Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad får det lov att vara : skjorta eller tvångströja? En kvalitativ textanalys av klädannonsers kön- och genusporträttering i Veckorevyn

Naess, Sasha LU and Dahlström, Victoria LU (2016) MKVA22 20152
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Vad får det lov att vara - skjorta eller tvångströja? är en kvalitativ textanalys som undersöker hur annonser i kvinnomagasinet Veckorevyn porträtterat kön och genus. Uppsatsen är på B-nivå och är skriven av Victoria Dahlström och Sasha Naess i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Instutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Syftet med studien har varit att blottlägga underliggande strukturer och normer som kommit till uttryck i de utvalda annonserna från år 1980, år 1990, år 2000 och år 2010. Ur ett genus- och historiskt perspektiv har annonserna analyserats med hjälp av kvalitativ textanalys, Yvonne Hirdmans teori om “genuskontraktet” och i synnerhet begrepp såsom stereotyper och manlig hegemoni. Resultatet av... (More)
Vad får det lov att vara - skjorta eller tvångströja? är en kvalitativ textanalys som undersöker hur annonser i kvinnomagasinet Veckorevyn porträtterat kön och genus. Uppsatsen är på B-nivå och är skriven av Victoria Dahlström och Sasha Naess i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Instutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Syftet med studien har varit att blottlägga underliggande strukturer och normer som kommit till uttryck i de utvalda annonserna från år 1980, år 1990, år 2000 och år 2010. Ur ett genus- och historiskt perspektiv har annonserna analyserats med hjälp av kvalitativ textanalys, Yvonne Hirdmans teori om “genuskontraktet” och i synnerhet begrepp såsom stereotyper och manlig hegemoni. Resultatet av analysen visar att rådande stereotyper och den manliga hegemonin existerar och manifesteras på otaliga nivåer i annonserna. Slutsatsen av vår analys är att stereotyper och användningen av dikotomin manligt/kvinnligt inte slutar att användas då människor behöver dessa motsättningar för att strukturera och förstå världen. Problematiken ligger i hur man väljer att använda, utforma och förmedla stereotyper i annonsering som i sin tur formar vår uppfattning av kön och genus. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Naess, Sasha LU and Dahlström, Victoria LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20152
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Veckorevyn, genus, stereotyper, textanalys, annonsering
language
Swedish
id
8516412
date added to LUP
2016-01-22 09:51:02
date last changed
2016-01-22 09:51:02
@misc{8516412,
 abstract   = {Vad får det lov att vara - skjorta eller tvångströja? är en kvalitativ textanalys som undersöker hur annonser i kvinnomagasinet Veckorevyn porträtterat kön och genus. Uppsatsen är på B-nivå och är skriven av Victoria Dahlström och Sasha Naess i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Instutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. Syftet med studien har varit att blottlägga underliggande strukturer och normer som kommit till uttryck i de utvalda annonserna från år 1980, år 1990, år 2000 och år 2010. Ur ett genus- och historiskt perspektiv har annonserna analyserats med hjälp av kvalitativ textanalys, Yvonne Hirdmans teori om “genuskontraktet” och i synnerhet begrepp såsom stereotyper och manlig hegemoni. Resultatet av analysen visar att rådande stereotyper och den manliga hegemonin existerar och manifesteras på otaliga nivåer i annonserna. Slutsatsen av vår analys är att stereotyper och användningen av dikotomin manligt/kvinnligt inte slutar att användas då människor behöver dessa motsättningar för att strukturera och förstå världen. Problematiken ligger i hur man väljer att använda, utforma och förmedla stereotyper i annonsering som i sin tur formar vår uppfattning av kön och genus.},
 author    = {Naess, Sasha and Dahlström, Victoria},
 keyword   = {Veckorevyn,genus,stereotyper,textanalys,annonsering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad får det lov att vara : skjorta eller tvångströja? En kvalitativ textanalys av klädannonsers kön- och genusporträttering i Veckorevyn},
 year     = {2016},
}