Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finns det en omförhandlingsplikt? Om avtalsparters skyldigheter vid ändrade förhållanden i långvariga avtalsrelationer

Haraldsson, Peter LU (2015) HARH12 20152
Department of Business Law
Abstract
Long-term contractual relationships, especially those that run indefinitely, are at high risk of exposure to changing circumstances and unforeseen events. The issue of changing conditions and their impact on the contract and the contractual relationship is one of the basic problem areas of the contract law. The focus of this essay is that of the renegotiation clauses as a means for the contracting parties themselves to adapt their contract following subsequent events and the issue of whether the parties may be obliged by a duty to renegotiate. If the parties have agreed on a renegotiation clause in their contract, they may, depending on the content of the clause in question, as a part of their contractual obligations be committed to... (More)
Long-term contractual relationships, especially those that run indefinitely, are at high risk of exposure to changing circumstances and unforeseen events. The issue of changing conditions and their impact on the contract and the contractual relationship is one of the basic problem areas of the contract law. The focus of this essay is that of the renegotiation clauses as a means for the contracting parties themselves to adapt their contract following subsequent events and the issue of whether the parties may be obliged by a duty to renegotiate. If the parties have agreed on a renegotiation clause in their contract, they may, depending on the content of the clause in question, as a part of their contractual obligations be committed to renegotiate under certain situations. The duty to renegotiate might also arise as part of the parties’ mutual duties of loyalty, which is enhanced in the context of long-term contractual relationships. However, there is nothing to suggest that such a duty to renegotiate would apply as a general principle of Swedish law. The decisive factor for the issue of an existing duty to renegotiate must be based upon the type of contract and its surrounding circumstances. (Less)
Abstract (Swedish)
Långvariga avtalsrelationer, särskilt de som löper på obestämd tid, löper stor risk att utsättas för ändrade förhållanden och oförutsedda händelser. Frågan om ändrade förhållanden och hur dessa inverkar på avtalet och avtalsrelationen tillhör ett av avtalsrättens mest grundläggande problemområden. Fokus i denna uppsats ligger på omförhandlingsklausulerna som medel för avtalsparterna att själva anpassa sitt avtal efter senare inträffade omständigheter och frågan om parterna kan vara ålagda en ömsesidig skyldighet att omförhandla. Om parterna avtalat om en omförhandlingsklausul i sitt avtal kan de, beroende av klausulens närmare innehåll, vara förpliktigade att omförhandla i vissa situationer som en del av sina avtalade förpliktelser.... (More)
Långvariga avtalsrelationer, särskilt de som löper på obestämd tid, löper stor risk att utsättas för ändrade förhållanden och oförutsedda händelser. Frågan om ändrade förhållanden och hur dessa inverkar på avtalet och avtalsrelationen tillhör ett av avtalsrättens mest grundläggande problemområden. Fokus i denna uppsats ligger på omförhandlingsklausulerna som medel för avtalsparterna att själva anpassa sitt avtal efter senare inträffade omständigheter och frågan om parterna kan vara ålagda en ömsesidig skyldighet att omförhandla. Om parterna avtalat om en omförhandlingsklausul i sitt avtal kan de, beroende av klausulens närmare innehåll, vara förpliktigade att omförhandla i vissa situationer som en del av sina avtalade förpliktelser. Omförhandlingsplikt skulle också kunna tänkas föreligga såsom en del av parternas inbördes lojalitetsplikt, vilken förstärks vid långvariga avtalsrelationer. Men att en generell omförhandlingsplikt skulle gälla såsom en allmän rättsprincip i svensk rätt finns det inget som tyder på. Den styrande faktorn för frågan om en gällande omförhandlingsplikt måste utgå ifrån avtalstypen och omständigheterna i övrigt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haraldsson, Peter LU
supervisor
organization
course
HARH12 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
omförhandling, hardship, omförhandlingsklausuler, ändrade förhållanden, långvariga avtalsrelationer, omförhandlingsplikt, Avtalsrätt, lojalitetsplikt, 36 § AvtL
language
Swedish
id
8167619
date added to LUP
2015-11-09 09:49:37
date last changed
2015-11-17 07:58:53
@misc{8167619,
 abstract   = {Long-term contractual relationships, especially those that run indefinitely, are at high risk of exposure to changing circumstances and unforeseen events. The issue of changing conditions and their impact on the contract and the contractual relationship is one of the basic problem areas of the contract law. The focus of this essay is that of the renegotiation clauses as a means for the contracting parties themselves to adapt their contract following subsequent events and the issue of whether the parties may be obliged by a duty to renegotiate. If the parties have agreed on a renegotiation clause in their contract, they may, depending on the content of the clause in question, as a part of their contractual obligations be committed to renegotiate under certain situations. The duty to renegotiate might also arise as part of the parties’ mutual duties of loyalty, which is enhanced in the context of long-term contractual relationships. However, there is nothing to suggest that such a duty to renegotiate would apply as a general principle of Swedish law. The decisive factor for the issue of an existing duty to renegotiate must be based upon the type of contract and its surrounding circumstances.},
 author    = {Haraldsson, Peter},
 keyword   = {omförhandling,hardship,omförhandlingsklausuler,ändrade förhållanden,långvariga avtalsrelationer,omförhandlingsplikt,Avtalsrätt,lojalitetsplikt,36 § AvtL},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finns det en omförhandlingsplikt? Om avtalsparters skyldigheter vid ändrade förhållanden i långvariga avtalsrelationer},
 year     = {2015},
}