Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sociala medier i anställningsförhållandet

Karlsson, Erik LU and Eriksson, Kajsa LU (2016) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
I takt med den tekniska utvecklingen blir det allt lättare för individen att yttra sig inför en mängd människor. Yttranden som tidigare haft en liten spridning kan idag via en snabb knapptryckning nå ut till en stor publik. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad en arbetstagare inom offentlig respektive privat sektor får uttrycka via sociala medier i förhållande till yttrandefriheten och lojalitetsplikten. Offentliganställda kan tack vare yttrandefrihetsregleringen i RF och YGL i stor utsträckning uttala sig via sociala medier men hänsyn måste tas till lojalitetsplikten som följer av anställningsavtalet. Yttrandefriheten inskränker dock lojalitetsplikten vilket innebär att arbetsgivare inom offentlig sektor i de flesta fall inte kan... (More)
I takt med den tekniska utvecklingen blir det allt lättare för individen att yttra sig inför en mängd människor. Yttranden som tidigare haft en liten spridning kan idag via en snabb knapptryckning nå ut till en stor publik. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad en arbetstagare inom offentlig respektive privat sektor får uttrycka via sociala medier i förhållande till yttrandefriheten och lojalitetsplikten. Offentliganställda kan tack vare yttrandefrihetsregleringen i RF och YGL i stor utsträckning uttala sig via sociala medier men hänsyn måste tas till lojalitetsplikten som följer av anställningsavtalet. Yttrandefriheten inskränker dock lojalitetsplikten vilket innebär att arbetsgivare inom offentlig sektor i de flesta fall inte kan vidta åtgärder till följd av en arbetstagares uttalande via sociala medier, även då det orsakat att allmänheten tappat förtroende för verksamheten. Inom privat sektor är arbetstagarens möjlighet att uttrycka sig via sociala medier inte lika stor. Detta eftersom grundlagarna inte är tillämpliga och lojalitetsplikten istället sätter ramarna för vad arbetstagaren får uttrycka via sociala medier.

Yttrandefriheten regleras även av artikel 10 i EKMR som omfattar arbetstagare inom både offentlig och privat sektor. Offentligt anställda skyddas eftersom den riktar sig till det allmänna medan privatanställda skyddas via statens positiva förpliktelser att även säkerställa yttrandefriheten mellan enskilda individer. (Less)
Abstract
In todays technological society it is becoming easier and easier for an individual to voice their opinion to a big crowd. Opinions, which previously had a small spread, can today through the click of a button reach a large audiance. The purpose of this thesis is to investigate how the freedom of expression and duty of loyalty influence the possibilities of an employee within private and public sector to express their opinion on social media. Employees within public sector are to a large degree able to express themself through social media since the Swedish constitutions RF and YGL guarantees freedom of expression. Nevertheless the employees still has to act accordingly to the principle of duty of loyalty. However, the right to freedom of... (More)
In todays technological society it is becoming easier and easier for an individual to voice their opinion to a big crowd. Opinions, which previously had a small spread, can today through the click of a button reach a large audiance. The purpose of this thesis is to investigate how the freedom of expression and duty of loyalty influence the possibilities of an employee within private and public sector to express their opinion on social media. Employees within public sector are to a large degree able to express themself through social media since the Swedish constitutions RF and YGL guarantees freedom of expression. Nevertheless the employees still has to act accordingly to the principle of duty of loyalty. However, the right to freedom of expression is superior to the duty of loyalty and therefore the employer in most cases cannot carry out actions, due to an employees’ opinion. In the private sector the situation is different since the Swedish constitutions are not applicable and therefore the duty of loyalty is superior and it gives the employer a greater possibility to carrying out actions against the employee.

Through article 10 of the European Convention of Human Rights, the freedom of expression is regulated. The article applies to the public sector and in certain cases the member states have a positive obligation to protect the right to freedom of expression between private individuals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Erik LU and Eriksson, Kajsa LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om arbetstagarens rätt att yttra sig via sociala medier
course
HARH16 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociala medier, yttrandefrihet, lojalitetsplikt, repressalier, tystnadsplikt, kritikrätt, Social media, freedom of expression, duty of loyalty, reprisals, confidentiality obligation, right to criticize
language
Swedish
id
8520960
date added to LUP
2016-01-16 14:53:19
date last changed
2016-01-16 15:08:17
@misc{8520960,
 abstract   = {In todays technological society it is becoming easier and easier for an individual to voice their opinion to a big crowd. Opinions, which previously had a small spread, can today through the click of a button reach a large audiance. The purpose of this thesis is to investigate how the freedom of expression and duty of loyalty influence the possibilities of an employee within private and public sector to express their opinion on social media. Employees within public sector are to a large degree able to express themself through social media since the Swedish constitutions RF and YGL guarantees freedom of expression. Nevertheless the employees still has to act accordingly to the principle of duty of loyalty. However, the right to freedom of expression is superior to the duty of loyalty and therefore the employer in most cases cannot carry out actions, due to an employees’ opinion. In the private sector the situation is different since the Swedish constitutions are not applicable and therefore the duty of loyalty is superior and it gives the employer a greater possibility to carrying out actions against the employee.

Through article 10 of the European Convention of Human Rights, the freedom of expression is regulated. The article applies to the public sector and in certain cases the member states have a positive obligation to protect the right to freedom of expression between private individuals.},
 author    = {Karlsson, Erik and Eriksson, Kajsa},
 keyword   = {Sociala medier,yttrandefrihet,lojalitetsplikt,repressalier,tystnadsplikt,kritikrätt,Social media,freedom of expression,duty of loyalty,reprisals,confidentiality obligation,right to criticize},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala medier i anställningsförhållandet},
 year     = {2016},
}