Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Doyle och demokratisk fred: En statistiskanalys av representation, liberala värderingar, handel och interdependens för demokratisk fred!

Karlsson, Kevin LU (2016) FKVA22 20152
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
B-uppsatsens forskningsproblem är om Doyles teser om varför demokratier inte för krig mot varandra stämmer efter Huntingtons tredje demokratiseringsvåg. Uppsatsens syfte är att bidra till den demokratiska teorin genom att försöka avgöra om de tre faktorer som Doyle härleder från Kant och kompletterar kan förklara frånvaron av mellanstatligt krig mellan etablerade demokratier genom en empiriskanalys med tidseriedata och variabler från QoGs standard datamaterial från år 2015. Uppsatsen kommer använda den teori som Doyle härleder från Kant som förklarar frånvaron av mellanstatligt krig mellan demokratier genom demokratisk representation, hänsyn till andra demokratiers invånare samt handel och interdependens. Uppsatsens metoder är... (More)
B-uppsatsens forskningsproblem är om Doyles teser om varför demokratier inte för krig mot varandra stämmer efter Huntingtons tredje demokratiseringsvåg. Uppsatsens syfte är att bidra till den demokratiska teorin genom att försöka avgöra om de tre faktorer som Doyle härleder från Kant och kompletterar kan förklara frånvaron av mellanstatligt krig mellan etablerade demokratier genom en empiriskanalys med tidseriedata och variabler från QoGs standard datamaterial från år 2015. Uppsatsen kommer använda den teori som Doyle härleder från Kant som förklarar frånvaron av mellanstatligt krig mellan demokratier genom demokratisk representation, hänsyn till andra demokratiers invånare samt handel och interdependens. Uppsatsens metoder är korrelationsanalys och partial correlation analys som kommer att tillämpas på ett tidsseriematerial från QoG. Resultatet av uppsatsen visar att det i första hand är demokratiska institutioner som förklarar den demokratiska freden, medan hänsyn till andra demokratiers invånare, handel och interdependens verkar genom dessa för att motverka mellanstatligt krig (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Kevin LU
supervisor
organization
course
FKVA22 20152
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
moral och interdependens, kultur, demokrati, fred
language
Swedish
id
8516184
date added to LUP
2016-02-02 14:56:01
date last changed
2016-02-02 14:56:01
@misc{8516184,
 abstract   = {B-uppsatsens forskningsproblem är om Doyles teser om varför demokratier inte för krig mot varandra stämmer efter Huntingtons tredje demokratiseringsvåg. Uppsatsens syfte är att bidra till den demokratiska teorin genom att försöka avgöra om de tre faktorer som Doyle härleder från Kant och kompletterar kan förklara frånvaron av mellanstatligt krig mellan etablerade demokratier genom en empiriskanalys med tidseriedata och variabler från QoGs standard datamaterial från år 2015. Uppsatsen kommer använda den teori som Doyle härleder från Kant som förklarar frånvaron av mellanstatligt krig mellan demokratier genom demokratisk representation, hänsyn till andra demokratiers invånare samt handel och interdependens. Uppsatsens metoder är korrelationsanalys och partial correlation analys som kommer att tillämpas på ett tidsseriematerial från QoG. Resultatet av uppsatsen visar att det i första hand är demokratiska institutioner som förklarar den demokratiska freden, medan hänsyn till andra demokratiers invånare, handel och interdependens verkar genom dessa för att motverka mellanstatligt krig},
 author    = {Karlsson, Kevin},
 keyword   = {moral och interdependens,kultur,demokrati,fred},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Doyle och demokratisk fred: En statistiskanalys av representation, liberala värderingar, handel och interdependens för demokratisk fred!},
 year     = {2016},
}