Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Integration i Sverige, nycklar till dörrar utan lås? : en kritisk och reviderande analys av begreppet integration

Hedin, Anna LU (2016) MRSG31 20152
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Föreliggande arbete innehåller en begreppsanalys av det officiella begreppet integration och syftar till att undersöka vad det finns för problematik med den vedertagna förståelsen av integration i Sverige, och hur begreppets innebörd lämpligen kan revideras för att bättre uttrycka integrationspolitikens utmaningar. Utgångspunkten är den att i begreppet integration, och förståelsen av detsamma, ligger både integrationens problem, men också dess potentiella lösning. Undersökningen görs från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att hur vi använder begrepp och vad vi lägger i dem i sig har politiska och samhälleliga konsekvenser. För att kunna utföra detta analyseras den svenska proposition som introducerade... (More)
Föreliggande arbete innehåller en begreppsanalys av det officiella begreppet integration och syftar till att undersöka vad det finns för problematik med den vedertagna förståelsen av integration i Sverige, och hur begreppets innebörd lämpligen kan revideras för att bättre uttrycka integrationspolitikens utmaningar. Utgångspunkten är den att i begreppet integration, och förståelsen av detsamma, ligger både integrationens problem, men också dess potentiella lösning. Undersökningen görs från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att hur vi använder begrepp och vad vi lägger i dem i sig har politiska och samhälleliga konsekvenser. För att kunna utföra detta analyseras den svenska proposition som introducerade integrationsbegreppet, och med utgångspunkt ur den problematik som denna förståelse visar på teoretiseras en ny innebörd av begreppet integration fram, genom en analytisk form av begreppsanalys. Den analytiska begrepps-analysen tar avstamp ur teorier om demokratiskt jämlikhet, social rättvisa och intersektionalitet. Resultatet visar på en vedertagen förståelse av integration som dras med en fokus på den som ska ”integreras”, och en förenklad förståelse av diskriminering, där endast diskriminering på basis av kultur eller etnicitet adresseras, samtidigt som diskriminering inte kopplas samman med samhälleliga institutioner och sociala hierarkier. Därför riktar den analytiska och reviderande begreppsanalysen in sig på en nyförståelse av integration som adresserar ojämlika maktrelationer och diskriminerande institutioner och strukturer, med ett intersektionellt perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedin, Anna LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20152
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
ojämlika maktrelationer, Sverige, socialkonstruktivism, institutionell diskriminering, social rättvisa, demokratisk jämlikhet, intersektionalitet, integration, Mänskliga rättigheter, Human rights
language
Swedish
id
8515634
date added to LUP
2016-02-16 11:37:50
date last changed
2016-03-16 10:57:26
@misc{8515634,
 abstract   = {Föreliggande arbete innehåller en begreppsanalys av det officiella begreppet integration och syftar till att undersöka vad det finns för problematik med den vedertagna förståelsen av integration i Sverige, och hur begreppets innebörd lämpligen kan revideras för att bättre uttrycka integrationspolitikens utmaningar. Utgångspunkten är den att i begreppet integration, och förståelsen av detsamma, ligger både integrationens problem, men också dess potentiella lösning. Undersökningen görs från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att hur vi använder begrepp och vad vi lägger i dem i sig har politiska och samhälleliga konsekvenser. För att kunna utföra detta analyseras den svenska proposition som introducerade integrationsbegreppet, och med utgångspunkt ur den problematik som denna förståelse visar på teoretiseras en ny innebörd av begreppet integration fram, genom en analytisk form av begreppsanalys. Den analytiska begrepps-analysen tar avstamp ur teorier om demokratiskt jämlikhet, social rättvisa och intersektionalitet. Resultatet visar på en vedertagen förståelse av integration som dras med en fokus på den som ska ”integreras”, och en förenklad förståelse av diskriminering, där endast diskriminering på basis av kultur eller etnicitet adresseras, samtidigt som diskriminering inte kopplas samman med samhälleliga institutioner och sociala hierarkier. Därför riktar den analytiska och reviderande begreppsanalysen in sig på en nyförståelse av integration som adresserar ojämlika maktrelationer och diskriminerande institutioner och strukturer, med ett intersektionellt perspektiv.},
 author    = {Hedin, Anna},
 keyword   = {ojämlika maktrelationer,Sverige,socialkonstruktivism,institutionell diskriminering,social rättvisa,demokratisk jämlikhet,intersektionalitet,integration,Mänskliga rättigheter,Human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Integration i Sverige, nycklar till dörrar utan lås? : en kritisk och reviderande analys av begreppet integration},
 year     = {2016},
}