Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ställ till med en scen

Littmarck, Arwid LU (2016) SKOK01 20151
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Den moderna demokratin är på väg mot ett allt mer individualistisk samhälle där utomparlamentariska aktörer som tidigare haft en direkt möjlighet att påverka politiska beslut nu blivit allt mer beroende av indirekta påverkansmetoder. I och
med ett ökat beroende av bland annat public relations och direkta aktioner har också
media har fått en allt mer central roll i den politiska debatten. Forskningen inom
medierelationer och public relations har länge fokuserat på de starka källornas
relation till media i tron om att svagare källor inte haft något reell möjlighet att
påverka. Senare studier visar dock att även svaga källor kan använda sig av medierelationer för att uppnås sina mål. Syftet med denna uppsats är att bidra till den... (More)
Den moderna demokratin är på väg mot ett allt mer individualistisk samhälle där utomparlamentariska aktörer som tidigare haft en direkt möjlighet att påverka politiska beslut nu blivit allt mer beroende av indirekta påverkansmetoder. I och
med ett ökat beroende av bland annat public relations och direkta aktioner har också
media har fått en allt mer central roll i den politiska debatten. Forskningen inom
medierelationer och public relations har länge fokuserat på de starka källornas
relation till media i tron om att svagare källor inte haft något reell möjlighet att
påverka. Senare studier visar dock att även svaga källor kan använda sig av medierelationer för att uppnås sina mål. Syftet med denna uppsats är att bidra till den befintliga forskningen genom att få en bredare kunskap om hur sociala rörelser
arbetar med civil olydnad inom sitt arbete med nyhetsrelationer. Studiens empiriska
material baseras på sex semistrukturerade intervjuer från tre olika sociala rörelser.
Undersökningens resultat visar att civil olydnad kan vara ett effektivt verktyg för att för att få medial uppmärksamhet. Dettas sker främst genom att nyhetsvärdet kan
öka på grund av en händelses olagliga natur och dess sensationella och avvikande
inslag, men även aktivisternas vilja att offra något ytterligare kan öka nyhetsvärdet.
Med hjälp av det ökade nyhetsvärde har också sociala rörelser fått möjligheten att
lyfta frågor som media i vanliga fall inte tar upp. Vidare visar resultaten att subventionerad information är ett viktigt inslag i aktioner av civil olydnad, inte minst i och med att civil olydnad kan ses som en form av subventionerad information och en så kallad pseudohändelse, men också för att tillhandahållande av information kring en händelse kan vara avgörande för att denna händelse rapporteras i media.
Organisationernas arbete med att gestalta civil olydnad har också visat sig vara ett
viktigt inslag för att påverka gestaltningen av en händelse i media och för att försöka legitimera aktionsformen. (Less)
Popular Abstract
Modern democracy is heading towards an increasingly individualistic society where extra-parliamentary groups who previously had a direct opportunity to influence policy decisions have become increasingly dependent on indirect advocacy methods. As the use of public relations and direct action have increased, the media have gotten an increasingly central position in the political debate. With the belief that weak sources have no real opportunity to influence media, mediarelations and public relations research have been focusing on the stronger sources and their relations with media. However, recent studies show that weak sources too have been successful in using media relations as a communication strategy. This study intend to contribute to... (More)
Modern democracy is heading towards an increasingly individualistic society where extra-parliamentary groups who previously had a direct opportunity to influence policy decisions have become increasingly dependent on indirect advocacy methods. As the use of public relations and direct action have increased, the media have gotten an increasingly central position in the political debate. With the belief that weak sources have no real opportunity to influence media, mediarelations and public relations research have been focusing on the stronger sources and their relations with media. However, recent studies show that weak sources too have been successful in using media relations as a communication strategy. This study intend to contribute to the existing research and to create a better understanding of how social movements use civil disobedience in their media relations work. Empirical data was collected by conducting six semi-structured interviews with three social movements, with a total of two recipients per social movement. The study results show that civil disobedience can be an effective tool to enhance news values, primarily because of its unlawful nature and it’s sensational and deviant elements. Another cause of higher news values seems to be caused by the willingness of activist to sacrificing something for their beliefs. Thanks to the increased news values social movements have been able to raise issues not usually reported by the media. The results also show that information subsidies is a key element in civil disobedience actions, not only because that the action itself can be interpreted as an act of subsidizing information and as a pseudo-event, but also because of that the information provided during the action can be crucial to get media coverage. The work of framing actions of civil disobedience have also shown to be crucial to the movement’s ability to influence the framing made by the media, and to legitimize the use of civil disobedience. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Littmarck, Arwid LU
supervisor
organization
alternative title
Sociala rörelser och civil olydnad som mediestrategi
course
SKOK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sociala rörelser, gestaltning, nyhetsvärdering, civil olydnad, news management, medierelationer, Public Relations
language
Swedish
id
8516028
date added to LUP
2016-06-09 16:04:27
date last changed
2016-06-09 16:04:27
@misc{8516028,
 abstract   = {Den moderna demokratin är på väg mot ett allt mer individualistisk samhälle där utomparlamentariska aktörer som tidigare haft en direkt möjlighet att påverka politiska beslut nu blivit allt mer beroende av indirekta påverkansmetoder. I och
med ett ökat beroende av bland annat public relations och direkta aktioner har också
media har fått en allt mer central roll i den politiska debatten. Forskningen inom
medierelationer och public relations har länge fokuserat på de starka källornas
relation till media i tron om att svagare källor inte haft något reell möjlighet att
påverka. Senare studier visar dock att även svaga källor kan använda sig av medierelationer för att uppnås sina mål. Syftet med denna uppsats är att bidra till den befintliga forskningen genom att få en bredare kunskap om hur sociala rörelser
arbetar med civil olydnad inom sitt arbete med nyhetsrelationer. Studiens empiriska
material baseras på sex semistrukturerade intervjuer från tre olika sociala rörelser.
Undersökningens resultat visar att civil olydnad kan vara ett effektivt verktyg för att för att få medial uppmärksamhet. Dettas sker främst genom att nyhetsvärdet kan
öka på grund av en händelses olagliga natur och dess sensationella och avvikande
inslag, men även aktivisternas vilja att offra något ytterligare kan öka nyhetsvärdet.
Med hjälp av det ökade nyhetsvärde har också sociala rörelser fått möjligheten att
lyfta frågor som media i vanliga fall inte tar upp. Vidare visar resultaten att subventionerad information är ett viktigt inslag i aktioner av civil olydnad, inte minst i och med att civil olydnad kan ses som en form av subventionerad information och en så kallad pseudohändelse, men också för att tillhandahållande av information kring en händelse kan vara avgörande för att denna händelse rapporteras i media.
Organisationernas arbete med att gestalta civil olydnad har också visat sig vara ett
viktigt inslag för att påverka gestaltningen av en händelse i media och för att försöka legitimera aktionsformen.},
 author    = {Littmarck, Arwid},
 keyword   = {sociala rörelser,gestaltning,nyhetsvärdering,civil olydnad,news management,medierelationer,Public Relations},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ställ till med en scen},
 year     = {2016},
}