Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"You are always left wanting more" : Perfektionskrav och sociala medier

Håkansson, Vera LU and Hedén, Charlotte LU (2015) MKVK04 20152
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Via sociala medier har man möjlighet att ta del av andra människors självpresentationer, exempelvis genom Instagram, dessa stämmer inte alltid överens med verkligheten. På senare tid har man kunnat bevittna allt fler reaktioner mot dessa tillrättalagda bilder och perfektionskraven på sociala medier. För att närmare undersöka kraven och reaktionerna har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys och fallstudie av huvudsakligen två medieplattformar, Essena O’Neills hemsida och Michaela Fornis blogg. De båda har öppet reagerat mot perfektionskraven på sina respektive plattformar. Vårt sekundärmaterial består av annat medialt innehåll, som exempelvis podcasts, och används som stöttande till primärmaterialet för att visa på vårt ämnesvals... (More)
Via sociala medier har man möjlighet att ta del av andra människors självpresentationer, exempelvis genom Instagram, dessa stämmer inte alltid överens med verkligheten. På senare tid har man kunnat bevittna allt fler reaktioner mot dessa tillrättalagda bilder och perfektionskraven på sociala medier. För att närmare undersöka kraven och reaktionerna har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys och fallstudie av huvudsakligen två medieplattformar, Essena O’Neills hemsida och Michaela Fornis blogg. De båda har öppet reagerat mot perfektionskraven på sina respektive plattformar. Vårt sekundärmaterial består av annat medialt innehåll, som exempelvis podcasts, och används som stöttande till primärmaterialet för att visa på vårt ämnesvals spridning och allmängiltighet. Vi intresserade oss framförallt för identitetsskapande och självpresentation i relation till perfektionskraven. Problematiken vi undersöker har att göra med hur perfektionskraven konstrueras och upprätthålls på sociala medier och hur detta tar sig uttryck i motsägelser, identitet och individens mellanregion. Syftet med vår studie är att söka ökad förståelse för kraven och vilken roll sociala medier spelar i bevarandet av perfektionskraven. Vi argumenterar även för kvinnans roll på sociala medier och vilken betydelse hennes utseende har för hennes karaktär. Studiens resultat visar på att det är svårt att undvika kraven, eftersom de är allomfattande och föränderliga. När ett krav försvinner ersätts det oftast med ett annat, vilket gör att även om man frigör sig från exempelvis kravet på en framgångsrik karriär kan det ersättas med kravet på en perfekt familj. De reaktioner vi kunnat utläsa tyder på att perfektionskraven bidrar till stress och ett ökat bekräftelsebehov hos de fall vi studerat. Vår studie visar även att ifall man inte uppfyller perfektionskraven eller om de ansträngningar man gör är märkbara, kan det leda till en känsla av skam. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Håkansson, Vera LU and Hedén, Charlotte LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Meyrowitz, Brown, Tseëlon, skam, utseende, sociala medier, identitet, perfektionskrav, perfektion
language
Swedish
id
8512084
date added to LUP
2016-01-28 07:57:08
date last changed
2016-01-28 07:57:08
@misc{8512084,
 abstract   = {Via sociala medier har man möjlighet att ta del av andra människors självpresentationer, exempelvis genom Instagram, dessa stämmer inte alltid överens med verkligheten. På senare tid har man kunnat bevittna allt fler reaktioner mot dessa tillrättalagda bilder och perfektionskraven på sociala medier. För att närmare undersöka kraven och reaktionerna har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys och fallstudie av huvudsakligen två medieplattformar, Essena O’Neills hemsida och Michaela Fornis blogg. De båda har öppet reagerat mot perfektionskraven på sina respektive plattformar. Vårt sekundärmaterial består av annat medialt innehåll, som exempelvis podcasts, och används som stöttande till primärmaterialet för att visa på vårt ämnesvals spridning och allmängiltighet. Vi intresserade oss framförallt för identitetsskapande och självpresentation i relation till perfektionskraven. Problematiken vi undersöker har att göra med hur perfektionskraven konstrueras och upprätthålls på sociala medier och hur detta tar sig uttryck i motsägelser, identitet och individens mellanregion. Syftet med vår studie är att söka ökad förståelse för kraven och vilken roll sociala medier spelar i bevarandet av perfektionskraven. Vi argumenterar även för kvinnans roll på sociala medier och vilken betydelse hennes utseende har för hennes karaktär. Studiens resultat visar på att det är svårt att undvika kraven, eftersom de är allomfattande och föränderliga. När ett krav försvinner ersätts det oftast med ett annat, vilket gör att även om man frigör sig från exempelvis kravet på en framgångsrik karriär kan det ersättas med kravet på en perfekt familj. De reaktioner vi kunnat utläsa tyder på att perfektionskraven bidrar till stress och ett ökat bekräftelsebehov hos de fall vi studerat. Vår studie visar även att ifall man inte uppfyller perfektionskraven eller om de ansträngningar man gör är märkbara, kan det leda till en känsla av skam.},
 author    = {Håkansson, Vera and Hedén, Charlotte},
 keyword   = {Meyrowitz,Brown,Tseëlon,skam,utseende,sociala medier,identitet,perfektionskrav,perfektion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"You are always left wanting more" : Perfektionskrav och sociala medier},
 year     = {2015},
}