Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Trygga och säkra skolvägar- Barn och föräldrars värderingar av trafikmiljön som underlag för metodutveckling av arbetet med skolvägar

Åström, Jonas LU (2015) In CODEN: LUTVDG/(TVTT-5244)/1-102/2015 VTT820 20151
Transport and Roads
Abstract
This master thesis focuses on safe and secure routes to school and the point of departure is the phenomena that parents take their children to school by car instead of using sustainable alternatives as cycling and walking. This behavior creates a number of problems around schools as congestion and lack of traffic safety. Also the roads that are used for traveling to and from school, experience these problems. Thus, safety and security must be ensured on routes to and from schools and in the environment surrounding schools. In order to do this, knowledge of what safe and secure school routes actually means needs to be improved and developed. This knowledge is best obtained by the users i.e. the children and their parents. This study... (More)
This master thesis focuses on safe and secure routes to school and the point of departure is the phenomena that parents take their children to school by car instead of using sustainable alternatives as cycling and walking. This behavior creates a number of problems around schools as congestion and lack of traffic safety. Also the roads that are used for traveling to and from school, experience these problems. Thus, safety and security must be ensured on routes to and from schools and in the environment surrounding schools. In order to do this, knowledge of what safe and secure school routes actually means needs to be improved and developed. This knowledge is best obtained by the users i.e. the children and their parents. This study subsequently collects information from both children and their parents regarding their travel habits, why they travel in that specific way and how they value different factors in the transport environment. These factors include features of the route such as traffic light, car intensity and speed of the cars. The information received in the study aims to enhance the methods used in securing school routes regarding perception of safety and security. The analyzed data shows that both parents and children value factors such as cars keeping low speed and cars showing consideration towards bicyclists and pedestrians as very important. The study furthermore reveals that parents who take their children to school by car tend to be less pleased with the traffic safety situation on the routes. Information obtained in the study was compared with current methods working with school routes and areas of improvement were pointed out. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Barn och föräldrars värderingar, underlag för lösningen på ett växande trafik- och samhällsproblem?
Resultat från LTH:s nya examensarbete om barns säkra och trygga skolvägar förväntas kunna ge underlag för att minska problemen skapade genom föräldrar som skjutsar sina barn till skolan. Trafiksituationen vid många svenska skolor har beskrivits som kaosartad och skapat många frågetecken för framtiden, emellertid verkar nu flera svar vara inom räckhåll.
Dessa svar bygger på att, genom insamling av barn- och föräldrars värdering av skolvägen, öka säkerheten och tryggheten längs vägen. Detta kan med kompletterande kommunikativa åtgärder minska andelen bilister längs skolvägen. Det är den höga andelen bilister på skolvägar och specifikt i... (More)
Barn och föräldrars värderingar, underlag för lösningen på ett växande trafik- och samhällsproblem?
Resultat från LTH:s nya examensarbete om barns säkra och trygga skolvägar förväntas kunna ge underlag för att minska problemen skapade genom föräldrar som skjutsar sina barn till skolan. Trafiksituationen vid många svenska skolor har beskrivits som kaosartad och skapat många frågetecken för framtiden, emellertid verkar nu flera svar vara inom räckhåll.
Dessa svar bygger på att, genom insamling av barn- och föräldrars värdering av skolvägen, öka säkerheten och tryggheten längs vägen. Detta kan med kompletterande kommunikativa åtgärder minska andelen bilister längs skolvägen. Det är den höga andelen bilister på skolvägar och specifikt i anslutning till skolor, skapad av föräldrar som skjutsar sina barn till skolan med bil, som benämns som den kaosartade trafiksituationen. Studien ämnar att på sikt reducera denna undermåliga trafiksituation. Studien lyfter i synnerhet fram tre viktiga resultat som kan påverka hur aktörer ser på situationen:
• Föräldrar som skjutsar sina barn upplever ett större missnöje med skolvägens säkerhetsfaktorer såsom bilars hastigheter, belysning och övergångsställen. Det går således att åtminstone delvis komma åt de ovannämnda problemen genom säkrare och tryggare skolvägar.
• Det finns diskrepans mellan barn och föräldrars åsikter gällande den säkra skolvägen, båda parters åsikter måste därför belysas för att uppnå en säkrare skolväg och således komma åt problemet.
• Nuvarande arbetsmetoder som används vid utredningar av skolvägar är i behov av utveckling och anpassning till rådande trafikförhållanden.
Resultaten har delvis tagits fram genom granskning och analys av befintliga data och rapporter inom ämnet, och delvis genom en enkätundersökning som inkluderade både barn och föräldrars åsikter och värderingar. Enkätundersökningen genomfördes på två skolor, med olika egenskaper, i Lund med sammanlagt 210 barn och 144 föräldrar. Studiens målsättning var att ta reda på barns respektive föräldrars åsikter om den säkra skolvägen, och eventuell diskrepans däremellan. Informationen kan sedan användas till att vidareutveckla nuvarande metoder i arbetet med säkra skolvägar. Bakgrunden till studien var den onda cirkeln som uppkommer då: föräldrar skjutsar sina barn till skolan- skapar större osäkerhet och otrygghet längs vägen- fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn för att garantera deras säkerhet.
Den onda cirkeln för dessutom med sig flera negativa effekter såsom minskad motion och rörelsefrihet för barnen, buller, utsläpp och minskad trygghet i trafikmiljön samt trängsel och ökad olycksrisk i anslutning till skolorna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åström, Jonas LU
supervisor
organization
course
VTT820 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
trafikplanering, barn, trygghet, trafiksäkerhet, Skolvägar
publication/series
CODEN: LUTVDG/(TVTT-5244)/1-102/2015
report number
278
ISSN
1653-1922
language
Swedish
id
8146274
date added to LUP
2015-10-29 11:15:01
date last changed
2015-10-29 11:15:01
@misc{8146274,
 abstract   = {This master thesis focuses on safe and secure routes to school and the point of departure is the phenomena that parents take their children to school by car instead of using sustainable alternatives as cycling and walking. This behavior creates a number of problems around schools as congestion and lack of traffic safety. Also the roads that are used for traveling to and from school, experience these problems. Thus, safety and security must be ensured on routes to and from schools and in the environment surrounding schools. In order to do this, knowledge of what safe and secure school routes actually means needs to be improved and developed. This knowledge is best obtained by the users i.e. the children and their parents. This study subsequently collects information from both children and their parents regarding their travel habits, why they travel in that specific way and how they value different factors in the transport environment. These factors include features of the route such as traffic light, car intensity and speed of the cars. The information received in the study aims to enhance the methods used in securing school routes regarding perception of safety and security. The analyzed data shows that both parents and children value factors such as cars keeping low speed and cars showing consideration towards bicyclists and pedestrians as very important. The study furthermore reveals that parents who take their children to school by car tend to be less pleased with the traffic safety situation on the routes. Information obtained in the study was compared with current methods working with school routes and areas of improvement were pointed out.},
 author    = {Åström, Jonas},
 issn     = {1653-1922},
 keyword   = {trafikplanering,barn,trygghet,trafiksäkerhet,Skolvägar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {CODEN: LUTVDG/(TVTT-5244)/1-102/2015},
 title    = {Trygga och säkra skolvägar- Barn och föräldrars värderingar av trafikmiljön som underlag för metodutveckling av arbetet med skolvägar},
 year     = {2015},
}