Advanced

SIZE DEPENDENT FECUNDITY IN THE SIGNAL CRAYFISH AND ITS IMPORTANCE FOR A SUSTAINABLE FISHERY

Martinsson, Johan LU (2011) MVEK02 20102
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
The signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) is of great economic and social value in Sweden. Therefore it is of great importance that knowledge and experience is obtained and applied when creating a sustainable fishing industry. My study shows that the fecundity of the female crayfish is determined by her size, a larger female crayfish gives more offspring than a smaller one. In practice, most of the local fishing organisations have decided that fishing of crayfish is not allowed below the limit of 10 cm. But in order to manage a sustainable fishing these local regulations might have to be changed. Since larger female gives more offspring it might be better to let them go and instead catch the smaller ones.
Popular Abstract (Swedish)
STORLEKSBEROENDE FEKUNDITET HOS SIGNALKRÄFTA OCH DESS BETYDELSE FÖR ETT HÅLLBART FISKE
Fisket av signalkräfta är idag det insjöfiske med näst störst ekonomisk betydelse sett till det infiskade värdet. I Vättern står yrkesfisket av signalkräfta för 94 % av det totala infiskade värdet. Även fritidsfisket av signalkräfta är av stor ekonomisk betydelse då man uppskattat att värdet överstiger 300 miljoner kronor om året.
Fisket av signalkräfta är ett av de få insjöfisken där man ser en potential att utöka och utveckla fisket. Detta borde göras på ett hållbart sätt och då behövs goda kunskapsunderlag om signalkräftans biologi och ekologi.
Idag finns ett minimått på 100 millimeter vid fiske av signalkräfta, man får alltså inte ta upp kräftor... (More)
STORLEKSBEROENDE FEKUNDITET HOS SIGNALKRÄFTA OCH DESS BETYDELSE FÖR ETT HÅLLBART FISKE
Fisket av signalkräfta är idag det insjöfiske med näst störst ekonomisk betydelse sett till det infiskade värdet. I Vättern står yrkesfisket av signalkräfta för 94 % av det totala infiskade värdet. Även fritidsfisket av signalkräfta är av stor ekonomisk betydelse då man uppskattat att värdet överstiger 300 miljoner kronor om året.
Fisket av signalkräfta är ett av de få insjöfisken där man ser en potential att utöka och utveckla fisket. Detta borde göras på ett hållbart sätt och då behövs goda kunskapsunderlag om signalkräftans biologi och ekologi.
Idag finns ett minimått på 100 millimeter vid fiske av signalkräfta, man får alltså inte ta upp kräftor som är mindre än 100 millimeter. Flera tidigare genomförda studier har dock visat att fekunditeten, en organisms potentiella reproduktionsförmåga, ökar med ökad storlek på honorna. Alltså skulle en stor hona få mer avkomma än en liten hona, och då kanske det är bättre att inte fiska upp de största honorna eftersom de producerar mer avkomma än de mindre honorna. I min studie undersöker jag om detta stämmer, ökar fekunditeten med ökad storlek hos kräfthonor?
För att besvara frågan har jag mätt den totala längden på kräfthonor samt räknat deras ägg för totalt 173 kräfthonor. Jag har sedan satt antalet ägg honorna bar i relation till hur långa honorna var.
Resultatet av min studie visar att det finns ett positivt samband mellan den totala längden på en kräfthona och hur många ägg hon bär. En större hona bär alltså fler ägg än en liten. Detta innebär att om man vill bedriva ett hållbart fiske så kanske man ska ändra minimimåttet för att inte ta upp de stora honorna som ger mycket avkomma. Istället ska man kanske införa ett intervallmått där man skulle kunna få ta upp kräftor som har en totallängd på 9 – 11 centimeter. Frågan är dock om detta är praktiskt möjligt att genomföra och reglera i både yrkes- och fritidsfiske. Dagens kräftburar är dimensionerade så att de små kräftorna kan komma genom nätets masker och därmed undvika att bli uppfiskade, med ett intervallmått skulle varje fiskare få mäta alla kräftor och se om kräftan ligger i intervallet för fiske. Detta innebär energi- och tidsåtgången skulle bli större jämfört med dagens fiske. Ekonomiskt stöd för att fiska med intervallmått skulle kunna vara ett sätt att få fiskare att fiska med denna metod. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson, Johan LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20102
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8411972
date added to LUP
2016-01-21 15:01:34
date last changed
2016-01-21 15:01:34
@misc{8411972,
 abstract   = {The signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) is of great economic and social value in Sweden. Therefore it is of great importance that knowledge and experience is obtained and applied when creating a sustainable fishing industry. My study shows that the fecundity of the female crayfish is determined by her size, a larger female crayfish gives more offspring than a smaller one. In practice, most of the local fishing organisations have decided that fishing of crayfish is not allowed below the limit of 10 cm. But in order to manage a sustainable fishing these local regulations might have to be changed. Since larger female gives more offspring it might be better to let them go and instead catch the smaller ones.},
 author    = {Martinsson, Johan},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SIZE DEPENDENT FECUNDITY IN THE SIGNAL CRAYFISH AND ITS IMPORTANCE FOR A SUSTAINABLE FISHERY},
 year     = {2011},
}