Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det säregna prisavdraget - Påföljder i konsumenttjänstlagen

Janke, Jonathan LU (2016) LAGM01 20152
Department of Law
Abstract (Swedish)
Konsumenttjänstlagen är en lag som omfattar stora delar av det svenska tjänsteområdet gällande avtal mellan konsumenter och näringsidkare. Lagen är tvingande till konsumentens fördel för att skydda konsumenter, som ses som en svagare part, mot näringsidkare. Jag har dock sett att det finns vissa problem med påföljden prisavdrag i konsumenttjänstlagen. Prisavdraget formuleras annorlunda i konsumenttjänstlagen jämfört med andra lagar, vilket leder till att den eventuellt måste tolkas annorlunda.

I denna uppsats undersöker jag påföljdssystemet i konsumenttjänstlagen, med särskilt fokus på påföljden prisavdrag. Syftena med uppsatsen är att undersöka hur konsumenttjänstlagen är tänkt att tillämpas, hur konsumenttjänstlagen tillämpas i... (More)
Konsumenttjänstlagen är en lag som omfattar stora delar av det svenska tjänsteområdet gällande avtal mellan konsumenter och näringsidkare. Lagen är tvingande till konsumentens fördel för att skydda konsumenter, som ses som en svagare part, mot näringsidkare. Jag har dock sett att det finns vissa problem med påföljden prisavdrag i konsumenttjänstlagen. Prisavdraget formuleras annorlunda i konsumenttjänstlagen jämfört med andra lagar, vilket leder till att den eventuellt måste tolkas annorlunda.

I denna uppsats undersöker jag påföljdssystemet i konsumenttjänstlagen, med särskilt fokus på påföljden prisavdrag. Syftena med uppsatsen är att undersöka hur konsumenttjänstlagen är tänkt att tillämpas, hur konsumenttjänstlagen tillämpas i praktiken och om påföljden prisavdrag i konsumenttjänstlagen kan anses vara en påföljd som är lik påföljden prisavdrag i andra lagar. Slutligen undersöker jag om konsumenttjänstlagen eventuellt behöver förändras och hur det i så fall skulle kunna ske. Detta är ett område som inte har undersökts i någon särskild utsträckning tidigare.

För att undersöka hur konsumenttjänstlagen är tänkt att tillämpas använder jag mig av den rättsdogmatiska metoden och undersöker förarbeten och doktrin. Först undersöker jag bakgrunden till den svenska konsumenträtten, och särskilt bakgrunden till konsumenttjänstlagen. För att undersöka hur konsumenttjänstlagen används i praktiken använder jag mig av rättsfall från allmänna domstolar och ärenden från Allmänna reklamationsnämnden. Jag gör även en översiktlig undersökning av de andra påföljderna i konsumenttjänstlagen, med ett särskilt avsnitt om var gränsen mellan skadestånd och prisavdrag går. Hur andra lagar reglerar påföljden prisavdrag studeras genom att läsa deras lagtext och förarbeten.
För att få ett annat perspektiv än det som framkommer i förarbeten och doktrin genomför jag även en intervju med en advokat som ofta använder sig av konsumenttjänstlagen i sitt arbete.

I analysen kommer jag fram till att påföljden prisavdrag i konsumenttjänstlagen är annorlunda jämfört med nästan alla andra lagars prisavdrag gällande hur det ska beräknas och att det inte finns någon tydlig förklaring till varför det är på det viset. Vidare kommer jag med förslag på hur prisavdraget i konsumenttjänstlagen kan ändras för att tydligare vara en del av ett gemensamt svenskt påföljdssystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Janke, Jonathan LU
supervisor
organization
course
LAGM01 20152
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, förmögenhetsrätt, konsumenträtt
language
Swedish
id
8514000
date added to LUP
2016-01-27 14:43:24
date last changed
2016-01-27 14:43:24
@misc{8514000,
 abstract   = {{Konsumenttjänstlagen är en lag som omfattar stora delar av det svenska tjänsteområdet gällande avtal mellan konsumenter och näringsidkare. Lagen är tvingande till konsumentens fördel för att skydda konsumenter, som ses som en svagare part, mot näringsidkare. Jag har dock sett att det finns vissa problem med påföljden prisavdrag i konsumenttjänstlagen. Prisavdraget formuleras annorlunda i konsumenttjänstlagen jämfört med andra lagar, vilket leder till att den eventuellt måste tolkas annorlunda.

I denna uppsats undersöker jag påföljdssystemet i konsumenttjänstlagen, med särskilt fokus på påföljden prisavdrag. Syftena med uppsatsen är att undersöka hur konsumenttjänstlagen är tänkt att tillämpas, hur konsumenttjänstlagen tillämpas i praktiken och om påföljden prisavdrag i konsumenttjänstlagen kan anses vara en påföljd som är lik påföljden prisavdrag i andra lagar. Slutligen undersöker jag om konsumenttjänstlagen eventuellt behöver förändras och hur det i så fall skulle kunna ske. Detta är ett område som inte har undersökts i någon särskild utsträckning tidigare.

För att undersöka hur konsumenttjänstlagen är tänkt att tillämpas använder jag mig av den rättsdogmatiska metoden och undersöker förarbeten och doktrin. Först undersöker jag bakgrunden till den svenska konsumenträtten, och särskilt bakgrunden till konsumenttjänstlagen. För att undersöka hur konsumenttjänstlagen används i praktiken använder jag mig av rättsfall från allmänna domstolar och ärenden från Allmänna reklamationsnämnden. Jag gör även en översiktlig undersökning av de andra påföljderna i konsumenttjänstlagen, med ett särskilt avsnitt om var gränsen mellan skadestånd och prisavdrag går. Hur andra lagar reglerar påföljden prisavdrag studeras genom att läsa deras lagtext och förarbeten.
För att få ett annat perspektiv än det som framkommer i förarbeten och doktrin genomför jag även en intervju med en advokat som ofta använder sig av konsumenttjänstlagen i sitt arbete.

I analysen kommer jag fram till att påföljden prisavdrag i konsumenttjänstlagen är annorlunda jämfört med nästan alla andra lagars prisavdrag gällande hur det ska beräknas och att det inte finns någon tydlig förklaring till varför det är på det viset. Vidare kommer jag med förslag på hur prisavdraget i konsumenttjänstlagen kan ändras för att tydligare vara en del av ett gemensamt svenskt påföljdssystem.}},
 author    = {{Janke, Jonathan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det säregna prisavdraget - Påföljder i konsumenttjänstlagen}},
 year     = {{2016}},
}