Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekologiskt vs. konventionellt jordbruk ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv för en växande population i Europa

Persson, Emelie LU (2015) MVEK02 20152
Studies in Environmental Science
Abstract
This report summarizes the advantages and disadvantages of organic and conventional farming from an environmental and sustainable perspective. A sustainable agriculture system needs to be able to meet a higher demand for food due to a growing population and minimize the damage of the environment at the same time.
The main critic to the organic farming system is that it produces lower yields than the conventional farming system. A consequence of this is expanding arable land to meet the same amount of yield as in conventional farming. This leads to deforestation, loss in biodiversity and loss of land that could be used to grow crops for bio-fuel to phase out the use of fossil fuels.
This at the same time as the exploitation of the... (More)
This report summarizes the advantages and disadvantages of organic and conventional farming from an environmental and sustainable perspective. A sustainable agriculture system needs to be able to meet a higher demand for food due to a growing population and minimize the damage of the environment at the same time.
The main critic to the organic farming system is that it produces lower yields than the conventional farming system. A consequence of this is expanding arable land to meet the same amount of yield as in conventional farming. This leads to deforestation, loss in biodiversity and loss of land that could be used to grow crops for bio-fuel to phase out the use of fossil fuels.
This at the same time as the exploitation of the conventional agriculture system has caused some severe damage on the environment in the last 50 years. It is highly depending on fossil fuels and finite resources to produce synthetic fertilizers and chemical pesticides that lead to higher greenhouse gas emissions, eutrophication of lakes and the oceans and a great loss in biodiversity.
Studies show that organic agriculture systems have 30 % higher species richness than a conventional agriculture system. Two data analyzes were made in this report. One showed significance that the mean yield for 12 countries in Europe under three years are higher for conventional farming. The other analysis were made to strengthen the theory of an increasing amount of biodiversity in organic farmlands, but showed no significance. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I takt med att jordens befolkning växer ökar samtidigt den totala efterfrågan på mat. Större press sätts på jordbruket att se till så att man kan möta denna efterfrågan och försörja en större population. Men det räcker inte enbart att kunna producera så mycket mat som man kan, det ska samtidigt göras på ett så ansvarsfullt och hållbart sätt för miljön som möjligt.
Jordbruket har hittills varit beroende av icke förnyelsebara resurser, man har använt sig av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel båda framställda genom energikrävande processer drivna av fossil energi. Resultatet har varit ett jordbrukssystem med hög avkastning men som samtidigt bidragit med förödande följder för miljön som övergödning och förlust av biologisk mångfald. ... (More)
I takt med att jordens befolkning växer ökar samtidigt den totala efterfrågan på mat. Större press sätts på jordbruket att se till så att man kan möta denna efterfrågan och försörja en större population. Men det räcker inte enbart att kunna producera så mycket mat som man kan, det ska samtidigt göras på ett så ansvarsfullt och hållbart sätt för miljön som möjligt.
Jordbruket har hittills varit beroende av icke förnyelsebara resurser, man har använt sig av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel båda framställda genom energikrävande processer drivna av fossil energi. Resultatet har varit ett jordbrukssystem med hög avkastning men som samtidigt bidragit med förödande följder för miljön som övergödning och förlust av biologisk mångfald.
Som en motreaktion på dessa miljöproblem har det ekologiska jordbruket vuxit fram. Det ekologiska jordbruket använder inga naturfrämmande ämnen för att tillföra näring eller reglera ogräs i miljön. Man använder sig istället av naturliga metoder och kretslopp såsom till exempel grön gödsling, dvs. att man odlar kvävefixerande växter på åkern innan sådd och låter dessa växter sedan blandas ner i jorden. Det ekologiska jordbruket har visat sig i flera studier att gynna den biologiska mångfalden och alla fördelar som kommer med den i form av ekosystemtjänster som pollinering, naturlig ogräsbekämpning och naturlig rening av vattendrag osv.
En nackdel med det ekologiska jordbruket är att det ger en lägre avkastning vilket leder till att mer mark måste tas i bruk för att kunna uppnå samma mängd avkastning som det konventionella jordbruket.
När för och nackdelar för det ekologiska respektive det konventionella jordbruket har vägts samman står forskarna fortfarande oense om vilket jordbrukssystem som är mest lämpat för att hållbart möta en växande efterfrågan på mat i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Emelie LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sustainable farming, Population growth, Conventional farming, Organic farming, Organic yields, Cropland expansion, Loss of biodiversity.
language
Swedish
id
8166532
date added to LUP
2015-11-09 11:29:00
date last changed
2015-11-09 11:29:00
@misc{8166532,
 abstract   = {This report summarizes the advantages and disadvantages of organic and conventional farming from an environmental and sustainable perspective. A sustainable agriculture system needs to be able to meet a higher demand for food due to a growing population and minimize the damage of the environment at the same time. 
The main critic to the organic farming system is that it produces lower yields than the conventional farming system. A consequence of this is expanding arable land to meet the same amount of yield as in conventional farming. This leads to deforestation, loss in biodiversity and loss of land that could be used to grow crops for bio-fuel to phase out the use of fossil fuels. 
This at the same time as the exploitation of the conventional agriculture system has caused some severe damage on the environment in the last 50 years. It is highly depending on fossil fuels and finite resources to produce synthetic fertilizers and chemical pesticides that lead to higher greenhouse gas emissions, eutrophication of lakes and the oceans and a great loss in biodiversity. 
Studies show that organic agriculture systems have 30 % higher species richness than a conventional agriculture system. Two data analyzes were made in this report. One showed significance that the mean yield for 12 countries in Europe under three years are higher for conventional farming. The other analysis were made to strengthen the theory of an increasing amount of biodiversity in organic farmlands, but showed no significance.},
 author    = {Persson, Emelie},
 keyword   = {Sustainable farming,Population growth,Conventional farming,Organic farming,Organic yields,Cropland expansion,Loss of biodiversity.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekologiskt vs. konventionellt jordbruk ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv för en växande population i Europa},
 year     = {2015},
}