Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsgivarens hemlighet, arbetstagarens skyldighet - En undersökning av arbetstagarens lojalitetsplikt och civilrättsliga ansvar enligt lag (1990:406) om skydd för företagshemligheter

Wedbäck Pizevska, Mikaela LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det är obestridligt att arbetstagare i större utsträckning än andra kommer i kontakt med hemlig information på arbetsplatsen, som vid en spridning kan medföra skada för arbetsgivaren. Denna uppsats undersöker arbetsgivarens skydd för företagshemligheter med utgångspunkt i den arbetsrättsliga lojalitetsplikten och det civilrättsliga ansvaret för arbetstagare enligt FHL. Skyddet under och efter anställningen behandlas, för att därefter kunna beskriva på vilket sätt dessa regleringar sammanfaller och kompletterar varandra, huvudsakligen sett ur ett arbetsgivarperspektiv. Vidare undersöks utrymmet för förbättring mot bakgrund av relevanta intressen.

Arbetstagare har till följd av anställningen en skyldighet att under en bestående... (More)
Det är obestridligt att arbetstagare i större utsträckning än andra kommer i kontakt med hemlig information på arbetsplatsen, som vid en spridning kan medföra skada för arbetsgivaren. Denna uppsats undersöker arbetsgivarens skydd för företagshemligheter med utgångspunkt i den arbetsrättsliga lojalitetsplikten och det civilrättsliga ansvaret för arbetstagare enligt FHL. Skyddet under och efter anställningen behandlas, för att därefter kunna beskriva på vilket sätt dessa regleringar sammanfaller och kompletterar varandra, huvudsakligen sett ur ett arbetsgivarperspektiv. Vidare undersöks utrymmet för förbättring mot bakgrund av relevanta intressen.

Arbetstagare har till följd av anställningen en skyldighet att under en bestående anställning vara lojala. Kravet på lojalitet innefattar en tystnadsplikt. Ett brott mot lojalitetsplikten kan föranleda skadeståndsansvar och arbetsrättsliga påföljder för en arbetstagare. Är det fråga om brott mot tystnadsplikten kan ansvar enligt 7 § FHL utkrävas. Medan lojalitetsplikten och den inkluderade tystnadsplikten endast gäller under bestående anställning, kan ansvar efter anställningen fortfarande utkrävas om det föreligger synnerliga.

Den slutsats som kan dras är att arbetstagarens civilrättsliga ansvar i FHL är beroende av de självständiga arbetsrättsliga principerna om lojalitet och tystnad. Tystnadsplikten begränsas ytterst av bestämmelserna i FHL om företagshemligheter och obehöriga angrepp, samtidigt som den ligger till grund för ansvar i 7 § FHL. Lojalitetspliktens omfång är större och omfattar många typer av illojalt beteende från arbetstagarens sida.

Regleringarna kan inte beskrivas som fullt sammanfallande, utan snarare som kompletterande i förhållande till varandra. Detta har sina för- och nackdelar, beroende på vems intresse som beaktas. Det finns brister i arbetsgivarens skydd för företagshemligheter enligt dagens lagstiftning, men arbetstagaren får ett större mått av frihet att utnyttja kunskap, erfarenhet och skicklighet efter anställningens upphörande än vad som annars hade varit fallet. Möjligheten att avtala torde många gånger ge det skydd som arbetsgivaren önskar. (Less)
Abstract
It is undisputed that employees gain access to classified information from their employer, and that spreading such information may harm the employer. This thesis investigates the protection of trade secrets using the duty of loyalty deriving from labour law and the liability of the employee according to FHL as a starting point. In order to analyse how these rules coincide and complement each other, the protection of trade secrets during the course of the employment and after the employment has terminated will be reviewed from the employer’s perspective.

Employees have a duty of loyalty to the employer that is in force during the duration of the employment. The duty of loyalty contains a duty to observe silence. Violating the duty of... (More)
It is undisputed that employees gain access to classified information from their employer, and that spreading such information may harm the employer. This thesis investigates the protection of trade secrets using the duty of loyalty deriving from labour law and the liability of the employee according to FHL as a starting point. In order to analyse how these rules coincide and complement each other, the protection of trade secrets during the course of the employment and after the employment has terminated will be reviewed from the employer’s perspective.

Employees have a duty of loyalty to the employer that is in force during the duration of the employment. The duty of loyalty contains a duty to observe silence. Violating the duty of loyalty may entail liability for damages to the employer as well as sanctions available under the labour law regime. Should the employee violate the duty to observe silence, the employee is liable according to 7 § FHL. While the duty of loyalty and the duty to observe silence, which it entails, only are applicable during the course of the employment, the employee may still be liable after the termination of employment if there are extraordinary reasons motivating it.

In conclusion, the responsibility of the employee according to FHL is contingent upon the principles regulated in labour law concerning loyalty and the obligation to observe silence. The duty to observe silence is limited by the provisions of FHL concerning trade secrets and unauthorized attacks, at the same time as it is the basis of liability according to 7 § FHL. The duty of loyalty is more encompassing that the provisions protecting trade secrets since it encompasses several types of disloyal behaviour.

The provisions are complementing rather than coinciding. Depending on whose interests is prioritized, there are advantages and disadvantages to the current legislation. The employer is not sufficiently protected, whereas the employee to a large extent is free to use her knowledge, experiences and skills after the termination of employment. This freedom is more encompassing than what would have been the case without the current legislation. The ability to agree through contract will often provide the protection the employer seeks for. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wedbäck Pizevska, Mikaela LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsrätt, Avtalsrätt, Skadeståndsrätt, Förmögenhetsrätt, Företagshemlighet, Lojalitetsplikt, Tystnadsplikt, Arbetsgivare, Arbetstagare, Anställningsavtal, FHL, Skadestånd, Skadeståndsansvar
language
Swedish
id
8508888
date added to LUP
2016-02-24 08:13:08
date last changed
2016-02-24 08:13:08
@misc{8508888,
 abstract   = {It is undisputed that employees gain access to classified information from their employer, and that spreading such information may harm the employer. This thesis investigates the protection of trade secrets using the duty of loyalty deriving from labour law and the liability of the employee according to FHL as a starting point. In order to analyse how these rules coincide and complement each other, the protection of trade secrets during the course of the employment and after the employment has terminated will be reviewed from the employer’s perspective.

Employees have a duty of loyalty to the employer that is in force during the duration of the employment. The duty of loyalty contains a duty to observe silence. Violating the duty of loyalty may entail liability for damages to the employer as well as sanctions available under the labour law regime. Should the employee violate the duty to observe silence, the employee is liable according to 7 § FHL. While the duty of loyalty and the duty to observe silence, which it entails, only are applicable during the course of the employment, the employee may still be liable after the termination of employment if there are extraordinary reasons motivating it.

In conclusion, the responsibility of the employee according to FHL is contingent upon the principles regulated in labour law concerning loyalty and the obligation to observe silence. The duty to observe silence is limited by the provisions of FHL concerning trade secrets and unauthorized attacks, at the same time as it is the basis of liability according to 7 § FHL. The duty of loyalty is more encompassing that the provisions protecting trade secrets since it encompasses several types of disloyal behaviour. 

The provisions are complementing rather than coinciding. Depending on whose interests is prioritized, there are advantages and disadvantages to the current legislation. The employer is not sufficiently protected, whereas the employee to a large extent is free to use her knowledge, experiences and skills after the termination of employment. This freedom is more encompassing than what would have been the case without the current legislation. The ability to agree through contract will often provide the protection the employer seeks for.},
 author    = {Wedbäck Pizevska, Mikaela},
 keyword   = {Arbetsrätt,Avtalsrätt,Skadeståndsrätt,Förmögenhetsrätt,Företagshemlighet,Lojalitetsplikt,Tystnadsplikt,Arbetsgivare,Arbetstagare,Anställningsavtal,FHL,Skadestånd,Skadeståndsansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsgivarens hemlighet, arbetstagarens skyldighet - En undersökning av arbetstagarens lojalitetsplikt och civilrättsliga ansvar enligt lag (1990:406) om skydd för företagshemligheter},
 year     = {2015},
}