB (2015), vilket påverkar både
individ och organisation negativt. Samtidigt råder en träningstrend där träning och kost
prioriteras av allt fler i vardagen för att förbättra eller bibehålla sin hälsa. Eftersom
sjukfrånvaro är ett samhällsproblem och träning anses generera flera positiva effekter, finner
vi det intressant att undersöka om det finns samband mellan dessa ämnen och hur det varierar
i olika åldrar. Syftet med studien är att undersöka hur individers välbefinnande på
arbetsplatsen påverkas av motionsvanor och ett hälsofrämjande arbete, samt hur detta varierar
mellan olika åldersgrupper.

Studien har en deduktiv ansats och en flermetodsansats med både kvantitativa och kvalitativa
data för att besvara frågeställningarna. Urvalet för studien består av ett bekvämlighetsurval,
då en enkät skickades ut via den sociala mediekanalen Facebook. Djupintervjuer genomfördes
med åtta av de personer som frivilligt lämnade sin e-mailadress i enkätsvaren. Alla
yrkeskategorier har varit av relevans. Studien har samtidigt avgränsats till att avse personer
som arbetar 70-100 procent. Vidare har enkäten inte nått ut till de som inte använder
Facebook, vilket är en avgränsning i studiens empiriinsamling. Enkätundersökningen
resulterade i 180 respondenter.

Studien visar att individers välbefinnande påverkas på olika sätt av motionsvanor och ingen
signifikant variation i åldersgrupper kan finnas. Ett starkt samband mellan motionsvanor och
att känna välbefinnande har hittats. De mest förekommande effekterna av motionsvanor var
glädje och ökad energi. Ökad tålmodighet, handlingsförmåga och prestation är effekter som
motion kan generera, vilket påverkar arbetstagares välbefinnande. Ett hälsofrämjande arbete
kan påverka arbetstagares välbefinnande positivt genom att skapa trivsel på arbetsplatsen,
goda relationer och stöd, ge möjlighet att utvecklas och skapa ett aktivt arbete. Motion är ett
bra hälsofrämjande arbete på grund av de flera hälsofördelar som skapas och påverkar
anställdas välbefinnande på flera sätt, oavsett ålder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Anneli LU and Klarin, Johanna LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hälsa, välbefinnande, motion, ålder, hälsofrämjande arbete
language
Swedish
id
8053151
date added to LUP
2015-10-08 11:23:19
date last changed
2015-10-08 11:23:19
@misc{8053151,
 abstract   = {De senaste åren har sjukskrivningarna ökat i Sverige, enligt SCB (2015), vilket påverkar både
individ och organisation negativt. Samtidigt råder en träningstrend där träning och kost
prioriteras av allt fler i vardagen för att förbättra eller bibehålla sin hälsa. Eftersom
sjukfrånvaro är ett samhällsproblem och träning anses generera flera positiva effekter, finner
vi det intressant att undersöka om det finns samband mellan dessa ämnen och hur det varierar
i olika åldrar. Syftet med studien är att undersöka hur individers välbefinnande på
arbetsplatsen påverkas av motionsvanor och ett hälsofrämjande arbete, samt hur detta varierar
mellan olika åldersgrupper.

Studien har en deduktiv ansats och en flermetodsansats med både kvantitativa och kvalitativa
data för att besvara frågeställningarna. Urvalet för studien består av ett bekvämlighetsurval,
då en enkät skickades ut via den sociala mediekanalen Facebook. Djupintervjuer genomfördes
med åtta av de personer som frivilligt lämnade sin e-mailadress i enkätsvaren. Alla
yrkeskategorier har varit av relevans. Studien har samtidigt avgränsats till att avse personer
som arbetar 70-100 procent. Vidare har enkäten inte nått ut till de som inte använder
Facebook, vilket är en avgränsning i studiens empiriinsamling. Enkätundersökningen
resulterade i 180 respondenter.

Studien visar att individers välbefinnande påverkas på olika sätt av motionsvanor och ingen
signifikant variation i åldersgrupper kan finnas. Ett starkt samband mellan motionsvanor och
att känna välbefinnande har hittats. De mest förekommande effekterna av motionsvanor var
glädje och ökad energi. Ökad tålmodighet, handlingsförmåga och prestation är effekter som
motion kan generera, vilket påverkar arbetstagares välbefinnande. Ett hälsofrämjande arbete
kan påverka arbetstagares välbefinnande positivt genom att skapa trivsel på arbetsplatsen,
goda relationer och stöd, ge möjlighet att utvecklas och skapa ett aktivt arbete. Motion är ett
bra hälsofrämjande arbete på grund av de flera hälsofördelar som skapas och påverkar
anställdas välbefinnande på flera sätt, oavsett ålder.},
 author    = {Olsson, Anneli and Klarin, Johanna},
 keyword   = {hälsa,välbefinnande,motion,ålder,hälsofrämjande arbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bidrar motion till välbefinnande?},
 year     = {2015},
}