Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lönesubventioner för personer med nedsatt arbetsförmåga - En jämförelse mellan svenska lönebidrag och danska flexjobb

Grell, Alva LU (2016) HARH16 20152
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Med de höga krav som idag ställs på arbetskraften har vissa grupper svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, däribland personer med nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättning. För att möjliggöra för fler personer att ta del av arbetsmarknaden finns subventionerade anställningsformer i Sverige och Danmark. Uppsatsen har som syfte att utreda två av de största lönesubventionsprogrammen, lönebidrag och flexjobb, riktade mot personer med nedsatt arbetsförmåga i Sverige respektive Danmark. Detta för att undersöka de rättsliga förutsättningarna och vilka möjliga problem respektive system kan innebära. Utredning omfattar fem olika områden: den berättigade individen, subventionens utformning, proceduren vid ansökan och uppföljning, samspel med... (More)
Med de höga krav som idag ställs på arbetskraften har vissa grupper svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, däribland personer med nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättning. För att möjliggöra för fler personer att ta del av arbetsmarknaden finns subventionerade anställningsformer i Sverige och Danmark. Uppsatsen har som syfte att utreda två av de största lönesubventionsprogrammen, lönebidrag och flexjobb, riktade mot personer med nedsatt arbetsförmåga i Sverige respektive Danmark. Detta för att undersöka de rättsliga förutsättningarna och vilka möjliga problem respektive system kan innebära. Utredning omfattar fem olika områden: den berättigade individen, subventionens utformning, proceduren vid ansökan och uppföljning, samspel med annan lagstiftning samt måluppfyllelse och dilemman. Resultatet av utredningen visar att de varierande rättsliga förutsättningarna mellan programmen medför att de omfattar olika personkretsar och erbjuder olika villkor för de omfattade. Utredningen finner också att båda systemen har brister i flera avseenden. Utformningen av regleringarna skapar brister i rättsäkerheten. De följer i praktiken inte de former som är avsedda, vilket för individen kan innebära att den rätta hjälpen för arbete inte ges. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grell, Alva LU
supervisor
organization
course
HARH16 20152
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lönebidrag, flexjobb, fleksjob, nedsatt arbetsförmåga, lönesubvention, Sverige, Danmark
language
Swedish
id
8521308
date added to LUP
2016-01-16 14:52:59
date last changed
2016-01-16 14:52:59
@misc{8521308,
 abstract   = {Med de höga krav som idag ställs på arbetskraften har vissa grupper svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, däribland personer med nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättning. För att möjliggöra för fler personer att ta del av arbetsmarknaden finns subventionerade anställningsformer i Sverige och Danmark. Uppsatsen har som syfte att utreda två av de största lönesubventionsprogrammen, lönebidrag och flexjobb, riktade mot personer med nedsatt arbetsförmåga i Sverige respektive Danmark. Detta för att undersöka de rättsliga förutsättningarna och vilka möjliga problem respektive system kan innebära. Utredning omfattar fem olika områden: den berättigade individen, subventionens utformning, proceduren vid ansökan och uppföljning, samspel med annan lagstiftning samt måluppfyllelse och dilemman. Resultatet av utredningen visar att de varierande rättsliga förutsättningarna mellan programmen medför att de omfattar olika personkretsar och erbjuder olika villkor för de omfattade. Utredningen finner också att båda systemen har brister i flera avseenden. Utformningen av regleringarna skapar brister i rättsäkerheten. De följer i praktiken inte de former som är avsedda, vilket för individen kan innebära att den rätta hjälpen för arbete inte ges.},
 author    = {Grell, Alva},
 keyword   = {lönebidrag,flexjobb,fleksjob,nedsatt arbetsförmåga,lönesubvention,Sverige,Danmark},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lönesubventioner för personer med nedsatt arbetsförmåga - En jämförelse mellan svenska lönebidrag och danska flexjobb},
 year     = {2016},
}