Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En modern allemansrätt - Allas rätt att värna och vårda naturen

Duvmo, Bo LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den accelererande utrotningen av arter är ett av de största hoten mot världen, välståndet, ekonomin och kanske också mänsklighetens överlevnad enligt en samstämd expertis inom t.ex. FN och EU.

Sverige, har gjort globala åtaganden att ”dra sitt strå till stacken” för bevarandet av den biologiska mångfalden och har därför försökt att lagstifta till skydd för denna

Uppsatsen påvisar hur den rådande allemansrättens konfliktfyllda natur kan utgöra hinder för en effektiv tillämpning av den svenska lagstiftningen. I uppsatsen finns ett försök att definiera en konfliktbefriad allemansrätt som stödjer bevarande av biologisk mångfald.
Popular Abstract
The accelerating extinction of species on our planet is one of the most serious threats against the world. Like most other countries, Sweden has legislated and applied rules for the protection of the biodiversity.

The public right to access (PRA) allows a set of limited uses of private and public land in Sweden. The way the PRA is dealt with in the Swedish, Constitution and the establishment of adjacent rules causes conflicts between eg. practitioners of outdoor activities and the authorities that has been assigned to protect the biodiversty, also between the authorities and the landowners aswell as between the outdoor life practioners and the landowners. These conflicts have a detramental effect on the Swedish protection of... (More)
The accelerating extinction of species on our planet is one of the most serious threats against the world. Like most other countries, Sweden has legislated and applied rules for the protection of the biodiversity.

The public right to access (PRA) allows a set of limited uses of private and public land in Sweden. The way the PRA is dealt with in the Swedish, Constitution and the establishment of adjacent rules causes conflicts between eg. practitioners of outdoor activities and the authorities that has been assigned to protect the biodiversty, also between the authorities and the landowners aswell as between the outdoor life practioners and the landowners. These conflicts have a detramental effect on the Swedish protection of biodiversity.

Based on an analysis of the origins of the conflicts, a new approach that may eliviate the conflicts, and at the same time promotes the protection of the biodiversity, has been suggested in the thesis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8506140,
 abstract   = {Den accelererande utrotningen av arter är ett av de största hoten mot världen, välståndet, ekonomin och kanske också mänsklighetens överlevnad enligt en samstämd expertis inom t.ex. FN och EU.

Sverige, har gjort globala åtaganden att ”dra sitt strå till stacken” för bevarandet av den biologiska mångfalden och har därför försökt att lagstifta till skydd för denna

Uppsatsen påvisar hur den rådande allemansrättens konfliktfyllda natur kan utgöra hinder för en effektiv tillämpning av den svenska lagstiftningen. I uppsatsen finns ett försök att definiera en konfliktbefriad allemansrätt som stödjer bevarande av biologisk mångfald.},
 author    = {Duvmo, Bo},
 keyword   = {Rättsvetenskap,miljörätt,allemansrätt,biologisk mångfald,grundlagen,regeringsformen,miljöbalken,områdesskydd,begränsning av allemansrätt,områdesskyddsregler,naturreservat,rättssystemets trubbighet,begränsad naturresurs,sociala regler,antropocentrisk,ekocentrisk,positivt bestämd,negativt bestämd,rättighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En modern allemansrätt - Allas rätt att värna och vårda naturen},
 year     = {2015},
}