Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett otraditionellt externt chefsstöd - En fallstudie om ett kombinerat nätverk och utbildning för chefer

Olsson, Joy LU and Panaritis, Alexander (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda hur chefers behov av nätverk och utbildning kan tillgodoses genom deltagande i ett hybridnätverk.

Metod: För att besvara syftet och uppsatsens frågeställningar har en kvalitativ fallstudie genomförts. Insamlingen av empiri har gjorts genom kvalitativa intervjuer med den ansvariga, föreläsare samt deltagare i det kombinerade nätverk och utbildning som förlaget Chef arrangerar.

Teoretiskt ramverk: Teorierna har tagit utgångspunkt i chefskap, motivation, nätverk, kompetensutveckling, utbildning och stöd.

Slutsatser: De slutsatser som dragits är att de deltagande cheferna upplevde olika behov, vilket inte tillfredsställdes inom den egna organisationen. Detta motiverade dem att delta i Chefs... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda hur chefers behov av nätverk och utbildning kan tillgodoses genom deltagande i ett hybridnätverk.

Metod: För att besvara syftet och uppsatsens frågeställningar har en kvalitativ fallstudie genomförts. Insamlingen av empiri har gjorts genom kvalitativa intervjuer med den ansvariga, föreläsare samt deltagare i det kombinerade nätverk och utbildning som förlaget Chef arrangerar.

Teoretiskt ramverk: Teorierna har tagit utgångspunkt i chefskap, motivation, nätverk, kompetensutveckling, utbildning och stöd.

Slutsatser: De slutsatser som dragits är att de deltagande cheferna upplevde olika behov, vilket inte tillfredsställdes inom den egna organisationen. Detta motiverade dem att delta i Chefs hybrid av nätverk och utbildning. Det som identifierades som viktigt i valet att delta var behovet av kunskap och utbildning, stöd, nätverk, erfarenhetsutbyte och möjlighet till att undgå känslorna av ensamhet som arbetet kan innebära. Kunskaps- och utbildningsbehovet upplevde cheferna tillgodosågs på ett bra sätt medan behovet av nätverk inte tillgodosågs tillräckligt enligt vissa deltagare, detta då denna del var mycket upp till cheferna själva. Behovet av undkomma ensamheten, få stöd och erfarenhetsutbyte upplevdes som tillgodosett. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Joy LU and Panaritis, Alexander
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
behov., stöd, utbildning, nätverk, Chefer
language
Swedish
id
8146059
date added to LUP
2015-11-16 12:27:53
date last changed
2015-11-16 12:27:53
@misc{8146059,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda hur chefers behov av nätverk och utbildning kan tillgodoses genom deltagande i ett hybridnätverk.

Metod: För att besvara syftet och uppsatsens frågeställningar har en kvalitativ fallstudie genomförts. Insamlingen av empiri har gjorts genom kvalitativa intervjuer med den ansvariga, föreläsare samt deltagare i det kombinerade nätverk och utbildning som förlaget Chef arrangerar.

Teoretiskt ramverk: Teorierna har tagit utgångspunkt i chefskap, motivation, nätverk, kompetensutveckling, utbildning och stöd.

Slutsatser: De slutsatser som dragits är att de deltagande cheferna upplevde olika behov, vilket inte tillfredsställdes inom den egna organisationen. Detta motiverade dem att delta i Chefs hybrid av nätverk och utbildning. Det som identifierades som viktigt i valet att delta var behovet av kunskap och utbildning, stöd, nätverk, erfarenhetsutbyte och möjlighet till att undgå känslorna av ensamhet som arbetet kan innebära. Kunskaps- och utbildningsbehovet upplevde cheferna tillgodosågs på ett bra sätt medan behovet av nätverk inte tillgodosågs tillräckligt enligt vissa deltagare, detta då denna del var mycket upp till cheferna själva. Behovet av undkomma ensamheten, få stöd och erfarenhetsutbyte upplevdes som tillgodosett.},
 author    = {Olsson, Joy and Panaritis, Alexander},
 keyword   = {behov.,stöd,utbildning,nätverk,Chefer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett otraditionellt externt chefsstöd - En fallstudie om ett kombinerat nätverk och utbildning för chefer},
 year     = {2015},
}