Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Häckeberga naturreservat 1976-2015 – en uppföljning och framåtblick

Herner Hällström, Marie (2015) BIO420 20142
Degree Projects in Biology
Abstract
Häckeberga Nature Reserve, in the eastern part of the municipality of Lund, Sweden, was established in April 1976, in order to preserve the area’s varying and rich nature, and to facilitate human recreation. The aim of this master thesis is to explore how well the goals with the nature reserve protection have been met, how the management of the reserve has been carried out and to suggest improvements for the future. I have found that the nature values from the 1970’s in general remains and that the sub-areas are on their way to develop towards the goals. However, the nature reserve’s management plan needs to be updated to include more thorough descriptions of the species in the sub-areas, and should try to take into account possible future... (More)
Häckeberga Nature Reserve, in the eastern part of the municipality of Lund, Sweden, was established in April 1976, in order to preserve the area’s varying and rich nature, and to facilitate human recreation. The aim of this master thesis is to explore how well the goals with the nature reserve protection have been met, how the management of the reserve has been carried out and to suggest improvements for the future. I have found that the nature values from the 1970’s in general remains and that the sub-areas are on their way to develop towards the goals. However, the nature reserve’s management plan needs to be updated to include more thorough descriptions of the species in the sub-areas, and should try to take into account possible future climate-change. Increased mountain biking through the area has become a challenge since it conflicts with other recreation and may lead to damage on tree-roots and paths. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Är det någon vits med naturreservat?

Mer och mer av naturen försvinner när vi använder mark till jord- och skogsbruk, och många städer breder ut sig på en större yta. Växter och djur kan till viss del anpassa sig till stadslivet och överleva i jordbruks- och skogsbruksmarker, men många är beroende av en särskild sorts naturtyp för att kunna överleva. Människor är också beroende av naturen för att må bra psykiskt.

Därför finns det olika lagstadgade sätt att skydda naturen mot exploatering, och se till att det finns naturområden som är tillgängliga för människors friluftsliv. Att klassa ett område som naturreservat innebär att man sätter upp regler för hur området ska skötas, och sätter upp mål för hur man vill att naturen i området... (More)
Är det någon vits med naturreservat?

Mer och mer av naturen försvinner när vi använder mark till jord- och skogsbruk, och många städer breder ut sig på en större yta. Växter och djur kan till viss del anpassa sig till stadslivet och överleva i jordbruks- och skogsbruksmarker, men många är beroende av en särskild sorts naturtyp för att kunna överleva. Människor är också beroende av naturen för att må bra psykiskt.

Därför finns det olika lagstadgade sätt att skydda naturen mot exploatering, och se till att det finns naturområden som är tillgängliga för människors friluftsliv. Att klassa ett område som naturreservat innebär att man sätter upp regler för hur området ska skötas, och sätter upp mål för hur man vill att naturen i området ska utvecklas.

Hjälper det?

Jag har gått igenom de olika mål som sattes upp för Häckeberga naturreservat i Skåne (Fig 1), då det bildades 1976, och jämfört beskrivningar av området från 1980-talet med hur det ser ut idag. Jag har regelbundet besökt reservatet, minst en gång i veckan under 5 månader, och dokumenterat det med fotografier och skriftliga beskrivningar. Jag har också pratat med markägaren och länsstyrelsen, samt delat ut enkäter till besökare för att ta reda på hur de upplever att skötseln av reservatet fungerar. De flesta av de mål som man satte upp i samband med att reservatet kom till har idag blivit uppfyllda, eller är på god väg att nås. Det handlar t ex om att man ville omvandla skogsplanteringar med bara en barrträdsart till blandskog som är trevligare för människor att ströva i, rymmer fler arter av växter och djur, och som är motståndskraftigare mot klimatförändringar och stormar. De besökare som svarat på min enkät är överlag nöjda, men har också förslag till förbättringar.

Vad kan bli bättre?

Tack vare den ökade mountainbikecyklingen i reservatet, har nya grupper av besökare hittat dit, men det har också lett till att slitaget på både stigar och ostigade områden ökar. Man behöver förstärka stigarna, och informera cyklister bättre om vilka områden man bör undvika att cykla igenom, så att det inte uppstår skador på skogen och stigarna, eller konflikter med vandrare som blir rädda för att bli påcyklade. Man är redan på god väg att ta hand om problemet genom att man märker ut separata leder för cyklisterna. Tunga skogsmaskiner har förstört mark och stigar på vissa ställen, och man behöver bli bättre på att undvika det framöver genom att inte hämta ut virke ur skogen när marken är mjuk och känslig. För att vara säker på att naturen mår bra och utvecklas åt rätt håll är det viktigt att ha en bra bild över vilka arter som finns idag. Det behövs en noggrannare beskrivning av områdena för att kunna se förändringar över tid. Det har nu snart gått 40 år sedan Häckeberga naturreservat bildades, så det är också dags att se över skötselplanen igen och sätta upp nya mål för reservatet.

Handledare: Eva Waldemarson
Examensarbete i naturvård 30 hp 2015
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herner Hällström, Marie
supervisor
organization
course
BIO420 20142
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
8084058
date added to LUP
2015-10-23 12:01:58
date last changed
2015-10-23 12:01:58
@misc{8084058,
 abstract   = {Häckeberga Nature Reserve, in the eastern part of the municipality of Lund, Sweden, was established in April 1976, in order to preserve the area’s varying and rich nature, and to facilitate human recreation. The aim of this master thesis is to explore how well the goals with the nature reserve protection have been met, how the management of the reserve has been carried out and to suggest improvements for the future. I have found that the nature values from the 1970’s in general remains and that the sub-areas are on their way to develop towards the goals. However, the nature reserve’s management plan needs to be updated to include more thorough descriptions of the species in the sub-areas, and should try to take into account possible future climate-change. Increased mountain biking through the area has become a challenge since it conflicts with other recreation and may lead to damage on tree-roots and paths.},
 author    = {Herner Hällström, Marie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Häckeberga naturreservat 1976-2015 – en uppföljning och framåtblick},
 year     = {2015},
}