Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vidden av efterverkan − en studie om kollektivavtalets dubbla konstruktion och efterverkan vid avtalslösa tillstånd

Skanung, Hannes LU (2016) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Kollektivavtalet anses ha en dubbel konstruktion vilket medför att normativa bestämmelser rörande anställningsvillkoren absorberas i de enskilda anställningsavtalen och ses ha en verkan även där. Denna teori, om än oklar, är allmänt accepterad av rättstillämpningen. Däremot är problemet som denna studie kommer granska närmare, teorin om kollektivavtalets efterverkan vilket står i nära relation till den dubbla konstruktionen.

Delvis på grund av den dubbla konstruktionen som gör att anställningsavtalen innehar kollektivavtalsbestämmelser, anses även dessa bestämmelser leva kvar i de enskilda anställningsavtalen trots att inget kollektivavtal för tillfället existerar. Det anses att de normativa kollektivavtalsbestämmelserna som... (More)
Kollektivavtalet anses ha en dubbel konstruktion vilket medför att normativa bestämmelser rörande anställningsvillkoren absorberas i de enskilda anställningsavtalen och ses ha en verkan även där. Denna teori, om än oklar, är allmänt accepterad av rättstillämpningen. Däremot är problemet som denna studie kommer granska närmare, teorin om kollektivavtalets efterverkan vilket står i nära relation till den dubbla konstruktionen.

Delvis på grund av den dubbla konstruktionen som gör att anställningsavtalen innehar kollektivavtalsbestämmelser, anses även dessa bestämmelser leva kvar i de enskilda anställningsavtalen trots att inget kollektivavtal för tillfället existerar. Det anses att de normativa kollektivavtalsbestämmelserna som absorberats av anställningsavtalet innehar en efterverkan från det kollektivavtal som stipulerade bestämmelserna.

Denna studie ämnar beskriva och förklara efterverkan vid permanent avtalslösa tillstånd. Målet för studien är även att redogöra vad som krävs för att ett avtalslöst tillstånd ska anses vara permanent. För att komma fram till ett resultat kommer kollektivavtalets efterverkan som ämne ställas i relation till andra angränsande områden så som kollektivavtalets utfyllnad och den dubbla konstruktionen. Det permanenta avtalslösa tillståndet kommer även att ställas gentemot motsättningen ett tillfälligt avtalslöst tillstånd vilket i det svenska rättsområdet är ett mer utarbetat och besvarat ämne. Detta för att få en bättre inblick i vad som rimligen borde ses som permanent men även vad som bör ske vid permanenta avtalslösa tillstånd. (Less)
Popular Abstract
The collective agreement is considered to have a dual construction, which entails that the normative rules regarding employment conditions get absorbed in to the individual employment contracts and is seen to also have an effect there. This theory, although unclear, is generally accepted by the legal system. But the problem that this study will examine is the question of the collective agreements after effect, a theory that is closely connected to the dual construction.

Partly because of the dual construction that creates the possibility for the individual employment contracts contains regulations that are stated in the collective agreement, the same regulations is considered to live on, even if there is no active collective agreement.... (More)
The collective agreement is considered to have a dual construction, which entails that the normative rules regarding employment conditions get absorbed in to the individual employment contracts and is seen to also have an effect there. This theory, although unclear, is generally accepted by the legal system. But the problem that this study will examine is the question of the collective agreements after effect, a theory that is closely connected to the dual construction.

Partly because of the dual construction that creates the possibility for the individual employment contracts contains regulations that are stated in the collective agreement, the same regulations is considered to live on, even if there is no active collective agreement. It is considered that the normative collective regulations that have been absorbed by the individual employment contracts have an after effect from the old collective agreement.

This study intends to describe and explain the after effect in connection to a state of permanently dissolved agreement. The aim of the study is also to outline what is needed in order to define a state of dissolved agreement as permanent. In order to achieve a result the after effect of the collective agreement is to be put in relation to the adjacent areas, such as the collective agreements expletive affect and the dual construction. The state of permanently dissolved agreement will also be put in relations to the contraposition the temporary dissolved agreement state. This state is in the Swedish system a more well-defined and explained area. This will be done in order to get a better view of what should reasonably be seen as permanent but also in order to understand what should happen if there is a state of permanently dissolved agreement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skanung, Hannes LU
supervisor
organization
course
HARH16 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Den dubbla konstruktionen, Kollektivavtalets efterverkan, Kollektivavtalets utfyllnadsverkan, Tillfälligt avtalslöst tillstånd, Permanent avtalslöst tillstånd.
language
Swedish
id
8520766
date added to LUP
2016-01-16 14:52:01
date last changed
2016-01-16 14:52:01
@misc{8520766,
 abstract   = {Kollektivavtalet anses ha en dubbel konstruktion vilket medför att normativa bestämmelser rörande anställningsvillkoren absorberas i de enskilda anställningsavtalen och ses ha en verkan även där. Denna teori, om än oklar, är allmänt accepterad av rättstillämpningen. Däremot är problemet som denna studie kommer granska närmare, teorin om kollektivavtalets efterverkan vilket står i nära relation till den dubbla konstruktionen. 

Delvis på grund av den dubbla konstruktionen som gör att anställningsavtalen innehar kollektivavtalsbestämmelser, anses även dessa bestämmelser leva kvar i de enskilda anställningsavtalen trots att inget kollektivavtal för tillfället existerar. Det anses att de normativa kollektivavtalsbestämmelserna som absorberats av anställningsavtalet innehar en efterverkan från det kollektivavtal som stipulerade bestämmelserna. 

Denna studie ämnar beskriva och förklara efterverkan vid permanent avtalslösa tillstånd. Målet för studien är även att redogöra vad som krävs för att ett avtalslöst tillstånd ska anses vara permanent. För att komma fram till ett resultat kommer kollektivavtalets efterverkan som ämne ställas i relation till andra angränsande områden så som kollektivavtalets utfyllnad och den dubbla konstruktionen. Det permanenta avtalslösa tillståndet kommer även att ställas gentemot motsättningen ett tillfälligt avtalslöst tillstånd vilket i det svenska rättsområdet är ett mer utarbetat och besvarat ämne. Detta för att få en bättre inblick i vad som rimligen borde ses som permanent men även vad som bör ske vid permanenta avtalslösa tillstånd.},
 author    = {Skanung, Hannes},
 keyword   = {Den dubbla konstruktionen,Kollektivavtalets efterverkan,Kollektivavtalets utfyllnadsverkan,Tillfälligt avtalslöst tillstånd,Permanent avtalslöst tillstånd.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vidden av efterverkan − en studie om kollektivavtalets dubbla konstruktion och efterverkan vid avtalslösa tillstånd},
 year     = {2016},
}