Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fortsatt skydd för kvinnliga brottsoffer - Är kontaktförbudet tillräckligt för att skydda de kvinnor som fallit offer för våld i nära relationer?

Södervall, Louise LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur det fortsatta skyddet ser ut för de kvinnor som utsatts för våld i en nära relation och hur skyddet, specifikt kontaktförbudet, fungerar i praktiken. Mäns våld mot kvinnor är inget nytt fenomen men det är först nu på senare tid som det har kommit upp på den politiska dagordningen och blivit en viktig angelägenhet för samhället. Regeringen har satt upp ett mål: att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det här är ett väldigt ambitiöst mål men visar på att allmänheten tar detta samhällsproblem på allvar. I en undersökning från 2012 gjord av Brottsförebyggande rådet kom man fram till att 6.8 procent av Sveriges befolkning utsatts för våld av en aktuell eller tidigare partner. Mer... (More)
Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur det fortsatta skyddet ser ut för de kvinnor som utsatts för våld i en nära relation och hur skyddet, specifikt kontaktförbudet, fungerar i praktiken. Mäns våld mot kvinnor är inget nytt fenomen men det är först nu på senare tid som det har kommit upp på den politiska dagordningen och blivit en viktig angelägenhet för samhället. Regeringen har satt upp ett mål: att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det här är ett väldigt ambitiöst mål men visar på att allmänheten tar detta samhällsproblem på allvar. I en undersökning från 2012 gjord av Brottsförebyggande rådet kom man fram till att 6.8 procent av Sveriges befolkning utsatts för våld av en aktuell eller tidigare partner. Mer skrämmande är dock att 17 kvinnor dödas varje år av en aktuell eller tidigare partner.
Skyddet som existerar idag innebär stora påfrestningar och förändringar för kvinnan och är i slutändan verkningslös om förövaren är ihärdig. De involverade myndigheterna jobbar hårt för att de kvinnor som utsatts för partnervåld ska få det skydd de behöver men det är ändå inte tillräckligt. Lagar har introducerats och lagändringar har införts, allt för att komma till bukt med detta samhällsproblem, men våldet och statistiken kvarstår och är i princip oförändrade. (Less)
Abstract
The purpose of this essay has been to investigate what the continued protection of women, who have been exposed to violence in a close relationship includes and whether or not the protection that is offered, specifically the restraining order, works in practice. Men’s violence towards women is not a new phenomenon but it wasn’t until recently that it became an important political standpoint and a significant concern for the community.
The government has set a goal that men’s violence towards women should cease to exist. It is a very ambitious goal but shows that the public takes these crimes very seriously. In an investigation made by the Crime-preventing council (Brå), it was revealed that roughly 6.8 percent of the Swedish population... (More)
The purpose of this essay has been to investigate what the continued protection of women, who have been exposed to violence in a close relationship includes and whether or not the protection that is offered, specifically the restraining order, works in practice. Men’s violence towards women is not a new phenomenon but it wasn’t until recently that it became an important political standpoint and a significant concern for the community.
The government has set a goal that men’s violence towards women should cease to exist. It is a very ambitious goal but shows that the public takes these crimes very seriously. In an investigation made by the Crime-preventing council (Brå), it was revealed that roughly 6.8 percent of the Swedish population was during the year of 2012, exposed to violence by a current or previous partner. It is also estimated that each year, in average 17 women are killed by their current or previous partner.
The support and protection that is being offered today puts considerable pressure on the woman and is ultimately very ineffective if the perpetrator is persistent. The authorities involved work hard so that these women will get the protection they need but it is still not enough. Laws have been introduced and changes have been made, so that we may see an end to this problem, but the violence and the statistics remain and are unfortunately unchanged. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Södervall, Louise LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
våld mot närstående, Våld mot kvinnor, Brottsoffer, processrätt, rättssociologi, Straffrätt, Partnervåld, kontaktförbud, skyddsåtgärder
language
Swedish
id
8500040
date added to LUP
2016-02-24 08:17:17
date last changed
2016-02-24 08:17:17
@misc{8500040,
 abstract   = {The purpose of this essay has been to investigate what the continued protection of women, who have been exposed to violence in a close relationship includes and whether or not the protection that is offered, specifically the restraining order, works in practice. Men’s violence towards women is not a new phenomenon but it wasn’t until recently that it became an important political standpoint and a significant concern for the community. 
The government has set a goal that men’s violence towards women should cease to exist. It is a very ambitious goal but shows that the public takes these crimes very seriously. In an investigation made by the Crime-preventing council (Brå), it was revealed that roughly 6.8 percent of the Swedish population was during the year of 2012, exposed to violence by a current or previous partner. It is also estimated that each year, in average 17 women are killed by their current or previous partner. 
The support and protection that is being offered today puts considerable pressure on the woman and is ultimately very ineffective if the perpetrator is persistent. The authorities involved work hard so that these women will get the protection they need but it is still not enough. Laws have been introduced and changes have been made, so that we may see an end to this problem, but the violence and the statistics remain and are unfortunately unchanged.},
 author    = {Södervall, Louise},
 keyword   = {våld mot närstående,Våld mot kvinnor,Brottsoffer,processrätt,rättssociologi,Straffrätt,Partnervåld,kontaktförbud,skyddsåtgärder},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fortsatt skydd för kvinnliga brottsoffer - Är kontaktförbudet tillräckligt för att skydda de kvinnor som fallit offer för våld i nära relationer?},
 year     = {2015},
}