Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Här går jag och tar de besprutade apelsinerna". Begränsning och ambivalens vid konsumtion och miljöhänsynstagande.

Hektor, Mathilda LU (2015) SOCK01 20151
Department of Sociology
Abstract (Swedish)
I denna studie undersöker jag hur några studerande inom miljövetenskap, hanterar den problematik som råder mellan att försöka vara miljövänlig och upplevelser av de krav och begränsningar som innebär att leva i ett konsumtionsinriktat samhälle. Intresset ligger i att skapa en förståelse för hur denna problematik uppfattas av intervjupersonerna på en individnivå. Med hjälp av intervjuer undersöks det hur fem studenter med en inriktning i miljövetenskapliga studier uppfattar dessa strukturella begränsningar och känslorna som uppstår över detta. Det bakomliggande intresset kring min studie ligger i att jag under en tid uppfattat att miljömedvetna individer verkar stå inför stora utmaningar och problem i dagens samhälle. De verkar ha svårt att... (More)
I denna studie undersöker jag hur några studerande inom miljövetenskap, hanterar den problematik som råder mellan att försöka vara miljövänlig och upplevelser av de krav och begränsningar som innebär att leva i ett konsumtionsinriktat samhälle. Intresset ligger i att skapa en förståelse för hur denna problematik uppfattas av intervjupersonerna på en individnivå. Med hjälp av intervjuer undersöks det hur fem studenter med en inriktning i miljövetenskapliga studier uppfattar dessa strukturella begränsningar och känslorna som uppstår över detta. Det bakomliggande intresset kring min studie ligger i att jag under en tid uppfattat att miljömedvetna individer verkar stå inför stora utmaningar och problem i dagens samhälle. De verkar ha svårt att leva upp till sin miljöengagerade livsstil och betraktar en oro över konsumtionen och dess negativa effekter. Med hjälp av olika relevanta teorier kommer jag att beskriva studien utifrån fyra olika teman. Dessa teman presenteras såsom; konsumtionssamhällets strukturella begränsningar, där utgångspunkten studeras ur en miljöekonomisk aspekt, samt studeras det hur konsumenten begränsas via trender, miljömärkning och kvaliteten på produkterna. Sedan tolkas den upplevda motsättningen hos informanterna och deras känslor av kluvenhet. I det tredje temat analyseras den miljövänliga konsumtionen som ett avvikande beteende, vilket har skapat ett särskiljande och en viss fientlighet mellan olika konsumentgrupper i samhället. Slutligen nämner jag hur miljöansvaret ter sig på olika nivåer i samhället och uppfattningen om vart detta ansvar ska placeras. Det råder en oenighet hos forskarna om huruvida ansvaret bör fördelas mellan konsumenter och de högre (politiska och institutionella) instanser. Detta resulterar i att konsumtionssamhället begränsar den miljömedvetna konsumenten, samt att det kan skapa en motsättning hos dessa individer där dem betraktar sig som otillräckliga och ambivalenta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hektor, Mathilda LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konsumtion, konsumtionssamhälle, konsument, ambivalens, ansvar, miljömärkning, stigma, motsättning.
language
Swedish
id
8312151
date added to LUP
2015-12-17 15:07:36
date last changed
2015-12-17 15:07:36
@misc{8312151,
 abstract   = {I denna studie undersöker jag hur några studerande inom miljövetenskap, hanterar den problematik som råder mellan att försöka vara miljövänlig och upplevelser av de krav och begränsningar som innebär att leva i ett konsumtionsinriktat samhälle. Intresset ligger i att skapa en förståelse för hur denna problematik uppfattas av intervjupersonerna på en individnivå. Med hjälp av intervjuer undersöks det hur fem studenter med en inriktning i miljövetenskapliga studier uppfattar dessa strukturella begränsningar och känslorna som uppstår över detta. Det bakomliggande intresset kring min studie ligger i att jag under en tid uppfattat att miljömedvetna individer verkar stå inför stora utmaningar och problem i dagens samhälle. De verkar ha svårt att leva upp till sin miljöengagerade livsstil och betraktar en oro över konsumtionen och dess negativa effekter. Med hjälp av olika relevanta teorier kommer jag att beskriva studien utifrån fyra olika teman. Dessa teman presenteras såsom; konsumtionssamhällets strukturella begränsningar, där utgångspunkten studeras ur en miljöekonomisk aspekt, samt studeras det hur konsumenten begränsas via trender, miljömärkning och kvaliteten på produkterna. Sedan tolkas den upplevda motsättningen hos informanterna och deras känslor av kluvenhet. I det tredje temat analyseras den miljövänliga konsumtionen som ett avvikande beteende, vilket har skapat ett särskiljande och en viss fientlighet mellan olika konsumentgrupper i samhället. Slutligen nämner jag hur miljöansvaret ter sig på olika nivåer i samhället och uppfattningen om vart detta ansvar ska placeras. Det råder en oenighet hos forskarna om huruvida ansvaret bör fördelas mellan konsumenter och de högre (politiska och institutionella) instanser. Detta resulterar i att konsumtionssamhället begränsar den miljömedvetna konsumenten, samt att det kan skapa en motsättning hos dessa individer där dem betraktar sig som otillräckliga och ambivalenta.},
 author    = {Hektor, Mathilda},
 keyword   = {Konsumtion,konsumtionssamhälle,konsument,ambivalens,ansvar,miljömärkning,stigma,motsättning.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Här går jag och tar de besprutade apelsinerna". Begränsning och ambivalens vid konsumtion och miljöhänsynstagande.},
 year     = {2015},
}