Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effekter på växters diversitet och införande av sandblottor i sanddyner

Bjäre, Andreas (2015) MVEM12 20141
Studies in Environmental Science
Abstract
Sand dune habitats are threatened by overgrowth and extended growth and plantations of woody species such as pines and Japanese rose (Rosa rugosa). The aim of this study is to investigate what types of dune habitats that are found within the Natura 2000 sites, the differences in vegetation between open sand and overgrown sand areas and the vegetation and soil pH in open and closed habitats in three Natura 2000 sites along the Skåne east coast. The following areas were studied: Sandhammaren with natural glades in the pine, Friseboda with pine removed, but with humus and roots left in the ground, and Gropahålet where pine, humus and roots had been removed to leave open sand. In general woody species were more common in the field layer in... (More)
Sand dune habitats are threatened by overgrowth and extended growth and plantations of woody species such as pines and Japanese rose (Rosa rugosa). The aim of this study is to investigate what types of dune habitats that are found within the Natura 2000 sites, the differences in vegetation between open sand and overgrown sand areas and the vegetation and soil pH in open and closed habitats in three Natura 2000 sites along the Skåne east coast. The following areas were studied: Sandhammaren with natural glades in the pine, Friseboda with pine removed, but with humus and roots left in the ground, and Gropahålet where pine, humus and roots had been removed to leave open sand. In general woody species were more common in the field layer in open areas compared to closed areas, and lichens were more common in closed areas compared to open areas. No significant effects were seen on herbal species in the vegetation. pH was higher in the open areas in Sandhammaren, but no significant effect were seen at other sites, although there was a tendency for higher pH in open areas at Gropahålet. An increased pH and open sand are desirable habitat characters in sand dunes, but this study could not show any positive effects on herbal species, and thus not prove that the amount of nectar sources was higher in open areas. Therefore, further studies are needed to investigate how nectar sources can be stimulated in these sand dune areas. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Effekter av röjning av växter och öppna sandytor

Stora områden med sandmark har växt igen och hotar därmed att konkurrera ut känsligare, mindre växter som behöver öppen sandmark för att överleva. Tre inventeringar har genomförts i sandområden som röjts ett år tidigare, för att se om känsliga växter börjat gro i den öppna sanden.

Många arter av små växter har svårt att go i områden som vuxit igen då större växter skuggar solen och de större växterna lättare tar näringen i marken. Därför har en grupp som heter Sandlife tagit sig ut till kustområden i bland annat Österlen och röjt bort träd, buskar, m.m., med syftet att skapa öppen sand för konkurrenssvaga växter. Röjningen genomfördes ett år innan de nuvarande inventeringarna... (More)
Effekter av röjning av växter och öppna sandytor

Stora områden med sandmark har växt igen och hotar därmed att konkurrera ut känsligare, mindre växter som behöver öppen sandmark för att överleva. Tre inventeringar har genomförts i sandområden som röjts ett år tidigare, för att se om känsliga växter börjat gro i den öppna sanden.

Många arter av små växter har svårt att go i områden som vuxit igen då större växter skuggar solen och de större växterna lättare tar näringen i marken. Därför har en grupp som heter Sandlife tagit sig ut till kustområden i bland annat Österlen och röjt bort träd, buskar, m.m., med syftet att skapa öppen sand för konkurrenssvaga växter. Röjningen genomfördes ett år innan de nuvarande inventeringarna genomfördes. Att vänta ett år gör att inventeringarna visar hur snabbt de öppnade områdena växer igen naturligt.

Inventeringarna sker i tre olika naturreservat längs Österlens kust (Sandhammaren, Friseboda, Gropahålet). Varje naturreservat har fått delar av området röjt genom att växter har sågats ner eller bränts bort året innan inventeringarna och under inventeringarna har två kategorier av områden undersökts: röjda ytor (öppna) och orörda ytor (slutna). Varje inventering har genomförts genom observationer, dvs. varje växtart som observerats har antecknats.

Under inventeringarna samlades sandprover in för att kunna genomföra tester på marken pH och vilken hastighet förmultning sker. Lågt pH i sanden eller långsam förmultning kan betyda att marken sanden är försurad. Detta är viktigt då försurad mark innebär att arter som är känsliga för försurning inte kan växa i sanden även om den är öppen.

Syftet med inventeringarna är att se om
röjningarna har hjälp de hotade arterna att
kunna sprida sig eller återföras till områden
där de förr i tiden har funnits. Det är viktigt
att veta om röjningarna hjälper då lägre
variation av arter kan drabba andra arter,
t.ex. insekter och djur som är beroende av de
hotade växterna för sin fortsatta överlevnad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjäre, Andreas
supervisor
organization
course
MVEM12 20141
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Biodiversity, Sand, Sandlife
language
Swedish
id
8230783
date added to LUP
2015-11-25 11:50:27
date last changed
2015-11-25 11:50:27
@misc{8230783,
 abstract   = {Sand dune habitats are threatened by overgrowth and extended growth and plantations of woody species such as pines and Japanese rose (Rosa rugosa). The aim of this study is to investigate what types of dune habitats that are found within the Natura 2000 sites, the differences in vegetation between open sand and overgrown sand areas and the vegetation and soil pH in open and closed habitats in three Natura 2000 sites along the Skåne east coast. The following areas were studied: Sandhammaren with natural glades in the pine, Friseboda with pine removed, but with humus and roots left in the ground, and Gropahålet where pine, humus and roots had been removed to leave open sand. In general woody species were more common in the field layer in open areas compared to closed areas, and lichens were more common in closed areas compared to open areas. No significant effects were seen on herbal species in the vegetation. pH was higher in the open areas in Sandhammaren, but no significant effect were seen at other sites, although there was a tendency for higher pH in open areas at Gropahålet. An increased pH and open sand are desirable habitat characters in sand dunes, but this study could not show any positive effects on herbal species, and thus not prove that the amount of nectar sources was higher in open areas. Therefore, further studies are needed to investigate how nectar sources can be stimulated in these sand dune areas.},
 author    = {Bjäre, Andreas},
 keyword   = {Biodiversity,Sand,Sandlife},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekter på växters diversitet och införande av sandblottor i sanddyner},
 year     = {2015},
}