Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn - En kritisk granskning av gällande rätt

Ragnarsson, Emma LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen kommer behandla gränsdragningen mellan brotten våldtäkt mot barn samt sexuellt utnyttjande av barn. För att besvara frågeställningarna beskrivs aktuella bestämmelser i brottsbalkens 6 kapitel, dess tillkomst och motiv för att sedan undersöka hur domstolarna idag tillämpar den gällande rätten. Undersökningen har till syfte att granska om domstolarna idag följer lagstiftarens intentioner. Uppsatsen kommer också redogöra för barns sexuella utveckling och mognad för att lättare kunna applicera och belysa den problematik som kan finnas när domstolen för sina resonemang samt för att bättre förstå rubriceringarna som görs.

Min slutsats är att domstolarna går emot lagstiftarens intentioner och att domskälen inte är enhetliga. De... (More)
Uppsatsen kommer behandla gränsdragningen mellan brotten våldtäkt mot barn samt sexuellt utnyttjande av barn. För att besvara frågeställningarna beskrivs aktuella bestämmelser i brottsbalkens 6 kapitel, dess tillkomst och motiv för att sedan undersöka hur domstolarna idag tillämpar den gällande rätten. Undersökningen har till syfte att granska om domstolarna idag följer lagstiftarens intentioner. Uppsatsen kommer också redogöra för barns sexuella utveckling och mognad för att lättare kunna applicera och belysa den problematik som kan finnas när domstolen för sina resonemang samt för att bättre förstå rubriceringarna som görs.

Min slutsats är att domstolarna går emot lagstiftarens intentioner och att domskälen inte är enhetliga. De innehåller bristfälliga motiveringar och är oförutsägbara. Sammanfattningsvis anser jag att lagstiftaren åter igen behöver se över den nya lagstiftningen, även om en utvärdering skedde 2008. Det finns ännu idag ingen tydlig gränsdragning brotten emellan och efter en noggrann analys av domstolarnas rättstillämpning har jag inte hittat några vägledande argument för att förstå hur domstolarna idag kommer att döma. Jag anser också att lagstiftaren skulle dela upp brottet sexuellt utnyttjande av barn i två olika nivåer: normalgraden av sexuellt utnyttjande av barn samt grovt sexuellt utnyttjande av barn. Detta skulle leda till att våldtäkt mot barn skulle reserveras för de mest allvarliga brotten. Det skulle bli lättare att särskilja de situationer där ett barn nära 15 år faktiskt frivilligt väljer att ha sex.

En annan lösning som skulle kunna ske är att lagstiftaren ändrar gränsen för sexuell självbestämmanderätt till 13 år eftersom domstolarna ger uttryck för en presumtion för sexuell mognad vid denna ålder. Dock är detta inget jag personligen anser bör hända, då jag står fast vid att barn inte är mogna för sex innan de fyllt 15 år. (Less)
Abstract
This essay will address the issue when it comes to distinguish the two crimes of child rape and sexual exploitation of a child. The purpose is to critically examine the law and see whether or not it is an appropriate use. To reach a conclusion, there will be a presentation of the current regulation in the sixth chapter of the Penal Code as well as a review regarding how the Swedish courts administer the law. The essay will also describe a child’s sexual progress to make it comprehensible to apply and to illustrate the problems that may exist when the courts produce their reasoning, and to better understand the classification of the crimes.

My conclusion is that the courts rule against the intention of the legislative and that the... (More)
This essay will address the issue when it comes to distinguish the two crimes of child rape and sexual exploitation of a child. The purpose is to critically examine the law and see whether or not it is an appropriate use. To reach a conclusion, there will be a presentation of the current regulation in the sixth chapter of the Penal Code as well as a review regarding how the Swedish courts administer the law. The essay will also describe a child’s sexual progress to make it comprehensible to apply and to illustrate the problems that may exist when the courts produce their reasoning, and to better understand the classification of the crimes.

My conclusion is that the courts rule against the intention of the legislative and that the grounds for the decisions are inconsistent. Rather they contain defective justifications and are unforeseeable. I consider that it once again needs to be a reconsideration of the law, even though an evaluation took place in 2008. There is still today no obvious demarcation between these crimes. After a particular analysis of the courts interpretation of the law, I have not found any guiding arguments to understand how the court would rule. I also consider that the legislator should divide the crime of sexual exploitation of a child into two different levels: sexual exploration of a child of a normal degree and gross sexual exploitation of a child. The crime of child rape would then be reserved for the most serious crimes and it would be easier to differentiate from situations when the child is near the limit of 15 years old, and with their own free will chose to have sex.

Another solution for the legislature is to change the age limit for sexual self-determination to 13 years, as the court expresses a presumption of sexual maturity when a child reaches this age. However, this is not something I personally consider as a recommendable solution, because my opinion is that children are not mature for sex before an age of 15. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ragnarsson, Emma LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn
language
Swedish
id
8511361
date added to LUP
2016-02-23 16:08:58
date last changed
2016-02-23 16:08:58
@misc{8511361,
 abstract   = {This essay will address the issue when it comes to distinguish the two crimes of child rape and sexual exploitation of a child. The purpose is to critically examine the law and see whether or not it is an appropriate use. To reach a conclusion, there will be a presentation of the current regulation in the sixth chapter of the Penal Code as well as a review regarding how the Swedish courts administer the law. The essay will also describe a child’s sexual progress to make it comprehensible to apply and to illustrate the problems that may exist when the courts produce their reasoning, and to better understand the classification of the crimes. 
 
My conclusion is that the courts rule against the intention of the legislative and that the grounds for the decisions are inconsistent. Rather they contain defective justifications and are unforeseeable. I consider that it once again needs to be a reconsideration of the law, even though an evaluation took place in 2008. There is still today no obvious demarcation between these crimes. After a particular analysis of the courts interpretation of the law, I have not found any guiding arguments to understand how the court would rule. I also consider that the legislator should divide the crime of sexual exploitation of a child into two different levels: sexual exploration of a child of a normal degree and gross sexual exploitation of a child. The crime of child rape would then be reserved for the most serious crimes and it would be easier to differentiate from situations when the child is near the limit of 15 years old, and with their own free will chose to have sex.

Another solution for the legislature is to change the age limit for sexual self-determination to 13 years, as the court expresses a presumption of sexual maturity when a child reaches this age. However, this is not something I personally consider as a recommendable solution, because my opinion is that children are not mature for sex before an age of 15.},
 author    = {Ragnarsson, Emma},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,våldtäkt mot barn,sexuellt utnyttjande av barn},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn - En kritisk granskning av gällande rätt},
 year     = {2015},
}