Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medborgarskap och rättigheter ur en kosmopolitisk idétradition

Ekhem, Sofia LU (2016) MRSG31 20152
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen undersöks begreppet rättigheter med hjälp av några av den kosmopolitiska teorins främsta tänkare. Genom att göra en idéanalys av ett antal texter skrivna av bland annat Immanuel Kant, Hannah Arendt, John Rawls och Seyla Benhabib syftar den här uppsatsen till att skaffa en bred förståelse kring hur den kosmopolitiska teorin om rättigheter och medborgarskap ser ut. Vidare kommer andra aspekter att tas upp, exempelvis statslöshet, suveränitet och staters funktion. I uppsatsen kommer de kosmopolitiska idéerna om hur staters suveränitet behöver begränsas till förmån för ett vidare synsätt gällande mänskliga rättigheter att synliggöras. Uppsatsen kommer även att diskutera de olika synsätten på hur rättigheter bör tillgodoses,... (More)
I den här uppsatsen undersöks begreppet rättigheter med hjälp av några av den kosmopolitiska teorins främsta tänkare. Genom att göra en idéanalys av ett antal texter skrivna av bland annat Immanuel Kant, Hannah Arendt, John Rawls och Seyla Benhabib syftar den här uppsatsen till att skaffa en bred förståelse kring hur den kosmopolitiska teorin om rättigheter och medborgarskap ser ut. Vidare kommer andra aspekter att tas upp, exempelvis statslöshet, suveränitet och staters funktion. I uppsatsen kommer de kosmopolitiska idéerna om hur staters suveränitet behöver begränsas till förmån för ett vidare synsätt gällande mänskliga rättigheter att synliggöras. Uppsatsen kommer även att diskutera de olika synsätten på hur rättigheter bör tillgodoses, och vad som krävs för att rättigheter ska kunna innehas av alla människor. Hannah Arendts resonemang om ”a right to have rights” genomsyrar uppsatsen och resulterar i intressanta diskussioner teoretikerna emellan. Resultatet av uppsatsen är att de kosmopolitiska teoretikerna skiljer sig åt i vad de anser vara centralt när det kommer till rättigheter och medborgarskap. Att deras resonemang på många sätt är inspirerade av och kompletterar varandras, men också att deras olika teorier kan användas för att kritiskt granska de andras. Uppsatsen kommer även att ta upp stats-centrerade ideologier och hur kosmopolitisk teori skiljer sig från den. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekhem, Sofia LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20152
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
kosmopolitism, nationalstat, suveränitet, statslöshet, Hannah Arendt, Immanuel Kant, John Rawls, Seyla Benhabib, rättigheter
language
Swedish
id
8516380
date added to LUP
2016-03-16 10:57:56
date last changed
2016-03-16 10:57:56
@misc{8516380,
 abstract   = {{I den här uppsatsen undersöks begreppet rättigheter med hjälp av några av den kosmopolitiska teorins främsta tänkare. Genom att göra en idéanalys av ett antal texter skrivna av bland annat Immanuel Kant, Hannah Arendt, John Rawls och Seyla Benhabib syftar den här uppsatsen till att skaffa en bred förståelse kring hur den kosmopolitiska teorin om rättigheter och medborgarskap ser ut. Vidare kommer andra aspekter att tas upp, exempelvis statslöshet, suveränitet och staters funktion. I uppsatsen kommer de kosmopolitiska idéerna om hur staters suveränitet behöver begränsas till förmån för ett vidare synsätt gällande mänskliga rättigheter att synliggöras. Uppsatsen kommer även att diskutera de olika synsätten på hur rättigheter bör tillgodoses, och vad som krävs för att rättigheter ska kunna innehas av alla människor. Hannah Arendts resonemang om ”a right to have rights” genomsyrar uppsatsen och resulterar i intressanta diskussioner teoretikerna emellan. Resultatet av uppsatsen är att de kosmopolitiska teoretikerna skiljer sig åt i vad de anser vara centralt när det kommer till rättigheter och medborgarskap. Att deras resonemang på många sätt är inspirerade av och kompletterar varandras, men också att deras olika teorier kan användas för att kritiskt granska de andras. Uppsatsen kommer även att ta upp stats-centrerade ideologier och hur kosmopolitisk teori skiljer sig från den.}},
 author    = {{Ekhem, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Medborgarskap och rättigheter ur en kosmopolitisk idétradition}},
 year     = {{2016}},
}