Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Superförmånsrätt - En studie om superförmånsrätter – deras uppkomst, tolkningssvårigheter och tillämpningsproblem

Ljungstrand, Sofia LU (2015) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
The Swedish insolvency legislation consist of essentially two alternative procedures for companies in financial difficulties, bankruptcy and company reconstruction.
In order to survive and remain in operation, a company undergoing company reconstruction (the debtor company) needs to continuously enter into new agreements with counterparties. Without new contracts and deliveries etc., operations and revenue ceases, which in turn can lead to company bankruptcy. Therefore, creditors´ claims which are based on agreements that the debtor, with the consent of the reconstructor, enter into during a company reorganization are therefore covered by a so-called superpriority right under 10 § 4 p. of the Swedish Priority Act (1970: 979). In case of... (More)
The Swedish insolvency legislation consist of essentially two alternative procedures for companies in financial difficulties, bankruptcy and company reconstruction.
In order to survive and remain in operation, a company undergoing company reconstruction (the debtor company) needs to continuously enter into new agreements with counterparties. Without new contracts and deliveries etc., operations and revenue ceases, which in turn can lead to company bankruptcy. Therefore, creditors´ claims which are based on agreements that the debtor, with the consent of the reconstructor, enter into during a company reorganization are therefore covered by a so-called superpriority right under 10 § 4 p. of the Swedish Priority Act (1970: 979). In case of bankruptcy, such claims have not only top priority among the general priority rights. They also prevail over some special priority rights, such as corporate mortgage.
The purpose of the thesis is to investigate and discuss what is required under applicable law for the super priority criteria, the “agreement requirement” and the “consent requirement”, to be met. In addition to this investigation, the validity of a super priority right in time, is accounted for.
Further, the thesis highlights and discusses the existing problems of interpretation and practical implementation of the super priority right and its prerequisites and to some extent how these could be avoided and resolved, e.g. through legislation. (Less)
Abstract (Swedish)
I den svenska insolvensrätten finns idag huvudsakligen två alternativa förfaranden för företag med betalningssvårigheter, konkurs och företagsrekonstruktion.
För att ett företag som genomgår företagsrekonstruktion (gäldenärsföretaget) ska kunna överleva och fortsätta i drift är det viktigt att gäldenärsföretaget löpande kan träffa nya avtal med motparter. Utan nya avtal avseende t.ex. leveranser stannar verksamheten upp och intäkterna upphör vilket i sin tur kan leda till att företaget försätts i konkurs. Fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion omfattas därför av s.k. superförmånsrätt enligt 10 § 4 p. Förmånsrättslagen (1970:979). Dessa fordringar har i en... (More)
I den svenska insolvensrätten finns idag huvudsakligen två alternativa förfaranden för företag med betalningssvårigheter, konkurs och företagsrekonstruktion.
För att ett företag som genomgår företagsrekonstruktion (gäldenärsföretaget) ska kunna överleva och fortsätta i drift är det viktigt att gäldenärsföretaget löpande kan träffa nya avtal med motparter. Utan nya avtal avseende t.ex. leveranser stannar verksamheten upp och intäkterna upphör vilket i sin tur kan leda till att företaget försätts i konkurs. Fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion omfattas därför av s.k. superförmånsrätt enligt 10 § 4 p. Förmånsrättslagen (1970:979). Dessa fordringar har i en konkurs inte bara bästa allmänna förmånsrätt utan även företräde framför vissa särskilda förmånsrätter, t.ex. företagshypotek.
Syftet med denna uppsats är att utreda och diskutera vad som krävs enligt gällande rätt för att superförmånsrättens rekvisit, d.v.s. avtalsrekvisitet och samtyckesrekvisitet ska vara uppfyllda. Utöver detta utreds vilken giltighetstid en superförmånsrätt har.
Vidare belyser och diskuterar uppsatsen vilka tolkningssvårigheter och praktiska tillämpningsproblem som finns när det gäller superförmånsrätten och dess rekvisit samt i viss mån hur sådana skulle kunna undvikas och lösas genom t.ex. lagstiftning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungstrand, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
Super Priority Right - A study of the super priority right - how they arise, interpretive difficulties and application problems
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
8513995
date added to LUP
2016-01-29 11:54:25
date last changed
2016-02-02 11:48:40
@misc{8513995,
 abstract   = {I den svenska insolvensrätten finns idag huvudsakligen två alternativa förfaranden för företag med betalningssvårigheter, konkurs och företagsrekonstruktion. 
För att ett företag som genomgår företagsrekonstruktion (gäldenärsföretaget) ska kunna överleva och fortsätta i drift är det viktigt att gäldenärsföretaget löpande kan träffa nya avtal med motparter. Utan nya avtal avseende t.ex. leveranser stannar verksamheten upp och intäkterna upphör vilket i sin tur kan leda till att företaget försätts i konkurs. Fordringar som grundar sig på avtal som gäldenären med rekonstruktörens samtycke träffat under en företagsrekonstruktion omfattas därför av s.k. superförmånsrätt enligt 10 § 4 p. Förmånsrättslagen (1970:979). Dessa fordringar har i en konkurs inte bara bästa allmänna förmånsrätt utan även företräde framför vissa särskilda förmånsrätter, t.ex. företagshypotek. 
Syftet med denna uppsats är att utreda och diskutera vad som krävs enligt gällande rätt för att superförmånsrättens rekvisit, d.v.s. avtalsrekvisitet och samtyckesrekvisitet ska vara uppfyllda. Utöver detta utreds vilken giltighetstid en superförmånsrätt har. 
Vidare belyser och diskuterar uppsatsen vilka tolkningssvårigheter och praktiska tillämpningsproblem som finns när det gäller superförmånsrätten och dess rekvisit samt i viss mån hur sådana skulle kunna undvikas och lösas genom t.ex. lagstiftning.},
 author    = {Ljungstrand, Sofia},
 keyword   = {Förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Superförmånsrätt - En studie om superförmånsrätter – deras uppkomst, tolkningssvårigheter och tillämpningsproblem},
 year     = {2015},
}