Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kränkande särbehandling i arbetslivet

Milansson, Iva LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract
New regulations issued by the Swedish Work Environment Authority will enter into force on the 31 March 2016 and will repeal, inter alia, the provisions on emotional abuse in the workplace. The provisions on emotional abuse have first been tried in the Krokom case, which is still the only legal case involving psychosocial work environment in Sweden.

The main purpose of this essay has been to describe current the rights regarding emotional abuse in the workplace and how the new regulations could affect the legal position. This essay is based on a jurisprudential approach where the law has been identified, described and analyzed. The Krokom case has been used as an example to examine the impact of the new regulations in a similar situation... (More)
New regulations issued by the Swedish Work Environment Authority will enter into force on the 31 March 2016 and will repeal, inter alia, the provisions on emotional abuse in the workplace. The provisions on emotional abuse have first been tried in the Krokom case, which is still the only legal case involving psychosocial work environment in Sweden.

The main purpose of this essay has been to describe current the rights regarding emotional abuse in the workplace and how the new regulations could affect the legal position. This essay is based on a jurisprudential approach where the law has been identified, described and analyzed. The Krokom case has been used as an example to examine the impact of the new regulations in a similar situation and also the impact of the employers’ obligations and responsibilities within emotional abuse. The purpose of the new regulations is to make it clearer for employers to work with matters in the psychosocial work environment. It should be easy to do it right, and therefore clearer provisions.

In summary I believe the new regulations are a step in the right direction but it is still unclear whether there will be a noticeable change in the matter of the psychosocial work environment. My summed conclusion is that emotional abuse needs to be introduced into the Criminal Code if there is to be a change in the working environment. It should also introduce an investigative obligation that is sanctioned. The idea behind the new regulations is well intentioned, but I question what difference the regulations would mean for the future.
Keywords: emotional abuse, psychosocial work environment, new regulations. (Less)
Abstract (Swedish)
Nya föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket träder i kraft 31 mars 2016 och kommer att upphäva bland annat föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet. Bestämmelserna om kränkande särbehandling har för första gången prövats i Krokom-fallet, som än idag är det enda rättsfall som berör psykosocial arbetsmiljö.

Huvudsyftet med uppsatsen har varit att redogöra för gällande rätt avseende kränkande särbehandling i arbetslivet och hur de nya föreskrifterna kan komma att påverka rättsläget. Utifrån en rättsdogmatisk metod har gällande rätt redovisats och analyserats. Krokom-fallet har använts som ett exempel för att kunna undersöka vilken inverkan de nya föreskrifterna kan få på en liknande situation samt vilken inverkan... (More)
Nya föreskrifter utfärdade av Arbetsmiljöverket träder i kraft 31 mars 2016 och kommer att upphäva bland annat föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet. Bestämmelserna om kränkande särbehandling har för första gången prövats i Krokom-fallet, som än idag är det enda rättsfall som berör psykosocial arbetsmiljö.

Huvudsyftet med uppsatsen har varit att redogöra för gällande rätt avseende kränkande särbehandling i arbetslivet och hur de nya föreskrifterna kan komma att påverka rättsläget. Utifrån en rättsdogmatisk metod har gällande rätt redovisats och analyserats. Krokom-fallet har använts som ett exempel för att kunna undersöka vilken inverkan de nya föreskrifterna kan få på en liknande situation samt vilken inverkan föreskrifterna kan ge på arbets-givarens skyldigheter och ansvar vid kränkande särbehandling. Syftet med de nya föreskrifterna är att det ska vara tydligare för arbetsgivare att arbeta med frågor i den psykosociala arbetsmiljön. Det ska vara lätt att göra rätt och därför ska bestämmelserna vara tydligare.

Sammanfattningsvis innebär de nya föreskrifterna ett steg i rätt riktning men det är ännu oklart huruvida det kommer att ske en märkbar förändring vad avser den psykosociala arbetsmiljön. Min summerade slutsats är att kränkande särbehandling behöver föras in i brottsbalken om det ska ske en förändring på arbetsmiljöområdet. Det bör dessutom införas en utrednings-skyldighet som är sanktionerad. Tanken bakom de nya föreskrifterna är av välmening men jag ställer mig frågande till vilken skillnad de kommer att innebära för framtiden.Nyckelord: kränkande särbehandling, psykosocial arbetsmiljö, nya föreskrifter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Milansson, Iva LU
supervisor
organization
alternative title
Emotional abuse in the working place
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, kränkande särbehandling
language
Swedish
id
8513883
date added to LUP
2016-01-29 12:56:10
date last changed
2016-01-29 12:56:10
@misc{8513883,
 abstract   = {New regulations issued by the Swedish Work Environment Authority will enter into force on the 31 March 2016 and will repeal, inter alia, the provisions on emotional abuse in the workplace. The provisions on emotional abuse have first been tried in the Krokom case, which is still the only legal case involving psychosocial work environment in Sweden.

The main purpose of this essay has been to describe current the rights regarding emotional abuse in the workplace and how the new regulations could affect the legal position. This essay is based on a jurisprudential approach where the law has been identified, described and analyzed. The Krokom case has been used as an example to examine the impact of the new regulations in a similar situation and also the impact of the employers’ obligations and responsibilities within emotional abuse. The purpose of the new regulations is to make it clearer for employers to work with matters in the psychosocial work environment. It should be easy to do it right, and therefore clearer provisions. 

In summary I believe the new regulations are a step in the right direction but it is still unclear whether there will be a noticeable change in the matter of the psychosocial work environment. My summed conclusion is that emotional abuse needs to be introduced into the Criminal Code if there is to be a change in the working environment. It should also introduce an investigative obligation that is sanctioned. The idea behind the new regulations is well intentioned, but I question what difference the regulations would mean for the future.
Keywords: emotional abuse, psychosocial work environment, new regulations.},
 author    = {Milansson, Iva},
 keyword   = {föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö,psykosocial arbetsmiljö,kränkande särbehandling},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kränkande särbehandling i arbetslivet},
 year     = {2015},
}