Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Internetleverantörers ansvar vid streaming

Byström, My LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats utreds vilket ansvar en internetleverantör har när de fungerar som mellanhand och tillhandahåller internetuppkoppling vid tredje mans intrång i upphovsrätt, då intrången sker genom att tillgängliggöra verk för streaming.

Streaming är sedan några år tillbaka det vanligaste sättet att se på film som tillgängliggjorts på ett olagligt sätt. Det är inte straffbart att till exempel se på film via streaming, men det är straffbart att tillgängliggöra verk för allmänheten utan rättsinnehavarens tillåtelse. Den svenska lagstiftningen kring streaming har sin grund i Infosoc-direktivet. Det är därför betydelsefullt att undersöka om den svenska rätten överensstämmer med EU-rätten.

Det finns i Infosoc-direktivet och den svenska... (More)
I denna uppsats utreds vilket ansvar en internetleverantör har när de fungerar som mellanhand och tillhandahåller internetuppkoppling vid tredje mans intrång i upphovsrätt, då intrången sker genom att tillgängliggöra verk för streaming.

Streaming är sedan några år tillbaka det vanligaste sättet att se på film som tillgängliggjorts på ett olagligt sätt. Det är inte straffbart att till exempel se på film via streaming, men det är straffbart att tillgängliggöra verk för allmänheten utan rättsinnehavarens tillåtelse. Den svenska lagstiftningen kring streaming har sin grund i Infosoc-direktivet. Det är därför betydelsefullt att undersöka om den svenska rätten överensstämmer med EU-rätten.

Det finns i Infosoc-direktivet och den svenska lagstiftningen möjlighet för rättsinnehavare att ansöka vid domstol om föreläggande mot internetleverantör. Att undersöka hur effektivt ett sådant föreläggande blir för att skydda upphovsrätten och dess närstående rättigheter blir därför aktuellt.

Uppsatsen behandlar lagstiftning, lagförarbeten och praxis för att ge en övergripande bild av gällande rätt. Efter utredning når uppsatsen sammanfattningsvis fram till att den mer restriktivt hållna svenska rättstillämpningen inte är förenlig med den höga skyddsnivån i EU-lagstiftningen. Efter analysen om ett föreläggande är en effektiv åtgärd är slutsatsen att åtgärden är effektiv. (Less)
Popular Abstract
This paper investigates what responsibility an internet service provider has as an intermediate, when third party makes work available to the public without the consent of the holders of a right related to copyright through streaming.

Streaming is since a few years back the most common way to watch films that has illegally been made available to the public. It is not a crime to, for example watch a movie through streaming. It is however a crime to make the film available to the public without the consent of the holders of the right. The Swedish law on streaming is built on the Directive 2001/29/EC. Therefore it is meaningful to examine if the Swedish law conforms with the Directive 2001/29/EC and case-law from the the European Union.

... (More)
This paper investigates what responsibility an internet service provider has as an intermediate, when third party makes work available to the public without the consent of the holders of a right related to copyright through streaming.

Streaming is since a few years back the most common way to watch films that has illegally been made available to the public. It is not a crime to, for example watch a movie through streaming. It is however a crime to make the film available to the public without the consent of the holders of the right. The Swedish law on streaming is built on the Directive 2001/29/EC. Therefore it is meaningful to examine if the Swedish law conforms with the Directive 2001/29/EC and case-law from the the European Union.

In the Directive 2001/29/EG and in Swedish law there is a possibility for the rightholders whose interests are affected by an infringing activity to apply for an injunction against intermediates. To look at how efficient such an injunction will be to protect copyright is therefore an interesting aspect.

This essay discusses law and case law to show the way the law is practiced in Sweden. After some investigation the essay reaches its conclusion that the more restrictive application used in Sweden is not in compliance with the Directive 2001/29/EC and case-law from the European Union. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Byström, My LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
immaterialrätt
language
Swedish
id
8511593
date added to LUP
2016-02-08 10:43:51
date last changed
2016-02-08 10:43:51
@misc{8511593,
 abstract   = {I denna uppsats utreds vilket ansvar en internetleverantör har när de fungerar som mellanhand och tillhandahåller internetuppkoppling vid tredje mans intrång i upphovsrätt, då intrången sker genom att tillgängliggöra verk för streaming.

Streaming är sedan några år tillbaka det vanligaste sättet att se på film som tillgängliggjorts på ett olagligt sätt. Det är inte straffbart att till exempel se på film via streaming, men det är straffbart att tillgängliggöra verk för allmänheten utan rättsinnehavarens tillåtelse. Den svenska lagstiftningen kring streaming har sin grund i Infosoc-direktivet. Det är därför betydelsefullt att undersöka om den svenska rätten överensstämmer med EU-rätten. 

Det finns i Infosoc-direktivet och den svenska lagstiftningen möjlighet för rättsinnehavare att ansöka vid domstol om föreläggande mot internetleverantör. Att undersöka hur effektivt ett sådant föreläggande blir för att skydda upphovsrätten och dess närstående rättigheter blir därför aktuellt.

Uppsatsen behandlar lagstiftning, lagförarbeten och praxis för att ge en övergripande bild av gällande rätt. Efter utredning når uppsatsen sammanfattningsvis fram till att den mer restriktivt hållna svenska rättstillämpningen inte är förenlig med den höga skyddsnivån i EU-lagstiftningen. Efter analysen om ett föreläggande är en effektiv åtgärd är slutsatsen att åtgärden är effektiv.},
 author    = {Byström, My},
 keyword   = {immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internetleverantörers ansvar vid streaming},
 year     = {2015},
}