Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lärarstatus: vilken status? - en kvalitativ studie om fyra vuxenutbildares upplevelser av lärarstatus

Ryman, Hampus LU (2015) SOCK01 20152
Sociology
Abstract (Swedish)
I media talas det om att lärarstatusen är låg, men lärare kommer sällan till tals. Mitt intresse med denna undersökning har varit att få en förståelse för hur lärare kan uppleva status
Med denna kvalitativa studie är därför syftet att skapa en förståelse för hur lärare på komvux ser på sin lärarstatus.
Det empiriska material som används i denna studie är insamlat genom intervjuer med fyra lärare på arbetandes på ett komvux i en mellanstor stad i sydsverige. Empirin analyseras med i huvudsak med hjälp av Pierre Bourdieus (2010) teori om distinktion, samt sociologisk yrkesstatusforskning främst utförd av Ylva Ulfsdotter Eriksson och Marita Flisbäck (2011).
Lärarna verkar uppleva lärarstatus på två sätt: som arbetsplatsstatus och som... (More)
I media talas det om att lärarstatusen är låg, men lärare kommer sällan till tals. Mitt intresse med denna undersökning har varit att få en förståelse för hur lärare kan uppleva status
Med denna kvalitativa studie är därför syftet att skapa en förståelse för hur lärare på komvux ser på sin lärarstatus.
Det empiriska material som används i denna studie är insamlat genom intervjuer med fyra lärare på arbetandes på ett komvux i en mellanstor stad i sydsverige. Empirin analyseras med i huvudsak med hjälp av Pierre Bourdieus (2010) teori om distinktion, samt sociologisk yrkesstatusforskning främst utförd av Ylva Ulfsdotter Eriksson och Marita Flisbäck (2011).
Lärarna verkar uppleva lärarstatus på två sätt: som arbetsplatsstatus och som yrkesstatus. Lärarna talar om status genom att positionera sig med och mot sociala grupper. Vilka de positionerar sig mot beror på vilken av statusarna de talar om; i arbetsplatsstatus mot grupper i relation till arbetsplatsen, såsom närliggande friskolor; i yrkesstatus mot grupper i relation till yrket, såsom läkare och omvårdnadspersonal. Dessa lärare verkar känna en starkare arbetsplatsstatus än yrkesstatus. Debatten i media om lärarstatus verkar främst beröra yrkesstatus, och är ofta negativ även om lärarna talar om den som att den kan ge lärare högre status. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ryman, Hampus LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Yrkesstatus, Arbetsplatsstatus, Pierre Bourdieu, Media
language
Swedish
id
8054551
date added to LUP
2015-10-23 13:18:15
date last changed
2015-10-23 13:18:15
@misc{8054551,
 abstract   = {I media talas det om att lärarstatusen är låg, men lärare kommer sällan till tals. Mitt intresse med denna undersökning har varit att få en förståelse för hur lärare kan uppleva status
 Med denna kvalitativa studie är därför syftet att skapa en förståelse för hur lärare på komvux ser på sin lärarstatus. 
 Det empiriska material som används i denna studie är insamlat genom intervjuer med fyra lärare på arbetandes på ett komvux i en mellanstor stad i sydsverige. Empirin analyseras med i huvudsak med hjälp av Pierre Bourdieus (2010) teori om distinktion, samt sociologisk yrkesstatusforskning främst utförd av Ylva Ulfsdotter Eriksson och Marita Flisbäck (2011).
 Lärarna verkar uppleva lärarstatus på två sätt: som arbetsplatsstatus och som yrkesstatus. Lärarna talar om status genom att positionera sig med och mot sociala grupper. Vilka de positionerar sig mot beror på vilken av statusarna de talar om; i arbetsplatsstatus mot grupper i relation till arbetsplatsen, såsom närliggande friskolor; i yrkesstatus mot grupper i relation till yrket, såsom läkare och omvårdnadspersonal. Dessa lärare verkar känna en starkare arbetsplatsstatus än yrkesstatus. Debatten i media om lärarstatus verkar främst beröra yrkesstatus, och är ofta negativ även om lärarna talar om den som att den kan ge lärare högre status.},
 author    = {Ryman, Hampus},
 keyword   = {Yrkesstatus,Arbetsplatsstatus,Pierre Bourdieu,Media},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärarstatus: vilken status? - en kvalitativ studie om fyra vuxenutbildares upplevelser av lärarstatus},
 year     = {2015},
}