Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Montesquieus inflytande i den svenska författningsutvecklingen - Om maktdelning i 1809 års regeringsform

Pana, Samuel LU (2015) LAGF03 20152
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I denna uppsats prövas i vilka konstitutionella problemkretsar det råder överensstämmelse mellan 1809 års regeringsform och Montesquieus maktdelningslära. Det redogörs även för den forskardebatt som kretsat kring regeringsformens spirituella genesis. I uppsatsen framförs en objektiv jämförelse, för att se i vilka delar det råder överensstämmelse mellan regeringsformen och maktdelningsläran. Detta presenteras genom intagandet av ett kritiskt förhållningssätt till doktrinen samt rättshistorisk metod. Det framkommer att den dömande makten skiljer sig markant i regeringsformen till skillnad från Montesquieus idé. Lagstiftningsprocessen överensstämmer delvis, bland annat genom adelns representation i riksdagen samt kungens vetorätt mot ny... (More)
I denna uppsats prövas i vilka konstitutionella problemkretsar det råder överensstämmelse mellan 1809 års regeringsform och Montesquieus maktdelningslära. Det redogörs även för den forskardebatt som kretsat kring regeringsformens spirituella genesis. I uppsatsen framförs en objektiv jämförelse, för att se i vilka delar det råder överensstämmelse mellan regeringsformen och maktdelningsläran. Detta presenteras genom intagandet av ett kritiskt förhållningssätt till doktrinen samt rättshistorisk metod. Det framkommer att den dömande makten skiljer sig markant i regeringsformen till skillnad från Montesquieus idé. Lagstiftningsprocessen överensstämmer delvis, bland annat genom adelns representation i riksdagen samt kungens vetorätt mot ny lagstiftning. Den verkställande makten överensstämmer till den grad att makten innehas av en monark både i regeringsformen och maktdelningsläran. Syftet med den verkställande makten är detsamma i regeringsformen som maktdelningsläran. (Less)
Popular Abstract
This essay aims to assess in what constitutional aspects there exists a correspondence between the Swedish 1809 constitution and Montesquieu’s theory of separation of powers. The debate amongst researchers that has existed regarding the spiritual genesis of the constitution is also considered in this essay. The reader will find an objective comparison utilising a critical perspective to the sources used and a legal history-method, so it can be assessed whether, and in what parts of the constitution, there exists a correspondence to the theory of separation of powers. It appears that the judicial power differs distinctly in the constitution compared to Montesquieu’s idea. The legislative process corresponds partially, inter alia through the... (More)
This essay aims to assess in what constitutional aspects there exists a correspondence between the Swedish 1809 constitution and Montesquieu’s theory of separation of powers. The debate amongst researchers that has existed regarding the spiritual genesis of the constitution is also considered in this essay. The reader will find an objective comparison utilising a critical perspective to the sources used and a legal history-method, so it can be assessed whether, and in what parts of the constitution, there exists a correspondence to the theory of separation of powers. It appears that the judicial power differs distinctly in the constitution compared to Montesquieu’s idea. The legislative process corresponds partially, inter alia through the representation in the Riksdag by the nobility and the King’s possibility to use a veto against new legislation. The executive power is held by a monarch both in the constitution as well as in the separation of powers-theory. The purpose of this power, which is to govern the kingdom, is identical in the constitution and Montesquieu’s theory. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pana, Samuel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria, allmän rättslära, jurisprudence
language
Swedish
id
8511610
date added to LUP
2016-02-23 15:06:43
date last changed
2016-02-23 15:06:43
@misc{8511610,
 abstract   = {{I denna uppsats prövas i vilka konstitutionella problemkretsar det råder överensstämmelse mellan 1809 års regeringsform och Montesquieus maktdelningslära. Det redogörs även för den forskardebatt som kretsat kring regeringsformens spirituella genesis. I uppsatsen framförs en objektiv jämförelse, för att se i vilka delar det råder överensstämmelse mellan regeringsformen och maktdelningsläran. Detta presenteras genom intagandet av ett kritiskt förhållningssätt till doktrinen samt rättshistorisk metod. Det framkommer att den dömande makten skiljer sig markant i regeringsformen till skillnad från Montesquieus idé. Lagstiftningsprocessen överensstämmer delvis, bland annat genom adelns representation i riksdagen samt kungens vetorätt mot ny lagstiftning. Den verkställande makten överensstämmer till den grad att makten innehas av en monark både i regeringsformen och maktdelningsläran. Syftet med den verkställande makten är detsamma i regeringsformen som maktdelningsläran.}},
 author    = {{Pana, Samuel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Montesquieus inflytande i den svenska författningsutvecklingen - Om maktdelning i 1809 års regeringsform}},
 year     = {{2015}},
}